DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Marek Kuchciński: Nemôžeme si dovoliť, aby nás v EP zastupovali len tí, ktorí sú efektívni len v kampani, ale predovšetkým tí, ktorí sú kompetentní

- Sme nielen geografickým srdcom Európy. Z pohľadu viac ako dvetisícročnej európskej civilizácie hovoríme o koreňoch, na ktorých vyrástla Únia, založená na kresťanských hodnotách, gréckej filozofii a rímskom práve. To sú referencie, ktoré formujú náš program, a my ich musíme pripomínať," povedal Marek Kuchciński pre televíziu TVP 3 Rzeszów v Jasionke.

Jedným z bodov európskeho vyhlásenia strany Právo a spravodlivosť je otázka bezpečnosti, a to tak v oblasti ochrany hraníc, ako aj energetickej bezpečnosti. V niekoľkých bodoch sa zdôrazňuje Európa rovnakých príležitostí a trvalo udržateľného rozvoja.

- Podľa môjho názoru by sme mali jasne povedať: bez Európy založenej na solidarite a udržateľnom rozvoji budeme žiť vo svete bez rovnováhy, kde silnejší vykorisťujú slabších," zdôraznil Kuchciński.

Predseda Sejmu zdôraznil, že pre Európu je dôležitá spoločná poľnohospodárska politika, rovnaký prístup k tovarom a produktom vyrábaným európskymi spoločnosťami, ktoré však nemajú horšiu kvalitu ako napríklad v Nemecku alebo Francúzsku. Silná Európa musí byť založená na zásade "slobodný so slobodným, rovný s rovným".

Na otázku o programe 500 plus Marek Kuchciński vysvetlil, že ide o program posilňujúci prorodinnú politiku, ktorý sa vyrovná štandardu iných krajín EÚ, ako sú Švédsko alebo Španielsko. Predseda sa zmienil aj o podpore rozvoja podnikania. - Zníženie dane z príjmu právnických osôb na 9 % je podľa neho najväčšou udalosťou v Európe. Zdôraznil tiež veľký význam rovnosti príležitostí, ktoré prinesie zrušenie PIT pre mladých ľudí - do 26 rokov - alebo obnovenie komunikácií, najmä na vidieku v malých mestách.

V súvislosti s otázkou o Podkarpatskej kandidátnej listine do EP zdôraznil, že sú na nej najlepší kandidáti, ako napríklad Tomasz Poręba, ktorý už dlhé roky preukazuje svoju efektívnosť v EP, a že táto listina je určená na propagáciu tejto časti Poľska v krajine a v Európe. - Pripomeňme si, že vstupom do EÚ prešlo na Európsku úniu viac ako 60 % právomocí vnútroštátnych orgánov vrátane Sejmu a Senátu. Nemôžeme si dovoliť, aby nás zastupovali len tí, ktorí sú efektívni v kampani, ale predovšetkým tí, ktorí sú kompetentní," argumentoval predseda parlamentu.

rozhovor je k dispozícii na: https://rzeszow.tvp.pl/41674201/marek-kuchcinski-marszalek-sejmu-rp

Foto: Marta Olejnik/ KSIMG_8037 2IMG_8013

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah