ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

"Naplňujme poselství Vánoc každý den". Setkání poslanců s oplatky

V pátek 14. prosince v 11.00 hodin se v hlavním sále Sejmu konalo tradiční předvánoční setkání poslanců s oplatky. Setkání se zúčastnili mimo jiné předsedové Sejmu a Senátu, kardinál Kazimierz Nycz a místopředsedové obou komor parlamentu, jakož i vedoucí kanceláře.

- V tomto pro naši vlast výjimečném čase bych si rád přál, aby tato jedinečná vánoční atmosféra pokračovala každý den. Kéž nás inspiruje a povzbudí ke společnému budování dobré budoucnosti Polska. Rád bych vám všem popřál, abychom každodenně naplňovali poselství Vánoc a aby naše práce a společné úsilí vždy pomohly obnovit naději a radost v každém polském domově. Jsem rád, že se setkáváme v pro Polsko výjimečném roce stého výročí znovuzrození naší vlasti. Rok, který spojuje všechny Poláky a připomíná nám slavné dědictví Polska. V této mimořádné chvíli vám přeji, aby nadcházející rok přinesl Polsku mnoho dobrého. Přeji vám všem hodně úspěchů v parlamentní a senátorské činnosti i v rodinném a osobním životě. Kéž nám betlémská hvězda vždy ukazuje tuto nejlepší a nejdůležitější cestu," řekl předseda Sejmu Marek Kuchciński.

- Letos jsme hledali, co nás spojuje, protože v každodenním politickém sporu víme, co nás rozděluje. Ale v roce 100. výročí nezávislosti Polska jsme věděli, že nás červená a bílá barva spojuje. Ať nás tato červenobílá barva spojuje i v nadcházejícím důležitém roce - 30. výročí transformace, 4. června a zcela svobodných voleb do Senátu. Buďme tedy také spolu. Přeji vám klidné, rodinné a dobré Vánoce. Abychom si u štědrovečerního i štědrovečerního stolu mohli v klidu popovídat o problémech každého z nás a měli čas na rodinu. Protože nám, poslancům, rodiny velmi chybí, ale rodinám chybíme i my. Nyní se budeme moci setkávat a hovořit o našich rodinných problémech," dodal předseda Senátu Stanisław Karczewski.

Během setkání byl přečten úryvek z Písma a kardinál Kazimierz Nycz požehnal oplatky. - U štědrovečerních stolů se scházíme z různých důvodů. Protože chceme být jako rodinné společenství, protože si chceme být v tento den nablízku, kvůli naší hluboké víře, ale někdy také kvůli zvykům a tradicím. Máme právo přijít. Vítáme u tohoto stolu všechny, kteří přicházejí i z jiných důvodů, a respektujeme tento postoj, ale také jako křesťané chceme, abychom všichni dokázali respektovat to, z čeho vyrůstáme jako Polsko, z čeho vyrůstá Evropa - křesťanské zvyky a kulturu. I když toto evangelium, které jsme právě četli, z důvodů víry plně nepřijímáme. Člověk a jeho spása, jeho dobro jsou základním smyslem tajemství vtělení a jsou také základním smyslem vás, kteří zde pracujete - sloužíte člověku a sloužíte společnému dobru. Jedná se o dvě základní slova: člověk a společné dobro. Proto je toto dílo krásné," řekl kardinál Nycz.

Po vyslechnutí kardinálových slov a společné modlitbě si členové rozlomili oplatek a popřáli si navzájem vše dobré. Slavnostní ceremoniál poctila svým vystoupením kapela "Mazowsze".

Text CIS

Foto: Andrzej Soboń

Opłatek

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah