МАРЕК КУХЧІНСЬКИЙ

ЧЛЕН РЕСПУБЛІКИ - 22

МЕНЮ

В Устшиках Дольних про інвестиційні плани Бещадських гір

Marek Kuchciński wziął udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego, następnie spotkał się z samorządowcami powiatów leskiego i sanockiego oraz gmin Ustrzyki Dolne, Cisna, Olszanica, Bircza, Zagórz, Czarna, Komańcza, Bukowsko, Tyrawa Wołoska. Głównym celem rozmów był zrównoważony rozwój Bieszczad i jak najlepsze wykorzystanie środków w ramach Polskiego Ładu.

– Fundusze mają dotrzeć nie tylko nad Solinę i tereny górskie. Myślimy również o tym, żeby wspierać współpracę gmin przygranicznych ze Słowacją i z Ukrainą i tam rozwijać turystykę – podkreślił marszałek Kuchciński.

Najpilniejsze potrzeby Bieszczad to modernizacja i rozwój infrastruktury, co przełoży się na lepszą komunikację, dostępność czy rozwój turystyki. Rozmawiano także o planach inwestycyjnych i Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa „Zielona Rafineria FANTO” w Ustrzykach Dolnych.

Bieszczady to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce, ale najbardziej oddalonych od centralnych i regionalnych ośrodków. . Tereny mają wyjątkowe walory turystyczne, a znaczna ich część jest objęta różnymi formami ochrony przyrody. Działania na rzecz wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców muszą brać pod uwagę wynikające stąd, konieczne ograniczenia.

foto Marian S. Mazurkiewicz

W spotkaniach wzięli udział m.in. wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch i starosta bieszczadzki Marek Andruch.
Поділитися на facebook
Facebook
Поділитися на twitter
Twitter
Поділитися на linkedin
LinkedIn

Події

Парламентські комітети

Закон і справедливість

Wyszukiwanie

Архіви

Архіви
Перейти до вмісту