MEMBER OF THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF RP - DISTRICT 22

MENU

Cyfrowa biblioteka naukowa obejmie kraje Europy Karpat

W Przemyskim Towarzystwie Kulturalnym odbyło się spotkanie poświęcone rozwijaniu współpracy w Europie Karpat w zakresie projektu utworzenia wirtualnej biblioteki.

Ministerstwo Edukacji we współpracy z uniwersytetami udostępnia cyfrową bibliotekę naukową, której zadaniem jest:

umożliwienie dostępu do najważniejszych publikacji naukowych wszystkim polskim uczelniom wyższym i jednostkom naukowym,

możliwość wyrównania szans jednostek naukowych w zakresie dostępu do literatury naukowej w mniejszych ośrodkach, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia młodszych pracowników naukowych, doktorantów oraz osób przygotowujących prace dyplomowe,

wsparcie badań interdyscyplinarnych,

stworzenie warunków stabilnego dostępu do literatury naukowej.

Otwierając dyskusje, szef kancelarii premiera Marek Kuchciński podkreślił, że biblioteka będzie rozwijana w obszarze Europy Karpat.

- Pandemia przeniosła nas do świata wirtualnego. Spotkania, konferencje online stały się codziennością, a potrzeba korzystania z wiedzy w internecie – normą. Chcemy więc udostępniać w internecie dzieła naszego regionu, by budować świadomość czy ułatwiać badania – mówił. – Znaczenie Polski w Grupie Wyszehradzkiej, w Europie Środkowej z naturalnych względów jest bardzo duże. Różnimy się i możemy być postrzegani jako państwo będące inspiratorem. Jeśli popatrzymy na Polskę, zobaczymy, że dobry klimat jest na Podkarpaciu. Często organizujemy tu spotkania nie tylko Europy Karpat, ale również V4. Do intensyfikacji działania powinny zachęcać instytucje edukacji i kultury – przekonywał szef KPRM.

W spotkaniu wzięli udział m.in. prof. dr hab. Vladimir Bernacki, sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Dr. Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Dr. Ihor Zinko, Katedra studiów europejskich i regionalnych, Wydział stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Ivana Franki we Lwowie

Facebook
Twitter

Events

Parliamentary committees

Law and Justice

Search

Archives

Archives
Skip to content