DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

78. zasadnutie Sejmu

Najdôležitejšími bodmi 78. schôdze Sejmu boli okrem iného expozé ministra zahraničných vecí a prijatie:

 • zákon o podpore vedeckej činnosti z Fondu poľskej vedy 
 • Zákon o rozšírení práv vojnových veteránov a obetí represálií a o priznaní ročného príplatku 850 zlotých k dôchodku vojnovým invalidom 
 • zákony pripravené vládou v prípade tzv. tvrdého brexitu
 • zákon o dohľade nad finančným trhom 

Jacek Czaputowicz za prítomnosti prezidenta Poľskej republiky informoval Vysokú komoru o úlohách poľskej zahraničnej politiky na rok 2019. Jej najdôležitejšie ciele sú:

 • pracovať na obnovení dôvery občanov v inštitúcie.
 • obnovenie Európska únia úplná, nespochybniteľná legitimita
 • obnovenie kapacity riešiť skutočné problémy ľudí. 
 • strategické partnerstvo, rozšírenie vojenskej prítomnosti USA v Poľsku ako súčasť posilnenia východného krídla NATO
 • diskusia o vojnových reparáciách
 • vyzýva Rusko, aby vykonalo rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, konkrétne aby odovzdalo vrak prezidentského lietadla Tu-154 Poľsku
 • dobrá spolupráca s Izraelom a boj proti stereotypom
 • regionálna spolupráca v strednej Európe, v rámci V4 a s Nemeckom
 • posilnenie vzťahov s ázijskými krajinami
 • humanitárna pomoc

Minister tiež pripomenul významné výročia, ktoré si Poľsko pripomenie v roku 2019:

 • 20. Vstup Poľska do NATO
 • 15. pristúpenie Poľska k
 • 30. víťazstvo Solidarity vo voľbách 4. júna 1989.
 • 450. výročie založenia Poľsko-litovskej únie
 • 75. výročie Varšavského povstania
 • 80. výročie vypuknutia 2. svetovej vojny

Sejm prijal zákon o podpore vedeckej činnosti z Fondu pre poľskú vedu. Predpokladá zavedenie nového mechanizmu financovania vedeckého výskumu a jeho komercializácie. Má to byť jeden zo spôsobov riešenia problému nízkej komercializácie nápadov, ktoré by sa mali uplatniť pri výrobe inovatívnych a konkurencieschopných výrobkov.

Parlament rozhodol o rozšírení nárokov vojnových veteránov a obetí represií a o priznaní ročného príplatku k dôchodku vojnovým invalidom vo výške 850 PLN. Zmeny sa okrem iného týkajú nárokov veteránov a osôb, ktoré sú obeťami vojny a povojnových represií. Vojnoví a vojenskí invalidi žijúci v zahraničí budú tiež môcť poberať dávky.

Sejm prijal zákony pripravené vládou v prípade tzv. tvrdého brexitu. Nové nariadenia sa okrem iného týkajú ustanovení definujúcich zásady pobytu britských občanov v Poľsku, uznávania odborných kvalifikácií získaných v Spojenom kráľovstve, ochrany záujmov poľských klientov finančných inštitúcií so sídlom v Spojenom kráľovstve.

Sejm prijal nnovela zákona o dohľade nad finančným trhom.  Cieľom zmien je zabezpečiť účinné vykonávanie nariadenia EÚ z 12. decembra 2017 o vytvorení všeobecného rámca pre sekuritizáciu.

Poslanci Európskeho parlamentu schválili zákon obsahujúci pravidlá, podľa ktorých sa určia poslanci Európskeho parlamentu zvolení v májových voľbách.Zaviedlo sa riešenie, podľa ktorého spomedzi kandidátov výboru s mandátom zodpovedajúcim 52. volebnému kvocientu získava mandát ten kandidát, ktorého zákonodarný orgán považuje za najmenej legitímneho.

Sejm zmenil a doplnil niekoľko zákonov s cieľom zvýšiť kontrolu nad výkonom povolania reštrukturalizačného poradcu. Na základe rozhodnutia komory budú poradcovia podliehať aj dohľadu ministra spravodlivosti. Cieľom novely je okrem iného posilniť dohľad nad činnosťou reštrukturalizačných poradcov, ako aj zvýšiť transparentnosť systému ich menovania.

Sejm zmenil a doplnil Zákon o cestnej premávke a Trestný zákon. Cieľom prijatých zmien a doplnení je bojovať proti falšovaniu odometrov. Navrhované ustanovenia vypĺňajú medzeru v zákone, ktorá znemožňuje identifikovať falšovateľa podvodu s odometrom, ak ponúkané vozidlo nepochádza od prvého majiteľa. Okrem toho je cieľom novely odstrániť praktiky, pri ktorých sa ponúkajú služby na podhodnotenie stavu tachometra vozidla.

Sejm prijal zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku komory. Okrem iného sa v novele ustanovuje väčšia dostupnosť parlamentných rokovaní prostredníctvom vyhotovovania úplných zápisov zo schôdzí parlamentných podvýborov.

Prijaté Zmena zákona o výmene daňových informácií s inými krajinami upravuje pravidlá a postup výmeny daňových informácií. Zákon prispôsobuje poľské právne predpisy nariadeniam EÚ.

Sejm zmenil a doplnil zákon o verejných cestáchktorá umožní výber verejného subjektu na vybudovanie nového elektronického mýtneho systému. Novela stanovuje základy pre vymenovanie verejného subjektu, ktorý bude poskytovať služby súvisiace so systémami IKT pre elektronický výber mýta.

Krúžky vidieckych žien budú môcť pôsobiť nielen na dedináchale aj na území obcí na území mesta a v mestách s počtom obyvateľov do 5 000, novela zákona o KGW stanovuje. Novelou sa mení zákon o vidieckych krúžkoch žien, ktorý bol prijatý v novembri 2018 a ktorým krúžky získali právnu subjektivitu a mohli vykonávať hospodársku činnosť. Kruhy zriadené podľa tohto zákona musia byť zaregistrované v Agentúre pre reštrukturalizáciu a modernizáciu poľnohospodárstva.

foto: marta olejnike3 e6IMG_8960

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah