ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

78. zasedání Sejmu

Hlavními body 78. schůze Sejmu bylo exposé ministra zahraničí a přijetí mj:

 • zákon o podpoře vědecké činnosti z Fondu polské vědy 
 • Zákon o rozšíření práv válečných veteránů a obětí represí a o přiznání příplatku k důchodu válečným invalidům ve výši 850 PLN ročně. 
 • zákony připravené vládou pro případ tzv. tvrdého brexitu.
 • zákon o dohledu nad finančním trhem 

Jacek Czaputowicz za přítomnosti prezidenta Polské republiky informoval Vysokou komoru o úkolech polské zahraniční politiky na rok 2019. Jejími nejdůležitějšími cíli jsou:

 • pracovat na obnovení důvěry občanů v instituce EU
 • obnovení Evropská unie plná a nezpochybnitelná legitimita
 • obnovení kapacity EU řešit skutečné problémy lidí 
 • strategické partnerství, rozšíření vojenské přítomnosti USA v Polsku v rámci posílení východního křídla NATO.
 • diskuse o válečných reparacích
 • vyzývá Rusko k provedení rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy, konkrétně k předání trosek prezidentského letounu Tu-154 Polsku.
 • dobrá spolupráce s Izraelem a boj proti stereotypům.
 • regionální spolupráce ve střední Evropě, v rámci V4 a s Německem.
 • posílení vztahů s asijskými zeměmi
 • humanitární pomoc

Ministr také připomněl významná výročí, která Polsko oslaví v roce 2019:

 • 20. Vstup Polska do NATO
 • 15. přistoupení Polska k EU
 • 30. vítězství Solidarity ve volbách 4. června 1989.
 • 450. výročí založení Polsko-litevské unie
 • 75. varšavské povstání
 • 80. výročí vypuknutí 2. světové války

Sejm schválil zákon o podpoře vědecké činnosti z Fondu polské vědy. Předpokládá zavedení nového mechanismu financování vědeckého výzkumu a jeho komercializace. To má být jeden ze způsobů řešení problému nízké komercializace nápadů, které by se měly uplatnit při výrobě inovativních a konkurenceschopných produktů.

Parlament rozhodl o prodloužení nároků válečných veteránů a obětí represí a o přiznání ročního příplatku k důchodu válečným invalidům ve výši 850 PLN.. Změny se týkají mimo jiné nároků veteránů a osob, které se staly oběťmi války a poválečných represí. Dávky budou moci pobírat také váleční a vojenští invalidé žijící v zahraničí.

Sejm schválil zákony připravené vládou pro případ tzv. tvrdého brexitu. Nové předpisy se týkají mimo jiné ustanovení definujících zásady pobytu britských občanů v Polsku, uznávání odborných kvalifikací získaných ve Spojeném království, ochrany zájmů polských klientů finančních institucí se sídlem ve Spojeném království.

Sejm přijal nnovela zákona o dohledu nad finančním trhem.  Cílem změn je zajistit účinné provádění nařízení EU ze dne 12. prosince 2017 o vytvoření obecného rámce pro sekuritizaci.

Poslanci Evropského parlamentu schválili zákon obsahující pravidla pro jmenování poslanců Evropského parlamentu zvolených v květnových volbách.Bylo zavedeno řešení, podle něhož z kandidátů výboru s mandátem odpovídajícím 52. volebnímu kvocientu je za kandidáta s nejmenší legitimitou k obsazení mandátu považován ten, který získal nejméně hlasů.

Sejm změnil řadu zákonů s cílem zvýšit kontrolu nad výkonem povolání restrukturalizačního poradce.. Na základě rozhodnutí komory budou poradci podléhat také dohledu ministra spravedlnosti. Cílem novely je mimo jiné posílit dohled nad činností restrukturalizačních poradců a zvýšit transparentnost systému jejich jmenování.

Sejm pozměnil Zákon o silničním provozu a trestní zákoník. Cílem přijatých změn je bojovat proti padělání počítadel ujeté vzdálenosti. Navrhovaná ustanovení vyplňují mezeru v zákoně, která znemožňuje identifikovat padělatele podvodu s počítadlem ujetých kilometrů, pokud nabízené vozidlo nepochází od prvního majitele. Kromě toho se novela snaží odstranit praxi nabízení služeb za účelem podhodnocení stavu tachometru vozidla.

Sejm přijal změny jednacího řádu Sněmovny. Novela mimo jiné zajišťuje lepší přístupnost parlamentních jednání prostřednictvím úplných zápisů ze schůzí parlamentních podvýborů.

Přijato Novela zákona o výměně daňových informací s ostatními zeměmi mění pravidla a postupy pro výměnu daňových informací. Zákon přizpůsobuje polské právní předpisy předpisům EU.

Sejm pozměnil zákon o veřejných silnicíchkterá umožní vybrat veřejný subjekt, jenž vybuduje nový systém elektronického mýtného. Novela stanoví základy pro jmenování veřejného subjektu, který bude poskytovat služby související se systémy IKT pro elektronický výběr mýtného.

Kroužky venkovských hospodyněk budou moci působit nejen na vesnicích.ale také na území obcí na území města a ve městech do 5 000 obyvatel, stanoví novela zákona o KGW. Novela mění zákon o venkovských hospodyňských kroužcích přijatý v listopadu 2018, který kroužkům přiznal právní subjektivitu a umožnil jim provozovat hospodářskou činnost. Kroužky zřízené podle tohoto zákona musí být registrovány u Agentury pro restrukturalizaci a modernizaci zemědělství.

foto: marta olejnike3 e6IMG_8960

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah