ЧЛЕН РЕСПУБЛІКИ - 22

МЕНЮ

25-те засідання Сейму, перший день

Депутати проголосували за те, щоб не доповнювати порядок денний інформацією Міністра охорони здоров'я про забезпечення державою виконання умов переривання вагітності, викладених у статті 4а Закону від 7 січня 1993 року "Про планування сім'ї, захист людського плоду та умови допустимості переривання вагітності".

У другому читанні було розглянуто урядовий законопроект про внесення змін до Закону "Про Національну школу державного управління" та деяких інших законів. Проект містить пропозицію щодо присвоєння ХДАДМ імені Президента Республіки Польща Леха Качинського. У своєму обґрунтуванні ініціатор наголошує, що вибір Леха Качинського як патрона школи зумовлений прихильністю колишнього Президента до просування ідеї школи щодо створення сучасної державної служби. Уряд зазначає, що кандидатура була прийнята керівництвом KSAP. Він також отримав схвалення академічної спільноти та органів державної влади. Проект повернуто до комітету для подальшого опрацювання.

Сейм також продовжив роботу у другому читанні над урядовим проектом змін до Закону про функціонування вугільної промисловості та деяких інших законів. Серед іншого, він спрямований на забезпечення можливості мобілізації коштів з резерву спеціального призначення для дотації на виконання робіт з ліквідації шахт, соціальних виплат у вигляді гірничих відпусток та відпусток працівникам збагачувальної фабрики, а також на покриття поточних виробничих збитків підприємства. Проектом також передбачено фінансування за рахунок бюджетної дотації ліквідації гірничотехнічної шкоди, завданої при виведенні шахт з експлуатації. З урахуванням внесених поправок проект було направлено на повторний розгляд до комітету.

Сейм також розпочав роботу над так званим Малим законом про інновації. В урядовому проекті акта про внесення змін до деяких актів, що визначають умови провадження інноваційної діяльності, заявником пропонується запровадження цілісної системи інструментів заохочення та стимулювання інноваційної діяльності. До них відносяться податкові стимули, серед яких, наприклад, скасування з 1 січня 2017 року податку на прибуток від інтелектуальної власності, внесеної в компанію. Проект також передбачає податкову знижку на витрати на придбання патенту для малих та середніх підприємств.

Крім того, євродепутати продовжили роботу над урядовим проектом змін до Закону "Про безпечність харчових продуктів та лікарських засобів" у другому читанні. Запропоновані зміни носять суто технічний та впорядковуючий характер. Проект імплементує Директиву (ЄС) 2015/254 Європейського Парламенту та Ради від 11 лютого 2015 року, яка скасовує Директиву Ради 93/5/ЄЕС про допомогу Комісії та співробітництво держав-членів у науковому дослідженні питань, пов'язаних з харчовими продуктами.

Друге читання урядового проекту змін до Закону про доходи одиниць місцевого самоврядування є наступним пунктом порядку денного сьогоднішнього засідання Сейму. Проект продовжує на 2017-2019 роки дію існуючих положень системи корекції та вирівнювання для органів самоврядування провінцій, спрямованих на вирівнювання різниці в доходах через систему дотацій. Йдеться про правила розрахунку так званих "яносіков" - коштів, які багатші воєводства перераховують біднішим воєводствам. На думку уряду, необхідно продовжити термін дії цих правил.

Євродепутати також розпочали роботу над урядовим проектом змін до Закону про азартні ігри та деяких інших законів. Його метою є скорочення "сірого ринку" у сфері азартних ігор, особливо на гральних автоматах та в Інтернеті. Нове законодавство також покликане сприяти більшому захисту гравців, у тому числі неповнолітніх, від негативного впливу азартних ігор та збільшенню податкових надходжень від легального грального бізнесу.

Євродепутати також розглянули у першому читанні урядовий законопроект щодо протидії недобросовісному використанню договірних переваг у торгівлі сільськогосподарською та харчовою продукцією. Запропонований законопроект покликаний усунути недобросовісну торговельну практику між покупцями та виробниками агропродовольчої продукції на кожному етапі ланцюга постачання. Метою є протидія недобросовісній практиці, зокрема, коли супермаркети змушують постачальників продуктів харчування знижувати ціни на продукцію, яку вони продають, та накладають додаткові збори.

У першому читанні Сейм розглянув урядовий законопроект про внесення змін до Закону "Про Агентство реструктуризації та модернізації сільського господарства" та Закону "Про податок на доходи фізичних осіб". Запропонована поправка передбачає, зокрема, збільшення з 15 000 злотих до 40 000 злотих суми, при перевищенні якої для викупу боргів буде потрібна згода Міністра фінансів.

Наступним питанням сьогоднішнього засідання є розгляд у першому читанні громадського законопроекту про внесення змін до Закону України "Про власні надходження бюджетів місцевого самоврядування" та деяких інших законодавчих актів. Проект містить пропозицію змінити правила фінансування заробітної плати педагогічних працівників, які працюють у школах, дитячих садках та інших навчальних закладах, що перебувають у сфері управління органів місцевого самоврядування. Пропонується, щоб кошти, передбачені на оплату праці вчителів, разом з похідними, надбавкою до соціальних фондів, надбавкою на село та фондом благоустрою, були гарантовані державою в бюджеті та передані місцевим бюджетам у вигляді цільової дотації, а не освітньої субвенції, як це було до цього часу. Місцеві органи влади не зможуть витрачати ці кошти на щось інше, окрім заробітної плати вчителів.

Євродепутати також взяли до відома звіт про діяльність Вищого органу фінансового контролю у 2015 році. Держаудитслужба провела 117 планових аудитів, у тому числі аудит виконання державного бюджету за 2014 рік, у розпорядників коштів 111 частин державного бюджету та у суб'єктів, які безпосередньо використовують державні кошти. Палата провела у 2015 році. 144 спеціальні перевірки та розглянуто понад 7 500 скарг. НІК здійснив 2,5 тис. одиничних перевірок у майже 2 тис. суб'єктів господарювання, сформулював 87 висновків de lege ferenda, які сигналізували компетентним органам про необхідність зміни законодавства, та подав 126 повідомлень про можливість вчинення злочинів або правопорушень. Комітет державного контролю розглянув звіт разом з висновками інших парламентських комітетів і ухвалив висновок для Президії Сейму, в якому рекомендував не ухвалювати звіт. Документ представив Президент НІК Кшиштоф Квятковський, а пропозицію комітету - народний депутат Тадеуш Дзюба. В ході обговорення було внесено пропозицію не приймати звіт.

29547989612_7dd6304905_k
Facebook
Twitter

Події

Парламентські комітети

Закон і справедливість

Пошук

Архіви

Архіви
Перейти до вмісту