DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Marek Kuchciński navštívil Debowiec na Podkarpatsku

- Ďakujeme za veľmi milé prijatie v Dębowci. Pred stretnutím s obyvateľmi som navštívil Sanktuárium Panny Márie Saletowskej v Dębowci, kde som mal to potešenie odovzdať kvestorovi Sanktuária otcovi Pawlovi Raczyńskému publikácie o významných výročiach histórie Sejmu," napísal Marek Kuchciński na Twitteri.

Počas stretnutia s obyvateľmi predseda Sejmu okrem iného pripomenul dôležité programy a reformy, ktoré zaviedla strana Právo a spravodlivosť, ako napr:

Trinásty dôchodok vo výške 888 PLN na ruku pre každého z 9 miliónov dôchodcov a invalidných dôchodcov. Zákon bol prijatý, peniaze boli vyplatené v máji.

Obnovenie miestnej autobusovej dopravy - Zákon bol prijatý, v súčasnosti prebieha výzva na predkladanie návrhov, na tento rok bolo vyčlenených 300 miliónov PLN a v nasledujúcich rokoch 800 miliónov PLN ročne.

500+ pre každé dieťa, Zákon bol prijatý, platby sa začali 1. júla. Po zmenách je počet detí, na ktoré sa vzťahuje program "Rodina 500 plus" len v Podkarpatskom vojvodstve, 382,3 tisíc (nárast o viac ako 160 tisíc). V Podkarpatskom vojvodstve dostanú rozpočty domácností 2,4 miliardy PLN ročne.

Žiadne PIT pre zamestnancov mladších ako 26 rokov. Úľava sa bude vzťahovať na všetkých zamestnancov vo veku do 26 rokov, ktorí majú pracovnú zmluvu alebo poverenie. Zákon, ktorý schválil Sejm, čaká na podpis prezidenta. Do platnosti vstúpi od októbra tohto roku.

5. Zníženie nákladov na prácu - zníženie PIT z 18 na 17% pre všetkých pracujúcich a zvýšenie odpočítateľných nákladov. Návrh prijatý Radou ministrov.

Sľuby dané počas tento zákonodarný orgán

 • Zvýšenie minimálnej mzdy: od roku 2015 do roku 2019 o 500 PLN a od roku 2020 o ďalších 200 PLN
 • 500 PLN mesačne pre osoby so zdravotným postihnutím staršie ako 18 rokov
 • Wyprawka - Dobry Start - program podpory vo výške 300 PLN pre študentov do 18 rokov;
 • Zníženie CIT zo 19% na 9% - jedno z najnižších v Európe;
 • Malá spoločnosť - malá ZUS - nižšia ZUS pre spoločnosti s malým obratom
 • Fond miestnych ciest - 6 miliárd PLN dotácií na verejné cesty
 • Prístupnosť+ (23 miliárd PLN na prispôsobenie verejných zariadení potrebám zdravotne postihnutých)
 • Reforma daňovej správy a zriadenie Národnej daňovej správy - príjmy z DPH vyššie o 50 miliárd PLN (2018 v porovnaní s rokom 2015);
 • Zníženie veku odchodu do dôchodku na 60 a 65 rokov;
 • Bezplatné lieky pre starších občanov;
 • Zrušiť povinnú školskú dochádzku pre šesťročné deti a ponechať slobodu voľby na rodičoch;
 • Zriadenie síl územnej obrany;
 • Zvýšenie platov učiteľov - priemerné zvýšenie platov o 9,6% od 1. septembra 2019.

Oblasti osobitného záujmu významu - identifikované premiérom Morawieckim v Katoviciach

 • zdravotná starostlivosť
 • vzdelávanie
 • ochrana životného prostredia
 • transformácia energetického priemyslu
 • investície investície do infraštruktúry

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah