MEMBER OF THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF RP - DISTRICT 22

MENU

Dofinansowanie jednostek Straży Pożarnej w powiecie przemyskim

Ostatnio 3 jednostki Straży Pożarnej z powiatu przemyskiego zostały wsparte dotacjami m.in. dzięki pozytywnemu zaopiniowaniu przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – ministra Marka Kuchcińskiego.

I tak 4 września br. prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki, podpisał zarządzenie o zwiększeniu dotacji z ogólnej rezerwy budżetowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu z dotychczasowych 5 mln zł do prawie 6,5 mln zł. Przyznane dofinansowanie pokryje część kosztów budowania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Dubiecku. To jedna z największych i najważniejszych inwestycji w powiecie przemyskim.

Z kolei 30 sierpnia br. Ochotnicza Straż Pożarna w Pikulicach otrzymała pozytywną odpowiedź na wniosek o dotację w wysokości 200 tysięcy złotych  na cele ochrony przeciwpożarowej. Dotacja pochodzi ze środków finansowych pozyskanych ze składek na obowiązkowe ubezpieczenie od ognia, rozdzielanych według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dofinansowanie zostanie przekazane OSP Pikulice przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Birczy otrzymała prawie 19 tys. złotych ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu “ORLEN dla Strażaków 2023”. Środki te zostaną przeznaczone na zakup 2 aparatów powietrznych, 2 sygnalizatorów bezruchu, 4 par rękawic technicznych, 4 par rękawic specjalnych, 2 par butów specjalnych, oraz 4 pasów strażackich.

Facebook
Twitter

Events

Parliamentary committees

Law and Justice

Search

Archives

Archives
Skip to content