DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

V Ustrzyki Dolne o investičných plánoch pre Bieszczady

Marek Kuchciński sa zúčastnil na zasadnutí predstavenstva okresu Bieszczady, potom sa stretol so samosprávami okresov Lesko a Sanok, ako aj obcí Ustrzyki Dolne, Cisna, Olszanica, Bircza, Zagórz, Czarna, Komańcza, Bukowsko, Tyrawa Wołoska. Hlavným cieľom rozhovorov bol trvalo udržateľný rozvoj Bieszczad a čo najlepšie využitie finančných prostriedkov v rámci poľského nariadenia.

- Finančné prostriedky sa majú dostať nielen do oblasti rieky Solina a horských oblastí. Uvažujeme aj o podpore spolupráce prihraničných obcí so Slovenskom a Ukrajinou a rozvoji cestovného ruchu v nich - zdôraznil maršal Kuchciński.

Najnaliehavejšími potrebami Bieszczad sú modernizácia a rozvoj infraštruktúry, ktoré sa prejavia v lepšej komunikácii, dostupnosti či rozvoji cestovného ruchu. Diskutovalo sa aj o investičných plánoch a o centre kultúrneho dedičstva Bieszczady "Zelená rafinéria FANTO" v Ustrzykoch Dolných.

Bieszczady sú jedným z najkrajších miest v Poľsku, ale zároveň sú najviac vzdialené od centrálnych a regionálnych centier. . Táto oblasť má výnimočné turistické hodnoty a jej značná časť je chránená rôznymi formami ochrany prírody. Aktivity zamerané na hospodársky rast a zlepšenie kvality života obyvateľov musia zohľadňovať z toho vyplývajúce nevyhnutné obmedzenia.

ftu je Marian S. Mazurkiewicz

Na stretnutiach sa okrem iných zúčastnili zástupca maršálka Podkarpatského vojvodstva Piotr Pilch a bieszczadský starosta Marek Andruch.
Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah