DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Poľský parlament vyjadruje vďaku poľským učiteľom

Pri príležitosti nadchádzajúceho Národného dňa vzdelávania by Sejm Poľskej republiky rád poďakoval učiteľom všetkých poľských škôl za ich obetavú a vytrvalú prácu.
Sejm Poľskej republiky vyjadruje najvyššie uznanie tisícom poľských učiteľov pôsobiacich na všetkých kontinentoch. Vyjadruje im vďaku za obetavé plnenie ich poslania, ktorým je vyučovanie poľského jazyka a predmetov súvisiacich s históriou a súčasnosťou Poľskej republiky mimo územia krajiny, ako aj udržiavanie citových, jazykových a kultúrnych väzieb s Poľskom. Sejm Poľskej republiky vyjadruje hlbokú vďaku za túto prácu, ktorá sa často vykonáva v ťažkých podmienkach, ale je taká dôležitá pre prebúdzanie a upevňovanie pocitu národnej identity detí a mladých ľudí žijúcich mimo Poľska. Treba si uvedomiť, že pri plnení tejto úlohy sa rozhodli pracovať sociálne alebo nanajvýš za symbolickú odmenu.
Poľskí učitelia, ktorí vyučujú vo východnej i západnej Európe a na iných kontinentoch, čelia mnohým prekážkam, aby svojim žiakom poskytli možnosť učiť sa svoj materinský jazyk a rodnú kultúru v poľských školách - medzi svojimi rovesníkmi, v ich rodnom prostredí. Musia prekonať mnohé ťažkosti, napr. získať priestory pre školu alebo zaplatiť za ich podnájom. Aj učitelia na východe sú niekedy obťažovaní kvôli svojej práci. Napriek týmto ťažkostiam a nedostatočnému odmeňovaniu neustále zdokonaľujú svoje pedagogické zručnosti, modernizujú svoje dielne, rozširujú svoje vedomosti a čoraz úspešnejšie presviedčajú poľské rodiny, že dvojjazyčnosť prispieva k rozvoju ich detí a intelektuálne ich obohacuje.
Mnohí poľskí učitelia sú sami rodičia, ktorí začali učiť, aby svojim deťom vytvorili vhodné podmienky na výučbu ich materinského jazyka.
V ich konaní možno vidieť tradíciu silných žien 19. storočia - pretože sú to väčšinou ženy -, ktoré bez ohľadu na ťažkosti a prekážky vykonávajú úlohu vedome, s vášňou a vytrvalosťou. V rôznych krajinách sveta je mnoho takýchto obetavých a nezištných vyslancov poľskosti. Sejm Poľskej republiky im dnes chce vyjadriť svoju vďaku.
Sejm Poľskej republiky by sa tiež rád poďakoval inštitúciám a organizáciám, ktoré podporujú poľských rodičov a učiteľov, a ďakuje im za iniciatívu na zavedenie Dňa poľskej dvojjazyčnosti, ktorý sa oslavuje najprv na školách v Spojených štátoch a teraz aj v Európe ako oslava poľských učiteľov a poľského jazyka.
Sejm Poľskej republiky prijíma toto uznesenie v presvedčení o osobitných zásluhách poľských učiteľov ako vyslancov poľskosti vo svete.

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah