MEMBER OF THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF RP - DISTRICT 22

MENU

3 miliardy 139,3 milionów złotych dla Przemyśla

Przemyśl

Pomagamy rozwiązywać problemy. Dotrzymujemy słowa! Dzięki staraniom rządu i polityków PiS do Przemyśla trafiło w ostatnich latach 3 miliardy 139,3 milionów złotych*.

Nasze działania dla Przemyśla mają ogromny wymiar w obszarach takich jak:

INWESTYCJE STRATEGICZNE
1 MLD 601 MLN ZŁ

na lepsze drogi, budowę zachodniej obwodnicy Przemyśla, otwarcie nowych przejść granicznych oraz rozbudowę dróg, które do nich prowadzą, nowoczesną, komfortową i szybką kolej, dzięki czemu powstaną nowe miejsca pracy, a także budowę elektrociepłowni gazowej.

GOSPODARKA
534,8 MLN ZŁ

przełożyło się na większą liczbę miejsc pracy, lepsze zarobki, łatwiejsze prowadzenie firmy, ochronę przedsiębiorstw, rekompensatę strat poniesionych w wyniku pandemii i wojny na Ukrainie.

POLITYKA SPOŁECZNA
498,5 MLN ZŁ

przeznaczyliśmy na pomoc polskim rodzinom, wsparcie dla dzieci – 500 plus – i seniorów – wypłatę 13. i 14. emerytury dla wszystkich emerytów i rencistów, dofinansowanie posiłków w szkołach i dowożonych do osób starszych oraz zabezpieczenie Polaków przed podwyżkami.

BEZPIECZEŃSTWO I ADMINISTRACJA
199,2 MLN ZŁ

zapewniło wzmocnienie Wojska Polskiego, rozbudowę armii, tworzenie oddziałów wojsk obrony terytorialnej, zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego regionu. Ponadto zapewniliśmy lepszą obsługę mieszkańców i skuteczną walkę z mafiami VAT-owskimi. Rozwinęliśmy e-administrację (usługi, dokumenty, rozliczanie PIT).

KULTURA I ZABYTKI
97,8 MLN ZŁ

dzięki którym otaczamy troską dziedzictwo kulturowe miasta, zapewniamy szeroki dostęp do nowoczesnych instytucji kultury, muzeów, bibliotek. W 2018 r. dzięki staraniom marszałka Marka Kuchcińskiego przemyska Starówka i Forty Twierdzy Przemyśl zostały wpisane na listę Pomników
Historii, a Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej – na listę jednostek współprowadzonych przez Ministra Kultury

OCHRONA ZDROWIA
121,2 MLN ZŁ

poprawiły dostęp do najwyższej jakości konsultacji, diagnostyki i terapii. Utworzyliśmy ultranowoczesne oddziały medyczne, zaawansowane ratownictwo, skróciliśmy czas dojazdu karetki do pacjentów, podnieśliśmy poziom opieki nad przewlekle oraz nieuleczalnie chorymi

EDUKACJA, AKTYWNE MIASTO, SPORT
64,8 MLN ZŁ

przeznaczyliśmy na unowocześnienie szkół w Przemyślu, wyposażenie w zaawansowany sprzęt techniczny i informatyczny, budowę nowych obiektów sportowych oraz remont istniejących, obozy, wsparcie lokalnych klubów sportowych, aktywizację mieszkańców Przemyśla.

OCHRONA ŚRODOWISKA
22 MLN ZŁ

poprawiły jakość powietrza w mieście, pomogły w ociepleniu budynków, wymianie starych okien i drzwi, montażu ekologicznych pieców i paneli słonecznych. Dzięki tym środkom rozbudowaliśmy kanalizację i wodociągi. Dodatkowo zapewnimy ochronę przed powodzią. Nowe bulwary nad Sanem podniosą atrakcyjność i walory rekreacyjne Przemyśla.

RUCH GRANICZNY

W roku 2022 (czas wojny i pandemii) granicę polsko-ukraińską na Podkarpaciu przekroczyło 5,5 mln cudzoziemców. Ich wydatki utrzymują blisko 1000 miejsc pracy w Przemyślu oraz prawie 5,5 tys. w powiecie przemyskim.

PONAD 10 MLD ZŁ
W NAJBLIŻSZYCH LATACH!

Skutecznie wykorzystujemy pieniądze z Unii Europejskiej dla rozwoju Przemyśla i całego Podkarpacia. W latach 2021-2027 do wykorzystania będzie ponad 2,265 mld euro.

*Według danych posiadanych na wrzesień 2023 r. Ulotka będzie uzupełniana o kolejne inwestycje

[POBIERZ ULOTKĘ]

Facebook
Twitter

Events

Parliamentary committees

Law and Justice

Search

Archives

Archives
Skip to content