DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

"Napĺňajme posolstvo Vianoc každý deň". Stretnutie poslancov s oplátkami

V piatok 14. decembra o 11.00 h sa v hlavnej sále Sejmu uskutočnilo tradičné predvianočné stretnutie poslancov s vianočnými oblátkami. Na stretnutí sa okrem iných zúčastnili predsedovia Sejmu a Senátu, kardinál Kazimierz Nycz, vicemaršáli oboch komôr parlamentu a vedúci kancelárií.

- V tomto pre našu vlasť výnimočnom čase by som vám chcel zaželať, aby jedinečná atmosféra Vianoc trvala každý deň. Nech nás inšpiruje a povzbudí k spoločnému budovaniu dobrej budúcnosti Poľska. Chcel by som vám všetkým zaželať, aby sme každý deň napĺňali posolstvo Vianoc, aby naša práca a naše spoločné úsilie vždy pomáhali obnoviť nádej a radosť v každom poľskom dome. Teší ma, že sa stretávame práve v roku, keď si Poľsko pripomína výnimočné sté výročie znovuzrodenia našej vlasti. Rok, ktorý spája všetkých Poliakov a pripomína nám slávne dedičstvo Poľska. V tejto výnimočnej chvíli vám želám, aby nadchádzajúci rok priniesol Poľsku veľa dobrého. Želám vám všetkým veľa úspechov vo vašej činnosti ako poslancov a senátorov, ako aj v rodinnom a osobnom živote. Betlehemská hviezda nech nám vždy ukazuje tú najlepšiu a najdôležitejšiu cestu - povedal predseda Sejmu Marek Kuchciński.

- Tento rok sme hľadali, čo nás spája, pretože v každodenných politických sporoch vieme, čo nás rozdeľuje. Ale v roku stého výročia znovuzískania nezávislosti Poľska sme vedeli, že nás spája červená a biela farba. Nech nás táto bielo-červená farba spája aj v budúcom roku, ktorý je významným rokom - 30. výročie transformácie, 4. jún a úplne slobodné voľby do Senátu. Buďme teda aj my spolu. Prajem vám pokojné, rodinné a dobré Vianoce. Aby sme sa na Štedrý večer a pri štedrovečernom stole mohli porozprávať o problémoch každého z nás, ale v pokoji, a aby sme mali čas na rodinu. Pretože nám, poslancom, veľmi chýbajú naše rodiny, ale aj našim rodinám. Teraz sa budeme môcť stretnúť a hovoriť o našich rodinných problémoch," dodal predseda Senátu Stanisław Karczewski.

Počas stretnutia bol prečítaný úryvok zo Svätého písma a kardinál Kazimierz Nycz požehnal oblátky. - Pri štedrovečernom stole sa stretávame z rôznych dôvodov. Pretože chceme byť ako rodinné spoločenstvo, pretože si chceme byť v tento deň nablízku, kvôli našej hlbokej viere, ale niekedy aj kvôli zvykom a tradíciám. Máme právo prísť. Pri tomto stole vítame všetkých, ktorí prichádzajú aj z iných dôvodov, a rešpektujeme tento postoj, ale zároveň ako kresťania chceme, aby sme všetci dokázali rešpektovať to, z čoho vyrastáme ako Poľsko, z čoho vyrastá Európa - kresťanské zvyky a kultúru. Aj keď evanjelium, ktoré sme práve čítali, nie je pre nás úplne prijateľné z dôvodov viery. Človek a jeho spása, jeho dobro sú základným cieľom tajomstva vtelenia a sú aj základným cieľom vás, ktorí tu pracujete - slúžiť človeku a slúžiť spoločnému dobru. Ide o dve základné slová: človek a spoločné dobro. Preto je toto dielo krásne," povedal kardinál Nycz.

Po vypočutí kardinálových slov a spoločnej modlitbe si poslanci EP rozlomili oblátku a zaželali si všetko dobré. Slávnosť spestrilo vystúpenie skupiny Mazowsze.

Text CIS

Foto: Andrzej Soboń

Opłatek

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah