ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Marek Kuchciński: Abychom Polsko skutečně přiblížili Evropě, musíme dohnat rozvoj komunikační infrastruktury: silniční, železniční, letecké a internetové sítě v celém našem regionu.

V Jasionce na Podkarpatsku se koná Fórum Fórum Evropa-Ukrajina. Politici, podnikatelé a odborníci si vyměňovali názory a zkušenosti s ekonomickými, hospodářskými a kulturními otázkami. Jedním z hlavních Jedním z hlavních témat letošního fóra byla situace po změně moci na Ukrajině, a diskuse se soustředila na heslo "Nové příležitosti - staré hrozby". staré hrozby".

Akci zahájili maršálové Marek Kuchciński a Władysław Ortyl. - Rád bych upozornil na to, jak se ve střední a východní Evropě staráme o to, aby se zvýšila dostupnost našich zemí, které jsou již 30 let nezávislé. Doufáme, že témata, o nichž se na fóru diskutovalo, poslouží nám všem zde i v celé Evropě, především pak ve střední Evropě. Vyzývám vás také, abyste podpořili novou komunikační myšlenku vytvoření velké transevropské komunikační trasy, superexpresu Kyjev-Paříž přes Rzeszów, Krakov, Drážďany a Mnichov - řekl Marek Kuchciński.

Během slavnostního zakončení prvního dne fóra byly předány ceny Karpatské Evropy společných hodnot. Vítězi se stali Vera Meniok, ředitelka Muzea a festivalu Bruna Schulze v Drohobyči, a profesor Stanisław Stępień, ředitel Jihovýchodního vědeckého institutu v Przemyślu, který se zabývá polsko-ukrajinskými vztahy.

Druhý den fóra se diskutovalo mimo jiné o provádění Druhý den fóra proběhla diskuse o realizaci společných iniciativ v polsko-slovenském příhraničí. Předseda parlamentního výboru Předseda Karpatské parlamentní skupiny, poslanec Evropského parlamentu Marek Kuchciński, se dotkl národní politiky v oblasti vytváření a rozvoje přeshraniční spolupráce. Předseda Karpatské parlamentní skupiny Marek Kuchciński, poslanec Evropského parlamentu, se dotkl státní politiky v oblasti vytváření a rozvoje přeshraniční spolupráce.

- Nesmírně nás to dohání, takže nás čeká mnoho výzev," tvrdí. Podle maršálka je jednou z nejdůležitějších oblastí odstranění nedostupnosti. - To je Achillova pata naší části Evropy. Již několik let je naší prioritou rozvoj komunikační infrastruktury - od internetu, přes silnici, železnici a leteckou dopravu až po směr sever - jih Evropy - řekl Marek Kuchciński. Zdůraznil význam spolupráce v oblasti duchovnosti a sousedské mentality, jakož i roli, kterou hraje výměna informací, podpora kulturních iniciativ, ochrana dědictví, které je vlastní místním komunitám, nebo spolupráce místních samospráv v příhraničních oblastech.

- Pokud analyzujeme finanční prostředky, které měly Polsko a Slovensko k dispozici, plus evropské fondy, řekněme 170 milionů eur vynaložených na projekty za posledních sedm let, pak si prosím všimněte, že neexistuje jediný velký celostátní strategický projekt, který by vydržel celou generaci. Peníze se vynakládají dobře, ale na malé, místní projekty. Rád bych vás ze Slovenska a Polska vyzval, abyste určili dva nebo tři důležité strategické projekty, které by byly součástí posílení naší spolupráce. Máme plány, iniciativy pro dostupnost, jako je Via Carpatia, na kterou se dívám nejen jako na rychlostní silnici nebo síť spojů, ale jako na oblast, kde se rozvíjejí další formy spolupráce, např. kulturní instituce v rámci Via Culturalia, regionální spolupráce samosprávných institucí od Litvy po Turecko nebo Řecko," řekl bývalý předseda Sejmu.

- Nedostatečná dostupnost brání rozvoji, a to i obchodních kontaktů. Měly by být zprovozněny vysokorychlostní železnice spojující hlavní města, tj. Varšavu, Bratislavu a další jižní oblasti. Ve Slezsku je důležité dokončit dálnici S1 a rekonstruovat již existující karpatské silnice: na Muszynu, přes Łupków nejen do slovenských měst, ale i do Maďarska. Chtěl bych upozornit na letectví, hodila by se i cyklostezka kolem Tater, můžeme uvažovat o tunelu pod Tatrami. Kdybychom měli k realizaci připravenou silniční a železniční infrastrukturu, nebyl by problém z 90. let, kdy myšlenka polsko-slovenské zimní olympiády ztroskotala. A to jsou výzvy, které by měly vlády realizovat - propagovat naši zemi prostřednictvím takových iniciativ - poznamenal maršál.

Podle Marka Kuchcińského hraje umění neocenitelnou roli v propagaci regionu. - Inspiroval mě sochař, umělec (Karpatská akademie umění) Piotr Bies, který navrhl, abychom při jízdě v autech místo prázdných ochranných stěn obdivovali díla, dekorace odkazující na tradici místních umělců - řekl Marek Kuchciński.

Foto: Rafał Zambrzycki/ Kancelář Sejmu

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah