DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Bezplatná pomoc pre obyvateľov Podkarpatska. Právna poradňa Przemyśl má už 20 rokov!

Pred 20 rokmi bola v rámci poslaneckej kancelárie poslanca Mareka Kuchcińského zriadená právna poradňa, ktorá vychádzala v ústrety obyvateľom Podkarpatského regiónu. Bol to prvý úrad tohto typu zriadený v rámci programu Právo a spravodlivosť v celej krajine. Ako sa môžeme dočítať na webovej stránke marekkuchcinski.pl: poskytuje pomoc každému, koho postihla nespravodlivosť, nekompetentnosť alebo arogancia úradov a inštitúcií, každému, kto potrebuje poradiť pri uplatňovaní svojich práv. Bez ohľadu na národnosť, politické názory alebo spoločenské postavenie.

Táto pomoc spočíva v poskytovaní bezplatného právneho poradenstva, príprave podaní a administratívnych dokumentov a v prípadoch, ktoré si to vyžadujú, v prípadnej intervencii.

- Úrad navštevujú ľudia, ktorí si sami nevedia poradiť s byrokratickými zložitosťami a právnymi trikmi. Naši právnici im ukazujú cestu - hovorí Marek Kuchciński. - Počas 20 rokov svojej činnosti poskytla kancelária viac ako 30 tisíc poradenských služieb. O svoje vedomosti a podporu sa s obyvateľmi Przemyśla a okolia podelili Lucyna Podhalicz, Janusz Fudała, Andrzej Matusiewicz, Ryszard Góral, Bogusław Wojnarowicz, Rafał Scheller, Krzysztof Drabik, Barbara Zięzio, Marcin Zaborniak, Eugeniusz Strzałkowski, Wiesław Morawski, Stanisław Szarzyński, Witold Wiśniewski, Robert Majka, Jolanta Sawicka, Agnieszka Koziuto, Barbara Piórkowska, Bogusława Kondratko, Katarzyna Rokitowska, Barbara Hapka-Twardy, Małgorzata Błażko - väčšina z nich ako dobrovoľníci. Chcel by som im všetkým veľmi pekne poďakovať. Bez nich by sme pre našich obyvateľov nemohli urobiť toľko dobrého. A ak som niekoho opomenul, z celého srdca sa ospravedlňujem a prosím o odpustenie," dodáva maršal.

Väčšina prípadov sa týka správneho práva; všeobecného občianskeho práva; trestného práva a priestupkového práva; pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia; rodinného práva. V roku 2021 sa najčastejšie žiadosti o pomoc týkali odvolaní, žiadostí, predžalobných výziev na zaplatenie alebo žalôb o výživné alebo rozvod. Často sa uvádzali problémy týkajúce sa postupu pri získaní alebo zamietnutí príspevkov na starostlivosť, ako aj príspevkov pre osoby so zdravotným postihnutím, nájomnej zmluvy, záležitostí týkajúcich sa bytového spoločenstva, vysťahovania, odhlásenia z registra, dedičstva, dôchodkov alebo renty.

Záujemcovia o bezplatnú právnu pomoc v kancelárii predsedu Sejmu Poľskej republiky Mareka Kuchcińského sa môžu obrátiť na zamestnancov kancelárie osobne alebo telefonicky na čísle 16 678 49 19.

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah