ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Předseda Sejmu na bratislavském summitu: Návrat k základním hodnotám je cestou k reformě EU

Myšlenka solidární Evropy založené na suverenitě, rovnosti členských států a křesťanských hodnotách a posílení role národních parlamentů v rozhodovacích procesech EU - takový postoj prezentoval předseda Sejmu Marek Kuchciński na pondělní konferenci předsedů parlamentů EU v Bratislavě. Summit ve slovenském hlavním městě byl příležitostí k diskusi o budoucnosti Unie a k přiblížení parlamentní práce občanům.

Účastníci debaty zdůraznili, že je třeba stanovit jasný směr změn na základě hodnot, které jsou považovány za evropské. Předseda Sejmu předložil návrh, jak na tuto výzvu reagovat.

- Loni v květnu jsme v Lucemburku diskutovali o navrhované myšlence solidární Evropy, založené na hodnotách, jako je suverenita národů a států, solidarita, rovnost, ale také na křesťanských hodnotách, které jsou koneckonců jedním ze základů Společenství založeného před 60 lety," připomněl Marek Kuchciński. Podle předsedy Sejmu je návrat k těmto základním hodnotám způsobem, jak budovat jednotu a soudržnost napříč Evropskou unií a všemi státy.

Předseda Sejmu navrhl provést nápravu Unie mimo jiné posílením role národních parlamentů. - Právo parlamentů podílet se na rozhodovací činnosti, jak je zakotveno v Lisabonské smlouvě, je již mnoho let omezeno," řekl Marek Kuchciński. Jak dodal, je to mimo jiné kvůli nedostatku konkrétních kompetenčních ustanovení, o něž bychom se mohli opřít. - Domnívám se, že se musíme vrátit k plnému uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality. Je třeba je účinně uplatňovat a ne o nich jen mluvit," vysvětlil. Podle Marka Kuchcińského znamená posílení parlamentů zavedení skutečně účinné tzv. žluté karty. - Vysílání pracovníků, problémy s energií atd. - se setkáváme s řadou problémů, které naznačují, že je třeba tuto zásadu účinně uplatňovat. Předseda Sejmu rovněž upozornil na nutnost konečně zavést právo navrhovat zákony skupinami národních parlamentů (princip zelené karty). - Měli bychom také zavést právo veta, tedy červenou kartu pro špatné projekty, s nimiž některé země EU nesouhlasí, tvrdí Marek Kuchciński.

Předseda Sejmu během konference rovněž představil postuláty pro posílení Unie v mezinárodním prostředí. - Za prvé, zvýšit účinnost společné zahraniční a bezpečnostní politiky, včetně obranné, ale na základě úzkého spojenectví a spolupráce s NATO," vysvětlil Marek Kuchciński. Předseda rovněž zdůraznil, že je třeba posílit schopnost EU stabilizovat bezprostřední sousedství EU na jihu a východě. - To je jediný způsob, jak tento problém, který souvisí s migrací do Evropy a, což je třeba výslovně říci, s politikou, která činí východní Evropu závislou na Rusku, omezit. Podle Marka Kuchcińského je třeba o těchto otázkách jednoznačně diskutovat a rychle najít konsensus.

Předseda Sejmu během bratislavského summitu hovořil také o potřebě organizovat setkání a diskuse nejen za účasti zástupců parlamentů zemí EU, ale i dalších evropských zemí, které nejsou členy EU. - Myšlenka takových setkání je důležitá, diskuse o pochopení hodnotového systému, kolem kterého se pohybujeme, je aktuální výzvou," řekl Marek Kuchciński.

Předseda Senátu Stanisław Karczewski hovořil o bezpečnosti v rámci Unie a o politice vůči sousedům Společenství. Zdůraznil potřebu vyvážené politiky vůči sousedům EU a Rusku. - Polsko podporuje úzkou spolupráci a dobré vztahy mezi Evropskou unií a NATO, uvedl předseda Senátu.

- Evropský projekt musíme budovat společně, uvedl slovenský premiér Robert Fico, jeden ze zvláštních hostů parlamentního summitu. Šéf slovenské vlády uvedl, že Evropa je společné dobro, založené na jednom dědictví, historii, a nyní je třeba udělat vše pro to, abychom ji společně změnili. - Nic se však neudělá samo. Evropské dokumenty jsou stále více individuální a reagují spíše na potřeby konkrétních členů EU než na potřeby Společenství jako celku. Těžíme z jednoty a společné historie. Nebojme se populismu. Musíme se jim postavit," řekl.

Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani řekl, že velké úspěchy Unie v minulosti bohužel nezaručují bezpečnost v budoucnosti. Podle předsedy Evropského parlamentu musí EU lépe řešit nezaměstnanost a přistěhovalectví. - Stejně důležitý je v současnosti boj proti terorismu - musíme se zaměřit na to, aby služby spolupracovaly, tvrdí Antonio Tajani. Jak zdůraznil, tato otázka by měla být hlavním poselstvím bratislavského summitu.

V závěrech přijatých na závěr summitu předsedové mimo jiné konstatují, že posledních 60 let bylo mírovým a úspěšným obdobím evropských dějin, kdy Evropská unie hrála klíčovou roli a hodnoty, na nichž byla založena, jsou dnes stejně platné jako před šesti desetiletími. Účastníci bratislavské konference se znepokojením konstatují, že v posledních letech narůstá nedůvěra veřejnosti v evropský projekt a instituce EU, jakož i v politický život obecně, a uznávají, že je naléhavě nutné na tento jev reagovat. Mezi závěry patří zřízení skupiny pro společnou parlamentní kontrolu Europolu (Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva).

text: Kancelář Sejmu

foto: Pawel Kula

1-KU133354-Pano1-KU1396131-KU132873 1-KU133249 1-KU133426 1-KU133476 1-KU133589 1-KU137985 1-KU137990 1-KU138096 1-KU138208 1-KU138228 1-KU138444-2 1-KU138569 1-KU138649

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah