MEMBER OF THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF RP - DISTRICT 22

MENU

Wiwat Maj, 3 Maj!

233 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja była dziełem Sejmu Czteroletniego, ale była także zwieńczeniem wieloletnich wysiłków naprawy państwa, wyrazem mądrości zbiorowej Polaków, dążących do naprawy własnego państwa pogrążonego w kryzysie oraz dowodem na możliwość zawarcia kompromisu między majestatem Rzeczypospolitej w osobie króla a narodem reprezentowanym przez posłów i senatorów.

Uchwalona 233 lata temu konstytucja była pierwszą w Europie, dlatego wywarła wielki wpływ na rozwój konstytucjonalizmu, a także demokracji w skali powszechnej.

Jej twórcy mieli wizję odnowionej Rzeczypospolitej i narodu jako wspólnoty politycznej obejmującej wszystkie stany oraz grupy etniczne, językowe, regionalne i wyznaniowe. Miały ich łączyć prawa i wolności Rzeczypospolitej.

W Ustawie Rządowej zapisano: „wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”. Tym samym naród został uznany za suwerena.

W 2019 r., w przeddzień rocznicy Konstytucji 3 Maja, w Sejmie RP odsłanialiśmy popiersia współtwórców Konstytucji, marszałków Sejmu Czteroletniego – Stanisława Małachowskiego i Kazimierza Nestora Sapiehy.

Była to także 450 rocznica podpisania Unii Lubelskiej. Uchwalona w 1791 r., Konstytucja podkreślała trwałość idei Rzeczypospolitej Obojga Narodów i potrzebę jej reform..

Facebook
Twitter

Events

Parliamentary committees

Law and Justice

Search

Archives

Archives
Skip to content