MEMBER OF THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF RP - DISTRICT 22

MENU

PiS dla Przemyśla: 2 mld 939 mln zł na inwestycje i wsparcie mieszkańców

W sumie 2 mld 939 mln zł otrzyma Przemyśl z funduszy państwowych, samorządu województwa
i UE. Pozyskanie tak wielkich środków było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy posłów PiS pod kierownictwem Marka Kuchcińskiego, b. marszałka Sejmu, obecnego szefa kancelarii premiera, oraz zaangażowaniu władz województwa i środowisk lokalnych. 

Dotrzymujemy słowa!

Działania PiS-u na rzecz Przemyśla mają ogromny i namacalny wymiar w obszarach takich jak:

Inwestycje strategiczne –  1 mld, 555,3 mln zł 
przeznaczyliśmy na lepsze drogi, budowę zachodniej obwodnicy Przemyśla, otwarcie nowych przejść granicznych oraz rozbudowę dróg, które do nich prowadzą, nowoczesną, komfortową i szybką kolej, dzięki czemu powstały nowe miejsca pracy, a także budowę elektrociepłowni gazowej. 

Gospodarka – 495 mln zł 
przełożyło się na większą liczbę miejsc pracy, lepsze zarobki, łatwiejsze prowadzenie firmy, ochronę przedsiębiorstw, rekompensatę strat poniesionych w wyniku pandemii i wojny na Ukrainie.

Polityka społeczna  – 461 mln zł 
przeznaczyliśmy na pomoc polskim rodzinom, wsparcie dla dzieci – 500 plus – i seniorów – wypłatę 13. i 14. emerytury dla wszystkich emerytów i rencistów, dofinansowanie posiłków w szkołach i dowożonych do osób starszych oraz zabezpieczenie Polaków przed podwyżkami w sezonie grzewczym.

Bezpieczeństwo i administracja  –  196 mln zł 
zapewniło wzmocnienie Wojska Polskiego, rozbudowę armii, tworzenie oddziałów wojsk obrony terytorialnej, zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego regionu. Ponadto zapewniliśmy lepszą obsługę mieszkańców w urzędach i skuteczną walkę z mafiami VAT-owskimi.

Kultura – 87 mln zł
dzięki którym otaczamy troską dziedzictwo kulturowe miasta, zapewniamy szeroki dostęp do nowoczesnych instytucji kultury, muzeów, bibliotek. W 2018 r. dzięki staraniom marszałka Marka Kuchcińskiego przemyska Starówka i Forty Twierdzy Przemyśl zostały wpisane na listę Pomników Historii, a Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej zostało wpisane na listę jednostek współprowadzonych przez Ministra Kultury.

Ochrona zdrowia – 64 mln zł 
poprawiły dostęp do najwyższej jakości konsultacji, diagnostyki i terapii. Utworzyliśmy ultranowoczesne oddziały medyczne, zaawansowane ratownictwo, skróciliśmy czas dojazdu karetki do pacjentów, podnieśliśmy poziom opieki nad przewlekle oraz nieuleczalnie chorymi.

Edukacja, sport  –  60,3 mln zł 
przeznaczyliśmy na unowocześnienie szkół w Przemyślu, wyposażenie w zaawansowany sprzęt techniczny i informatyczny, budowę nowych obiektów sportowych, obozy, wsparcie lokalnych klubów sportowych, aktywizację mieszkańców Przemyśla.

Ochrona środowiska – 20,5 mln zł 
poprawiły jakość powietrza w mieście, pomogły w ociepleniu budynków, wymianie starych okien i drzwi, montażu ekologicznych pieców i paneli słonecznych. Dzięki tym środkom wybudowaliśmy kanalizację i wodociągi, zapewniliśmy ochronę przed powodzią. Nowe bulwary nad Sanem podniosą atrakcyjność i walory rekreacyjne Przemyśla.

Ruch graniczny
W roku 2022 (czas wojny i pandemii) granicę polsko-ukraińską na Podkarpaciu przekroczyło 5,5 mln cudzoziemców. Ich wydatki utrzymują blisko 1000 miejsc pracy w Przemyślu oraz prawie 5,5 tys. w powiecie przemyskim.

Ponad 10 mld zł w najbliższych latach!
Skutecznie wykorzystujemy pieniądze z Unii Europejskiej dla rozwoju Przemyśla i całego Podkarpacia.
W latach 2021-2027 do wykorzystania będzie ponad 2,265 mld euro. 

Fakty i czyny zamiast pustych obietnic. Sprawdź szczegóły naszych działań:

www.mapainwestycji.gov.pl, www.pfr.pl, www.mapadotacji.gov.pl, www.podkarpackie.pl

Photo: Piotr Michalski
Facebook
Twitter

Events

Parliamentary committees

Law and Justice

Search

Archives

Archives
Skip to content