ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Výbor pro zahraniční věci vzal na vědomí informace o propagaci polské kultury v zahraničí.

Výbory pro kulturu a média /KSP/ a Výbor pro zahraniční věci /SZA/ zvážila informace ministra kultury, národního dědictví a sportu a ministra zahraničních věcí o propagaci polské kultury v zahraničí a o činnosti polských institutů v zahraničí spolu s informacemi Nejvyššího kontrolního úřadu.

Informace přednesli státní tajemník Ministerstva kultury, národního dědictví a sportu Jarosław Sellin, státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí Szymon Szynkowski vel Sęk, ředitelka Institutu Adama Mickiewicze Barbara Schabowska a ředitel odboru vědy, vzdělávání a národního dědictví Nejvyššího kontrolního úřadu Piotr Prokopczyk.

Nejvyšší kontrolní úřad provedl v letech 2013 až 2018 kontroly ve 12 subjektech: Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo kultury a národního dědictví, Institut Adama Mickiewicze, Polský filmový institut, Mezinárodní kulturní centrum, Institut knihy a šest polských institutů: Londýn, Tel Aviv, Peking, New York, Berlín a Kyjev.

Na základě auditu NIK dospěla k závěru, že jedním z hlavních důvodů, proč dosud nebyl vytvořen integrovaný systém propagace polské kultury v zahraničí, je nedostatečná spolupráce mezi Ministerstvem kultury a národního dědictví a Ministerstvem zahraničních věcí, a jedním z důsledků - rozptýlení aktivit a finančních prostředků ze státního rozpočtu na ně vyčleněných. V letech 2013-2018 se propagací polské kultury v zahraničí zabývalo bez řádné koordinace více než 120 různých typů útvarů podřízených těmto ministerstvům. Samotná ministerstva však ve svých plánech nevyčlenila zvláštní úkoly, ani nevytvořila samostatný rozpočet pro tyto aktivity, a cíle, které si v této oblasti stanovila, jsou zahrnuty v dokumentech týkajících se široce pojaté propagace Polska. NIK tak nemohla posoudit, zda stát účinně popularizuje svou kulturu v zahraničí.

V reakci na závěry formulované během kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu podepsali v prosinci 2018 ministr kultury a národního dědictví Piotr Gliński a ministr zahraničních věcí Jacek Czaputowicz Dohodu o spolupráci v oblasti propagace polské kultury v zahraničí, která vymezuje oblasti společného postupu prostřednictvím vybudování integrovaného systému propagace polské kultury v zahraničí (programování a realizace společných projektů propagace polské kultury v zahraničí, koordinace činností v rámci mechanismů finanční podpory, které má MKDiNS a Ministerstvo zahraničních věcí k dispozici, školení a výměna informací).

V letech 2019-2020 se zlepšily mechanismy spolupráce při realizaci klíčových projektů propagace polské kultury v zahraničí. Nejdůležitější institucí pro propagaci polské kultury v zahraničí je Institut Adama Mickiewicze. V roce 2020 byla schválena nová programová koncepce na období 2020-2023, která odkazuje na soubor jedinečných hodnot polské kultury, utvářených staletou křesťanskou tradicí, silnými evropskými kořeny, geografickou polohou, dějinami a proměnami 19. a 20. století.

V diskusi poslanci požádali o podrobnější informace o činnosti polských institutů v zahraničí a o jejich skutečných výdajích na kulturní aktivity. Dotkli se také následujících otázek: směrů kulturních propagačních akcí a jejich atraktivity pro děti a mládež, propagace polských vynálezců a vědců, zapojení polských umělců žijících v zahraničí do propagace polské kultury, výdajů Polské národní nadace na propagaci polské kultury v zahraničí a způsobu, jakým Institut Adama Mickiewicze hledá partnery pro spolupráci.

Setkání se zúčastnil Maciej Szymanowski, ředitel Institutu polsko-maďarské spolupráce Wacława Felczaka.

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah