DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Predseda Sejmu na bratislavskom samite: Návrat k základným hodnotám je cestou k reforme EÚ

Myšlienka solidárnej Európy založenej na suverenite, rovnosti členských štátov a kresťanských hodnotách a posilnenie úlohy národných parlamentov v rozhodovacích procesoch EÚ - to bol postoj, ktorý prezentoval predseda Sejmu Marek Kuchciński počas pondelkovej konferencie predsedov parlamentov EÚ v Bratislave. Samit v hlavnom meste Slovenska bol príležitosťou na diskusiu o budúcnosti Únie a priblíženie parlamentnej práce občanom.

Účastníci diskusie zdôraznili, že je potrebné stanoviť jasné smerovanie zmien na základe hodnôt, ktoré sa považujú za európske. Predseda Sejmu predstavil myšlienku, ako na túto výzvu reagovať.

- V máji minulého roka sme v Luxemburgu diskutovali o navrhovanej myšlienke solidárnej Európy, založenej na hodnotách, ako je suverenita národov a štátov, solidarita, rovnosť, ale aj na kresťanských hodnotách, ktoré sú napokon jedným zo základov Spoločenstva založeného pred 60 rokmi," pripomenul Marek Kuchciński. Podľa predsedu Sejmu je návrat k týmto základným hodnotám spôsobom budovania jednoty a súdržnosti v celej Európskej únii, vo všetkých štátoch.

Predseda Sejmu navrhol vykonať nápravu Únie okrem iného posilnením úlohy národných parlamentov. - Právo parlamentov zúčastňovať sa na rozhodovacej činnosti, ako je zakotvené v Lisabonskej zmluve, je už mnoho rokov obmedzené," povedal Marek Kuchciński. Ako dodal, je to okrem iného spôsobené nedostatkom osobitných ustanovení o kompetencii, o ktoré by sme sa mohli oprieť. - Som presvedčený, že sa musíme vrátiť k plnému uplatňovaniu zásad subsidiarity a proporcionality. Je potrebné ich účinne uplatňovať a nielen o nich hovoriť," vysvetlil. Podľa Mareka Kuchcińského posilnenie parlamentov znamená zavedenie skutočne účinnej tzv. žltej karty. - vyslaní pracovníci, problémy s energiou atď. - máme niekoľko problémov, ktoré naznačujú, že táto zásada sa musí účinne uplatňovať. Predseda Sejmu tiež upozornil na potrebu konečne zaviesť právo navrhovať právne predpisy skupinami národných parlamentov (princíp zelenej karty). - Mali by sme tiež zaviesť právo veta, t. j. červenú kartu pre zlé projekty, s ktorými niektoré krajiny EÚ nesúhlasia, tvrdí Marek Kuchciński.

Predseda Sejmu počas konferencie predstavil aj postuláty na posilnenie Únie v medzinárodnom prostredí. - Po prvé, zvýšiť účinnosť spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane obrany, ale na základe úzkeho spojenectva a spolupráce s NATO," vysvetlil Marek Kuchciński. Predseda tiež zdôraznil potrebu posilniť schopnosť EÚ stabilizovať oblasť bezprostredného susedstva EÚ na juhu a východe. - To je jediný spôsob, ako obmedziť tento problém, ktorý súvisí s migráciou do Európy a, čo treba výslovne povedať, s politikou, ktorá má východnú Európu urobiť závislou od Ruska. Podľa Mareka Kuchcińského je potrebné o týchto otázkach jednoznačne diskutovať a rýchlo nájsť konsenzus.

Predseda Sejmu počas bratislavského samitu hovoril aj o potrebe organizovať stretnutia a diskusie nielen za účasti zástupcov parlamentov krajín EÚ, ale aj ďalších európskych krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. - Myšlienka takýchto stretnutí je dôležitá, diskusia o pochopení systému hodnôt, okolo ktorých fungujeme, je aktuálnou výzvou," povedal Marek Kuchciński.

K otázke bezpečnosti v rámci Únie, ako aj k politike voči susedom Spoločenstva vystúpil predseda Senátu Stanisław Karczewski. Zdôraznil potrebu vyváženej politiky voči susedom EÚ a Rusku. - Poľsko je za úzku spoluprácu a dobré vzťahy medzi Európskou úniou a NATO, uviedol predseda Senátu.

- Európsky projekt musíme budovať spoločne, uviedol slovenský premiér Robert Fico, jeden z osobitných hostí parlamentného samitu. Šéf slovenskej vlády povedal, že Európa je spoločným dobrom, ktoré vychádza z jedného dedičstva, z histórie, a teraz treba urobiť všetko pre to, aby sme ju spoločne zmenili. - Nič sa však neuskutoční samo. Európske dokumenty sú čoraz viac individuálne a reagujú skôr na potreby konkrétnych členov EÚ než na potreby Spoločenstva ako celku. Ťažíme z jednoty a spoločnej histórie. Nebojme sa populizmu. Musíme sa im postaviť," povedal.

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani uviedol, že veľké úspechy Únie v minulosti bohužiaľ nezaručujú bezpečnosť v budúcnosti. Podľa šéfa Európskeho parlamentu musí EÚ lepšie bojovať proti nezamestnanosti a prisťahovalectvu. - Rovnako dôležitý je v súčasnosti aj boj proti terorizmu - musíme sa zamerať na to, aby služby spolupracovali, tvrdí Antonio Tajani. Ako zdôraznil, táto otázka by mala byť hlavným posolstvom bratislavského samitu.

V záveroch prijatých na záver samitu predsedovia okrem iného konštatujú, že posledných 60 rokov bolo mierovým a úspešným obdobím európskej histórie, keď Európska únia zohrávala kľúčovú úlohu a hodnoty, na ktorých bola založená, sú dnes rovnako platné ako pred šiestimi desaťročiami. Účastníci bratislavskej konferencie so znepokojením konštatujú, že v posledných rokoch narastá nedôvera verejnosti v európsky projekt a inštitúcie EÚ, ako aj v politický život vo všeobecnosti, a uvedomujú si naliehavú potrebu reagovať na tento jav. Jedným zo záverov je zriadenie skupiny pre spoločnú parlamentnú kontrolu Europolu (Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva).

text: Kancelária Sejmu

foto: Pawel Kula

1-KU133354-Pano1-KU1396131-KU132873 1-KU133249 1-KU133426 1-KU133476 1-KU133589 1-KU137985 1-KU137990 1-KU138096 1-KU138208 1-KU138228 1-KU138444-2 1-KU138569 1-KU138649

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah