DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Oslo: rokovania o bezpečnostnej a obrannej politike, budúcnosti Európy a poľsko-nórskych vzťahoch

Posilnenie spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany, situácia v Európe po brexite, prehĺbenie regionálnej spolupráce, ako aj rozvoj bilaterálnych vzťahov boli niektoré z tém oficiálnej návštevy predsedu Sejmu Mareka Kuchcińského v Nórsku, ktorá sa skončila v stredu. Počas dvoch dní absolvoval sériu stretnutí so zástupcami najvyšších orgánov krajiny. Predseda Sejmu rokoval okrem iného s predsedom parlamentu Olemicom Thommessenom, nórskym kráľom Haraldom V. a šéfkou vlády Ernou Solbergovou.

O silných poľsko-nórskych vzťahoch, ako uviedol maršal Marek Kuchciński v rozhovore so šéfom Stortingu Olemicom Thommessenom, svedčí okrem iného aj prijatie stratégie spolupráce Nórska s Poľskom. Predseda nórskeho parlamentu poukázal na veľmi dobré vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré sa prejavujú v tom, koľko Poliakov je zakorenených v nórskej spoločnosti.

Predseda Sejmu zdôraznil význam posilnenia vzťahov v parlamentnej dimenzii v oblastiach, ako je spolupráca v rámci NATO a bezpečnostná politika vrátane energetickej bezpečnosti. Podľa Olemica Thommessena otázka bezpečnosti, vojenskej a obrannej spolupráce a súčasné trendy v medzinárodnej politike ukazujú, že je dôležité udržať stabilitu v Európe.

Politici hovorili aj o nórskych skúsenostiach so spoluprácou s EÚ v kontexte brexitu a diskusie o budúcnosti Únie. Predseda Sejmu zdôraznil význam projektu Európy solidarity a suverénnych štátov. Šéf Stortingu zdôraznil, že Nórsko chce prispieť k lepšiemu rozvoju EÚ a má s ňou úzke vzťahy prostredníctvom väzieb na Európsky hospodársky priestor.

Otvorila sa aj otázka posilnenia regionálnej spolupráce, vrátane seversko-baltskej spolupráce, ako aj projektov inšpirovaných krajinami strednej a východnej Európy, ktorých príkladom je organizácia parlamentného samitu strednej a severovýchodnej Európy v Poľsku, ktorú predseda Sejmu ohlásil na máj tohto roku. Podľa Mareka Kuchcinského je potrebné spoločne hľadať odpovede okrem iného na výzvy v oblasti bezpečnosti a migrácie a obnoviť diskusiu o hodnotovom systéme v celej Európe, nielen v EÚ.

Predseda Sejmu Marek Kuchciński rokoval s nórskou premiérkou Ernou Solbergovou okrem iného o bezpečnostnej politike a prehĺbení spolupráce v rámci Severoatlantickej aliancie. Predseda Sejmu pripomenul význam rozhodnutí z minuloročného samitu NATO vo Varšave, ktoré sa týkali posilnenia východného krídla a vojenskej prítomnosti Aliancie. Premiérka Solbergová uviedla, že Nórsko je odhodlané zabezpečiť, aby NATO bolo naďalej nástrojom na zachovanie a posilnenie bezpečnosti v Európe.

O angažovanosti parlamentov, najmä výborov, v otázkach bezpečnosti v našej časti Európy hovoril maršálek Sejmu Marek Kuchciński so zástupcami Výboru pre zahraničné veci a obranu Stortingu a vedúcimi nórskych delegácií v parlamentných zhromaždeniach vrátane NATO, Rady Európy a Európskeho hospodárskeho priestoru. Predseda Sejmu pripomenul najmä to, že bezpečnosť EÚ a celej Európy je založená na silnej Severoatlantickej aliancii a na zvyšovaní jej prítomnosti. Témou stretnutia so zástupcami výborov pre zahraničné veci a obranu bolo hľadanie spôsobov ešte užšej spolupráce ozbrojených síl a zbrojárskeho priemyslu oboch krajín. S vedúcimi nórskej parlamentnej delegácie Marek Kuchciński hovoril aj o rozvoji spolupráce v rámci medzinárodných organizácií, ktoré zastupujú.

Oficiálna návšteva predsedu Sejmu v Osle bola tiež príležitosťou na stretnutie so zástupcami nórskej poľskej komunity. Okrem iného hovorili o pohľade na fungovanie štátu z hľadiska úspechov a skúseností z histórie, čo umožňuje vyvodiť závery pre budúcnosť. Predseda Sejmu hovoril o významných historických výročiach, ako je minuloročné jubileum 1050. výročia krstu Poľska, 100. výročie znovuzískania nezávislosti, ktoré oslávime budúci rok, a sté výročie prvého zasadnutia zákonodarného zboru, ktoré pripadá na rok 2019. Marek Kuchciński okrem iného upozornil aj na posilnenie štátnej politiky voči krajanom žijúcim v zahraničí. Podľa rôznych zdrojov žije v Nórsku až 120 000 Poliakov a osôb poľského pôvodu.

Okrem toho si počas návštevy maršálek Sejmu Marek Kuchciński za slávnostnej asistencie nórskej kráľovskej gardy uctil pamiatku padlých Poliakov pochovaných na cintoríne Vestre Gravlund v Osle. Poľská parlamentná delegácia na čele s predsedom Sejmu si uctila pamiatku 7 poľských letcov a 3 "cichociemných", ako aj pamiatku 24 ďalších Poliakov, ktorí prišli o život v Nórsku v rokoch 1940 až 1945.

Predseda Sejmu navštívil aj miesto, ktoré je pre mnohých poľských fanúšikov legendou skokov na lyžiach Adamom Małyszom. Reč je o skokanskom mostíku Holmenkollen na predmestí Osla, kde "Orol z Visly" v roku 1996 prvýkrát vyhral Svetový pohár a neskôr stál na najvyššom stupni víťazov ešte štyrikrát. Kráľovský skokanský mostík v nórskom hlavnom meste bol v roku 2008 zbúraný a nahradený novým, ktorý bol otvorený v roku 2010.

Návšteva maršala Mareka Kuchcińského v Nórsku je prvou návštevou najvyššieho predstaviteľa Sejmu v tejto krajine za posledných 20 rokov. Poľskú parlamentnú delegáciu tvorili okrem maršálka Sejmu aj predsedníčka poľsko-nórskej parlamentnej skupiny, poslankyňa Gabriela Masłowska, a podpredseda skupiny, senátor Robert Mamątow.

text: Kancelária Sejmu

foto: Pawel Kula

1-KU103020 1-KU104022 1-KU104169 1-KU1040751-KU104692KU102602 KU102778-Pano KU103295 KU103443 KU103515

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah