MAREK KUCHCIŃSKI

DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Výbor pre zahraničné veci vzal na vedomie informácie o propagácii poľskej kultúry v zahraničí

Výbory pre kultúru a médiá /KSP/ a pre zahraničné veci /SZA/ posúdila informácie ministra kultúry, národného dedičstva a športu a ministra zahraničných vecí o propagácii poľskej kultúry v zahraničí a činnosti poľských inštitútov v zahraničí spolu s informáciami Najvyššieho kontrolného úradu.

Informácie predložili štátny tajomník Ministerstva kultúry, národného dedičstva a športu Jarosław Sellin, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Szymon Szynkowski vel Sęk, riaditeľka Inštitútu Adama Mickiewicza Barbara Schabowska a riaditeľ Odboru vedy, vzdelávania a národného dedičstva Najvyššieho kontrolného úradu Piotr Prokopczyk.

Najvyšší kontrolný úrad vykonal v rokoch 2013 až 2018 kontroly v 12 subjektoch: Ministerstvo zahraničných vecí, Ministerstvo kultúry a národného dedičstva, Inštitút Adama Mickiewicza, Poľský filmový inštitút, Medzinárodné kultúrne centrum, Inštitút knihy a šesť poľských inštitútov v: Londýn, Tel Aviv, Peking, New York, Berlín a Kyjev.

Na základe auditu NIK dospela k záveru, že jedným z hlavných dôvodov, prečo stále nie je zavedený integrovaný systém propagácie poľskej kultúry v zahraničí, je nedostatočná spolupráca medzi Ministerstvom kultúry a národného dedičstva a Ministerstvom zahraničných vecí, a jedným z dôsledkov je rozptýlenie aktivít a finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na ne vyčlenených. V rokoch 2013-2018 sa propagáciou poľskej kultúry v zahraničí zaoberalo bez náležitej koordinácie viac ako 120 rôznych typov útvarov podriadených týmto ministerstvám. Samotné ministerstvá však vo svojich plánoch nevyčlenili osobitné úlohy, ani nevytvorili samostatný rozpočet na takéto aktivity a ciele, ktoré si v tejto oblasti stanovili, sú zahrnuté v dokumentoch týkajúcich sa široko definovanej propagácie Poľska. NIK teda nemohla posúdiť, či štát účinne popularizuje svoju kultúru v zahraničí.

V reakcii na závery formulované počas kontroly Najvyššieho kontrolného úradu podpísali v decembri 2018 minister kultúry a národného dedičstva Piotr Gliński a minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz Dohodu o spolupráci v oblasti propagácie poľskej kultúry v zahraničí, ktorá definuje oblasti spoločného postupu prostredníctvom vybudovania integrovaného systému propagácie poľskej kultúry v zahraničí (programovanie a realizácia spoločných projektov v oblasti propagácie poľskej kultúry v zahraničí, koordinácia aktivít v rámci mechanizmov finančnej podpory, ktorými disponujú MKDiNS a ministerstvo zahraničných vecí, vzdelávanie a výmena informácií).

V rokoch 2019-2020 sa zlepšili mechanizmy spolupráce pri realizácii kľúčových projektov na propagáciu poľskej kultúry v zahraničí. Najdôležitejšou inštitúciou na propagáciu poľskej kultúry v zahraničí je Inštitút Adama Mickiewicza. V roku 2020 bola schválená nová koncepcia programu na roky 2020-2023, ktorá odkazuje na súbor jedinečných hodnôt poľskej kultúry, formovaných stáročiami kresťanskej tradície, silnými európskymi koreňmi, geografickou polohou, históriou a transformáciou 19. a 20. storočia.

Poslanci v diskusii požadovali podrobnejšie informácie o aktivitách poľských inštitútov v zahraničí a ich skutočných výdavkoch na kultúrne aktivity. Venovali sa aj týmto otázkam: smerovanie kultúrnych propagačných podujatí a ich atraktívnosť pre deti a mládež, propagácia poľských vynálezcov a vedcov, zapojenie poľských umelcov žijúcich v zahraničí do propagácie poľskej kultúry, výdavky Poľskej národnej nadácie na propagáciu poľskej kultúry v zahraničí a spôsob, akým Inštitút Adama Mickiewicza hľadá partnerov na spoluprácu.

Na stretnutí sa zúčastnil Maciej Szymanowski, riaditeľ Inštitútu Wacława Felczaka pre poľsko-maďarskú spoluprácu.

Zdieľať na facebook
Facebook
Zdieľať na twitter
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah