DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Marek Kuchciński: Aby sa Poľsko skutočne priblížilo k Európe, musíme dobehnúť rozvoj komunikačnej infraštruktúry: cestnej, železničnej, leteckej a internetovej siete v celom našom regióne

V Jasionke v Podkarpatskej oblasti sa koná Fórum Fórum Európa-Ukrajina. Politici, podnikatelia a odborníci si vymieňali názory a skúsenosti s ekonomickými, hospodárskymi a kultúrnymi otázkami. Jedným z hlavných motívom tohtoročného fóra bola situácia po zmene moci na Ukrajine a diskusie sa sústredili na slogan "Nové príležitosti - staré hrozby". hrozby".

Podujatie otvorili maršali Marek Kuchciński a Władysław Ortyl. - Chcel by som upozorniť na to, ako my v strednej a východnej Európe zabezpečujeme, aby sa zvýšila dostupnosť našich krajín, ktoré sú nezávislé už 30 rokov. Želáme si, aby otázky, o ktorých sa na fóre diskutovalo, poslúžili nám všetkým tu i v celej Európe, predovšetkým v strednej Európe. Chcel by som vás tiež vyzvať, aby ste podporili novú komunikačnú myšlienku vytvorenia veľkej transeurópskej dopravnej trasy, superexpresu Kyjev - Paríž, cez Rzeszów, Krakov, Drážďany a Mníchov," povedal Marek Kuchciński.

Počas záverečného galavečera prvého dňa fóra boli udelené ceny Karpatská Európa spoločných hodnôt. Víťazmi sa stali Vera Meniok, riaditeľka Nadácie "Múzeum a festival Bruna Schulza" v Drohobyči, a profesor Stanisław Stępień, riaditeľ Juhovýchodného vedeckého inštitútu v Przemyśli, ktorý sa špecializuje na poľsko-ukrajinské vzťahy.

Druhý deň fóra sa diskutovalo o implementácii spoločné iniciatívy v poľsko-slovenskom pohraničí. Predseda parlamentného výboru Poslanec Marek Kuchciński z Karpatskej parlamentnej skupiny nastolil otázku štátnej politiky v oblasti vytvárania a rozvoja cezhraničnej spolupráce. vytváranie a rozvoj cezhraničnej spolupráce.

- Máme obrovské rezervy, takže nás čaká veľa výziev," tvrdí. Podľa maršala je jednou z najdôležitejších oblastí odstránenie neprístupnosti. - To je Achillova päta našej časti Európy. Už niekoľko rokov je našou prioritou rozvoj komunikačnej infraštruktúry - od internetu, cez cestnú, železničnú a leteckú dopravu až po smer sever-juh Európy - povedal Marek Kuchciński. Zdôraznil význam spolupráce v oblasti duchovnosti a susedskej mentality, ako aj úlohu, ktorú zohráva výmena informácií, podpora kultúrnych iniciatív, ochrana dedičstva vlastného miestnym komunitám či samosprávna spolupráca pohraničných pásiem.

- Ak sa pozrieme na zdroje, prostriedky, ktoré majú Poľsko a Slovensko k dispozícii, plus európske fondy, povedzme 170 miliónov eur vynaložených na projekty za posledných sedem rokov, potom si všimnite, že neexistuje ani jeden veľký celoštátny strategický projekt, ktorý by trval celú generáciu. Peniaze sú dobre vynaložené, ale na malé, miestne projekty. Chcel by som vás vyzvať, aby ste zo Slovenska a Poľska identifikovali dva alebo tri dôležité, strategické projekty, ktoré by boli prvkom posilnenia našej spolupráce. Máme plány, iniciatívy týkajúce sa dostupnosti, ako je Via Carpatia, na ktorú sa nepozerám len ako na rýchlostnú cestu alebo sieť spojení, ale ako na oblasť, kde sa rozvíjajú ďalšie formy spolupráce, ako sú kultúrne inštitúcie v rámci Via Culturalia, regionálna spolupráca samosprávnych inštitúcií od Litvy po Turecko alebo Grécko," povedal bývalý predseda Sejmu.

- Nedostatočná dostupnosť bráni rozvoju, a to aj obchodných kontaktov. Do prevádzky by sa mala uviesť vysokorýchlostná železnica spájajúca hlavné mestá, t. j. Varšavu, Bratislavu a ďalej na juh. V Sliezsku je dôležité dokončiť diaľnicu S1, zrekonštruovať už existujúce karpatské cesty: do Muszynę, cez Łupków, nielen do slovenských miest, ale aj do Maďarska. Chcel by som upozorniť na letectvo, užitočná by bola aj cyklotrasa okolo Tatier a môžeme uvažovať o tuneli pod Tatrami. Keby sme mali pripravenú cestnú a železničnú infraštruktúru, potom by nebol problém z 90. rokov, keď myšlienka poľsko-slovenskej zimnej olympiády stroskotala. A to sú výzvy, ktoré by mali vlády presadzovať - podporovať našu krajinu prostredníctvom takýchto iniciatív," zdôraznil maršal.

Podľa Mareka Kuchcińského zohráva umenie neoceniteľnú úlohu pri propagácii regiónu. - Inšpiroval ma sochár, umelec (Karpacka Akademia Sztuki) Piotr Bies, ktorý navrhol, aby sme počas jazdy namiesto prázdnych ochranných stien mohli obdivovať diela, dekorácie odkazujúce na tradíciu miestnych umelcov," povedal Marek Kuchciński.

foto: Rafał Zambrzycki/ Kancelária Sejmu

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah