ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Polský Sejm vyjadřuje vděčnost polským učitelům

U příležitosti nadcházejícího Dne národního vzdělávání by Sejm Polské republiky rád poděkoval učitelům všech polských škol za jejich obětavou a vytrvalou práci.
Sejm Polské republiky vyjadřuje nejvyšší uznání mnoha tisícům polských učitelů působících na všech kontinentech. Vyjadřuje jim vděčnost za obětavé plnění jejich poslání, kterým je výuka polského jazyka a předmětů souvisejících s historií a současností Polské republiky mimo zemi, jakož i udržování citových, jazykových a kulturních vazeb s Polskem. Sejm Polské republiky vyjadřuje hlubokou vděčnost za tuto práci, často vykonávanou v obtížných podmínkách, ale tak důležitou pro probouzení a upevňování pocitu národní identity dětí a mladých lidí žijících mimo Polsko. Je třeba mít na paměti, že při plnění tohoto úkolu se rozhodují pracovat sociálně nebo nanejvýš za symbolickou odměnu.
Polští učitelé, kteří vyučují ve východní i západní Evropě a na jiných kontinentech, se potýkají s mnoha překážkami, aby svým žákům poskytli možnost učit se mateřský jazyk a rodnou kulturu v polských školách - mezi svými vrstevníky, v jejich rodném prostředí. Musí překonat mnoho obtíží, např. získat prostory pro školu nebo zaplatit za jejich podnájem. Učitelé na Východě jsou také někdy obtěžováni kvůli své práci. Navzdory těmto obtížím a nedostatku odpovídajícího ohodnocení se neustále zdokonalují ve výuce, modernizují své dílny, rozšiřují své znalosti a stále úspěšněji přesvědčují polské rodiny, že dvojjazyčnost je pro rozvoj jejich dětí přínosná a intelektuálně je obohacuje.
Mnoho polských učitelů jsou sami rodiče, kteří se věnují výuce, aby svým dětem vytvořili vhodné podmínky pro výuku mateřského jazyka.
V jejich počínání lze spatřovat tradici silných žen 19. století - neboť se jedná převážně o ženy - které bez ohledu na obtíže a překážky plní úkoly vědomě, s vášní a vytrvalostí. Takových obětavých a nezištných vyslanců polskosti je v různých zemích světa mnoho. Sejm Polské republiky jim dnes chce vyjádřit svou vděčnost.
Sejm Polské republiky by také rád poděkoval institucím a organizacím, které podporují polské rodiče a učitele, a děkuje jim za iniciativu při zavedení Dne polské dvojjazyčnosti, který se nejprve slavil ve školách ve Spojených státech a nyní i v Evropě jako oslava polských učitelů a polského jazyka.
Sejm Polské republiky přijímá toto usnesení v přesvědčení o zvláštních zásluhách polských učitelů jako vyslanců polskosti ve světě.

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah