ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Výbory Sejmu: zahraniční věci a ochrana životního prostředí

Na schůzce Výbor pro zahraniční věci (AFET)) vyslechli "Informaci ministra zahraničních věcí a ministra digitalizace o prioritách polské zahraniční politiky v kontextu dynamických politických, geopolitických a geoekonomických procesů".

V informacích poskytnutých státním tajemníkem ministerstva zahraničních věcí Piotrem Wawrzykem a státním tajemníkem kanceláře předsedy vlády Markem Zagórskim bylo zdůrazněno, že cílem navrhované novely není vyloučit konkrétní poskytovatele služeb a technologií, ale pouze chránit stát před tzv. rizikovými poskytovateli. Hlavní změnou obsaženou v novele je zavedení mechanismů pro posuzování dodavatelů a technologií z hlediska kybernetické bezpečnosti. Bylo také poukázáno na to, že takové právní kroky přijaly nebo přijímají i jiné členské státy EU, jakož i země mimo EU, přičemž samotný pojem "vysoce rizikový poskytovatel" je dlouhodobě používán v dokumentech orgánů EU, včetně Evropské komise. Bylo zdůrazněno, že novela by měla být chápána jako nástroj, který umožní zákonným způsobem reagovat na hrozby, které mohou vzniknout ve fázi výběru poskytovatele služeb, ale i při následném využívání sítí IKT.

Předseda SZA Marek Kuchciński

Během Výbor pro životní prostředí, přírodní zdroje a lesnictví (OSZ) byly podány informace o činnosti státního podniku Lesy České republiky.

Poslanci Evropského parlamentu jsou znepokojeni stavem lesů v Karpatech, včetně Přemyšlského podhůří, kde se množí zprávy o kácení starých stromů. Hlavním zájmem je zachovat co nejvíce ploch starých lesů a míst, která se v budoucnu mohou stát chráněnými a cennými přírodními oblastmi.

Ministerstvo životního prostředí mimo jiné zdůraznilo, že - LP je moderní a efektivní organizace respektující tradice a úspěchy předchozích generací - Založeno v roce 1924. - Má 430 lesních správ, 26 373 zaměstnanců, z toho 17 648 v lesní službě, kteří spravují 77% lesů v Polsku (7,6 milionu hektarů) - Lesní porosty tvoří 29,6% rozlohy Polska - Státní lesy vysazují 500 milionů stromů ročně - Dodávají 90% dřeva spotřebovaného polským průmyslem.

Státní lesy každoročně vyčleňují velké finanční prostředky na realizaci úkolů, které jsou důležité pro společnost a stát. Na dotace na výstavbu, opravy a modernizaci veřejných místních komunikací poskytly státní lesy v letech 2016-2018 více než 211 mil. V roce 2019 je však na tento účel vyčleněno 73 milionů PLN.  

Mezi nejdůležitější úkoly státních lesů patří ochrana lesů před důsledky klimatických změn, tj. požáry, odumíráním lesů, přírodními katastrofami, chorobami lesů, a také realizace programů na ochranu a restituci chráněných, ohrožených druhů živočichů.

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah