DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Prof. Roger Scruton vyznamenaný Veľkým krížom Rádu za zásluhy Poľskej republiky

Prezident Poľskej republiky udelil Veľký kríž Rádu za zásluhy Poľskej republiky Rogerovi Scrutonovi, občanovi Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, za jeho mimoriadny prínos k podpore demokratických zmien v Poľsku a za rozvoj poľsko-britskej vedeckej a akademickej spolupráce.

- Komunizmus skončil vďaka viere a vlastenectvu poľského národa. Je mi cťou, že som sa na tom mohol skromne podieľať," povedal profesor Roger Scruton. - "Je dôležité brániť idey v opozícii voči ideológiám... Nezabúdajme, že komunizmus bol národu vnútený Sovietmi, ktorým boli Poliaci podriadení... Podarilo sa to vďaka tradíciám a identite, katolíckej viere, zmyslu pre históriu a odvahe. Poliaci sú veľmi dobrým príkladom. A tak ako sme sa my na Západe kedysi snažili pomôcť Poľsku, teraz potrebujeme vašu pomoc," tvrdí Scruton.

V 80. rokoch Scruton podporoval protikomunistickú opozíciu. Okrem iného spolupracoval so súčasným predsedom Sejmu Marekom Kuchcinským. V úvode k reedícii časopisu, ktorý vydal Kuchcinski, napísal:

Cestoval som a hľadal malé skupiny ľudí, ktorí chceli diskutovať, učiť sa, klásť otázky a obnoviť aspoň časť intelektuálneho života, ktorý kedysi v Poľsku prekvital. Stále ma sledovali a darebákov, ktorí ma mali za úlohu, som väčšinou spoznal podľa veľkých karfiolových uší a nosov, z ktorých im kvapkalo do vlhkých fúzov. Boli to ľudia, akých mohla zamestnať len bezpečnostná polícia. Všade, kam som prišiel, bolo jasné, ako účinne komunistická strana opäť zlikvidovala občiansku spoločnosť v Poľsku a jej zvyšky prenechala cirkvi. Ľudia si pochmúrne uvedomovali, že nemá zmysel sa hádať, pretože v dôsledku sporu sa nikdy nič nezmení. Najlepšie bolo postarať sa o rodinu a zostať v blízkosti Cirkvi.

V 80. rokoch 20. storočia už bolo obdobie Solidarity pamäti a vojnový stav zmenil Poľsko na druh somnambulné ticho. Cestoval som a hľadal malé skupiny ľudí, ktorí chceli diskutovať, učiť sa, klásť otázky a obnoviť aspoň časť intelektuálneho života, ktorý kedysi prekvital intelektuálny život, ktorý kedysi v Poľsku prekvital. Vždy som bol sledovaný a všeobecne som mohol rozpoznať darebákov, ktorí mali na mňa úlohu podľa ich veľkej karfiolové uši a nosy, z ktorých im kvapká do vlhkých fúzov. Boli to ľudí, ktorí by mohli byť zamestnaní len v bezpečnostnej polícii. Všade Nešiel som to bolo jasné, ako účinne komunistická strana mala opäť zlikvidoval poľskú občiansku spoločnosť a jej zvyšky ponechal cirkvi. Ľudia si pochmúrne uvedomili, že nemá zmysel sa hádať, pretože nič by sa v dôsledku tohto sporu nikdy nezmenila. Najlepšie bolo postarať sa o svoju rodinu a zostať v blízkosti Cirkvi.

A potom som narazil na Przemyśl. Vďaka Mark Matraszek, sme sa dozvedeli o spoločnosti občanov v v tomto starom a kedysi prosperujúcom galícijskom meste, ktorý vydával podzemný časopis, Kultúrne podkroviea ktorí sa stretli, nie ako naši priatelia z Česká republika, v nejakej pivnici alebo kotolni pod zemou, ale na vrchole budov, akoby im bolo jedno, kto ich vidí. Ich diskusná skupina bola opísaný ako podkrovie, miesto pod strechou, a keď som ich stretol, ocitol som sa v otvorenej spoločnosti normálnych malomeštiackych ľudí, ktorí boli odhodlaní žiť, maľovať, písať a diskutovať, ako keby strana nebola nič viac ako prúd špinavej vody tečúcej do kanalizácie pod ním.

Na stránke Na ich čele stál Marek Kuchcinski, bývalý študent dejín umenia, ktorý žil mimo a bol horlivým vyznávačom kultúry ako oslobodenia ducha a opozícia voči totalitnému poriadku. Okolo neho sa zhromaždili spisovateľov, maliarov, učiteľov a vďaka nemu som mohol zorganizovať sériu návštev západných intelektuálov, ktorí v týchto podkrovných priestoroch diskutovali o najdôležitejšie otázky súčasnosti.

Veci čoskoro začal meniť, ale vo mne obraz Przemyśl ako útočisko občianskej spoločnosti v bezútešnom socialistickom štáte. Bolo to miesto odhodlané zachovať si svoju identitu ako mesto, kultúru a spôsob života. spôsob života. Keď komunisti konečne kapitulovali, s radosťou som čítal, že Marek Kuchciński bol zvolený za poslanca mestskej rady a neskôr za poslanca mesta, v ktorom sa tak tak veľmi staral počas rokov útlaku. S radosťou spomínam na časy, keď umenie a kultúra boli symbolmi slobody ľudského ducha a ja si spomínam, aké dôležité bolo bolo, že malé podzemné časopisy, ako je Kultúrne podkrovieUdržiavali živú spomienku na slobodu a boli základom občianskej spoločnosti, ktorá sa čoskoro znovu vyklíčiť.

Text/ Foto: M. Olejnik

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah