MAREK KUCHCIŃSKI

ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Marek Kuchciński během slovensko-polského fóra: Posílení spolupráce mezi našimi zeměmi v kontextu celé střední Evropy je v dnešním světě a v současné politické situaci obzvláště důležité.

Cílem 3. slovensko-polského fóra v Bardejovských Kúpelech na Slovensku je budování dobrých vztahů a vytváření příležitostí pro spolupráci mezi partnery ze Slovenska a Polska. Panely byly věnovány výsledkům a prioritám slovensko-polské přeshraniční spolupráce, naší solidaritě tváří v tvář novým výzvám, posilování dopravní infrastruktury v polsko-slovenském pohraničí a perspektivám rozvoje polsko-slovenských hospodářských vztahů.

Posílení spolupráce mezi našimi státy v rámci celé střední Evropy je v dnešním světě a v současné politické situaci v Evropě obzvláště důležité. Velmi zřetelně vidíme, že překrývající se obrovské krize, které se týkají celého světa, nás vybízejí k tomu, abychom mysleli více lokálně a udržovali vazby a kontakty, které jsou přerušovány hospodářskými krizemi, inflací, pandemiemi nebo válkami. S veškerou silou veřejných orgánů - parlamentů, vlád, místních samospráv, ale i dalších institucí - bychom měli zajistit, aby se tato spolupráce rozvíjela. Vyhlídky jsou skvělé, ale výzvy velké," řekl předseda zahraničního výboru Marek Kuchciński.

Podle mluvčího Kuchcińského Polsko-slovenská spolupráce se rozvíjí stále lépe, což mimo jiné urychlila válka, která však způsobila hospodářskou krizi. Když se ohlédneme zpět do roku 2004, EU pro nás vytvořila obrovské příležitosti: žádné hranice, volné cestování, hospodářský a sociální rozvoj atd. Z politického hlediska se nás však některé krize nedotýkají tolik jako západních společností EU. Například krize hodnot. Musíme si uvědomit, co to pro nás znamená. Kromě ekonomické spolupráce je důležitý člověk, který je hodnotou. Musíme se zamyslet nad tím, jak tyto hodnoty chránit, aby posilovaly naše vztahy a spolupráci mezi Polskem a Slovenskem a celou střední Evropou.

Předseda Výboru pro zahraniční věci rovněž zdůraznil, že Pokud jde o místní samosprávy, stojí za to zvážit, jak připravit budoucí projekty (a na ty budou obrovské peníze - miliardy zlotých z Národního plánu obnovy, polského nařízení a zejména z Programu strategických investic). Jak je naplánovat, aby spolupracovaly se slovenskými projekty. Tím dosáhneme dvojího účinku. Budeme rozvíjet nejen naše příhraniční kraje, ale také naši spolupráci. Důležité je dopravní spojení, nejen Via Carpatia, dokončení silnice S1 nebo místní silnice a železnice, např. v okolí Muszyny. Musíme myslet na osu sever-jih a Polsko a Slovensko jsou její důležitou součástí. Dá se předpokládat, že na to budou obrovské peníze. Ukrajinu opustilo 7 milionů lidí, 90% z nich uprchlo do Polska, na Slovensko a na Ukrajinu. To nás nutí přemýšlet o tom, co s tím dělat. Možná by stálo za to, aby se naše parlamenty (PL, SK + případně další, zejména z karpatské oblasti Evropy) zamyslely nad tím, jak zapojit naše samosprávy do spolupráce s ukrajinskými samosprávami. Už teď musíme pracovat na tom, jak ji obnovit, budou na to obrovské prostředky, mnohem větší než na Marshallův plán. Ukrajina je bude potřebovat. Pokud uvažujeme o zachování společenství EU bez rozpadu, který nám hrozí, musíme přemýšlet o vytvoření modelu našich hodnot. V tom spočívá naše síla, protože jsme si podobní, mluvíme podobným jazykem, máme podobnou historii a zkušenosti, kulturní úspěchy, vynikající osobnosti atd. Lidé jsou naší hodnotou, Ukrajině pomáhají lidé, nejen státy. Vyznačujeme se velkou tolerancí, a to i nebo zejména na místní úrovni.

Sdílet na facebook
Facebook
Sdílet na twitter
Cvrlikání
Sdílet na linkedin
LinkedIn

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah