DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Kluby Karpatskej Európy: Sila je v spoločenstve regiónu

Dňa 6. septembra 2022 sa v Karpači uskutočnilo zasadnutie Programovej rady Karpatských európskych klubov. Predseda Rady a Zahraničného výboru Sejmu RP Marek Kuchciński predstavil myšlienku klubov a informoval o stretnutí v Budapešti, kde sa uskutočnila diskusia medzi poľskou a maďarskou delegáciou o vízii spolupráce v Európe.

Prednášajúci upozornil na skresľovanie informácií v mediálnom priestore, ktoré často vedie k vzájomnému nepochopeniu medzi európskymi národmi, a preto by sme mali vytvoriť diskusné kluby Karpatskej Európy, v ktorých by sa diskutovalo o všetkých otázkach, vrátane tých zložitých.

Maciej Szymanowski, riaditeľ Felczakovho inštitútu, zdôraznil, že Karpatské európske kluby slúžia predovšetkým na zabezpečenie komunikácie, intelektuálnej horúcej linky, v čase, keď sa nekonajú veľké konferencie. V tejto časti Európy je to dvojnásobne dôležité, najmä v čase prebiehajúcej informačnej vojny. Vždy je užitočné mať informácie z prvej ruky a vedieť, čo sa deje v našich susedných krajinách a aká je táto časť Európy, ktorú nie je vždy ľahké vidieť z Visly. Dir. Szymanowski predložil návrh na zaslanie výzvy ľuďom z oblasti vedy, kultúry, médií a ďalších mienkotvorných kruhov.

Profesor Csaba György Kiss z Maďarska diskutovali o predbežnom pláne medzinárodnej antológie karpatského regiónu, ktorá by zahŕňala výber z národných literatúr karpatskej oblasti a priblížila by tak toto spoločné miesto pamäti v mnohostrannej perspektíve. Slúžila by predovšetkým ako zdroj poznatkov pre mladú generáciu a všetkých záujemcov. Bola by použiteľná na mnohých rôznych úrovniach vzdelávania.

Profesor Jan Draus, historik z Rzeszowskej univerzity, uviedol, že najlepšie by bolo, keby diskusie viedli historici, politológovia a ďalší akademici a politici by ich počúvali. Samozrejme, v jednotlivých kruhoch, na rôznych vopred dohodnutých témach. Mohla by sa napríklad uskutočniť diskusia o nedávno vydanej knihe Balázsa Orbána o maďarskej politike, ktorá vyšla aj v poľštine.

Mykhaylo Khariy z Centra pre transformáciu uviedol, že spolu s ukrajinskou občianskou spoločnosťou a americkými intelektuálmi, kongresmanmi pracujú na transformácii Ukrajiny. A veľmi dôležitou súčasťou tohto plánu sú skúsenosti Poľska, takže spolupracujú s poľskými politikmi a odborníkmi aj na vytváraní centier pre transformáciu, spoluprácu a transformáciu. - Snažíme sa rozvíjať nové poznatky o transformácii a tieto poznatky by mali byť odovzdané ukrajinským politikom a ďalším dôležitým členom našej spoločnosti, ktorí sa podieľajú na transformačnom procese. Spolupracujeme s Američanmi a v súčasnosti spolu s pánom Kuchcinským vytvoríme komunikačný kanál s Američanmi, s Atlantickou radou, Severoatlantickou skupinou. A vytvoríme komunikačný kanál medzi poslancami ukrajinského parlamentu a poľského Sejmu, poľskými expertmi a expertmi z Ameriky, Spojených štátov. A myslím si, že v súčasnosti by to bolo pre Ukrajinu užitočné. Nie je to stratégia pre celý región, je to stratégia len pre Ukrajinu," povedal Charij.

Jan Malicki, riaditeľ Centra východných štúdií, poukázal na skutočnosť, že v našom stredoeurópskom priestore, alebo širšie povedané v medzimediteránnom alebo trojmediteránnom priestore, je potrebná čo najširšia inštitucionalizácia koncepcie podnikov, ktorým, ak nie sú formálne inštitucionalizované, hrozí, že zaniknú alebo zaniknú. Spomenul, že za posledných 30 rokov sa aj v samotnom Poľsku objavilo asi tucet vynikajúcich myšlienok týkajúcich sa Východu a len niekoľko z nich sa zachovalo. Jednoducho preto, že ak jedného dňa chýbajú sily, nadšenie, vytrvalosť alebo peniaze, zrútia sa aj tie najzaujímavejšie inštitúcie a koncepcie. A ak existuje inštitúcia, je tu obrovská šanca na prežitie. - Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tvorby tohto konceptu. Na mňa, našťastie, pripadla len tretina úlohy, a to vytvorenie medzinárodnej školy pre vzdelávanie pracovníkov štátnej správy a samosprávy. Povedal by som, že v tomto prípade by bolo prevádzkovateľom Štúdium východnej Európy, ale vzniklo by v spojení a pod záštitou a za účasti inštitúcie, ktorá už niekoľko rokov existuje, a to Collegium Carpathicum," povedal riaditeľ Malicki.

Krzysztof Szczerski, poľský veľvyslanec pri OSN, informoval, že máme šancu usporiadať karpatskú výstavu počas nasledujúceho zasadnutia Valného zhromaždenia. Pre Karpaty je to o to výnimočnejšie, že predsedom tohto zasadnutia je maďarský diplomat. Maďarsko bude v nadchádzajúcom roku predsedať Valnému zhromaždeniu OSN, takže o to väčšia je príležitosť uskutočniť toto stretnutie v súvislosti s výstavou aj na jar v New Yorku.

Emanuelis Zingeris, poslanec EP Hovoril o dedičstve Poľsko-litovskej únie a osobnostiach, ktoré stovky rokov budovali strednú Európu. - Čo sa týka nášho dedičstva, ktoré budovali, to neboli Hranice, to bol Vilnius, to bol Krakov, to bol náš, to bol kráľ Bátory, a to bolo všetko spojené so všetkými postavami a postavičkami Emílie Platerovej, samozrejme, a Kalinowského, a predtým, samozrejme, a Kościuszku, a stoviek, stoviek rodín, ktoré budovali, rodín, ktoré budovali, rodín našich... oni to všetko budovali. V tomto prípade, prosím, ak môžete napísať v treťom bode o vzťahu medzi strednou Európou a povedal by som v angličtine: and special relationship to the Baltic states. Osobitné väzby s pobaltskými štátmi," povedal Zingeris.

Dénes András Nagy, europeistka, vedúca programu Visegrad College Plus, Inštitút strategických štúdií, Ludovika uviedla, že budúcnosť karpatského regiónu závisí od budúcej generácie lídrov, a preto je dôležité každoročne organizovať stretnutia výnimočných mladých osobností, aby naši budúci lídri mohli nadviazať kontakty už v ranom štádiu svojej kariéry. Organizácia turkických štátov, ktorej členom je Maďarsko ako pozorovateľ, pravidelne organizuje takéto stretnutia.

Małgorzata Jarosińska-JedynakŠtátny tajomník ministerstva fondov a regionálnej politiky zdôraznil, že ministerstvo, ktoré je zodpovedné aj za prípravu Karpatskej stratégie a intenzívne na nej pracuje, potrebuje podporu pri presviedčaní rumunskej a českej strany o dôležitosti tejto iniciatívy. Úsilie priblížiť sa k vytvoreniu ďalšej makroregionálnej stratégie sa trochu spomalilo kvôli aktivitám, ktoré sa dnes odohrávajú na Ukrajine, ale pokračuje úsilie o veľmi silné zapojenie Rumunska a Česka do týchto oblastí. Na regionálnej úrovni existuje konsenzus a nikto tam nevidí žiadne prekážky fungovania týchto stratégií, ale na politickej a vládnej úrovni sa objavujú väčšie obštrukcie.

Mykola Kniažickij Povedal, že Ukrajina robí všetko pre to, aby sa stala členom Európskej únie. - Už teraz sme kandidátmi a je to výzva pre karpatský región. Podľa neho budú mať karpatské krajiny v Únii skutočný vplyv a skutočný hlas skôr ako ostatné krajiny.

Zsolt Németh, predseda zahraničného výboru maďarského Národného zhromaždenia, povedal, že Marek Kuchcinski bol hnacou silou, motorom myšlienky Karpatskej Európy. Poľsko bolo v posledných rokoch veľmi dôležitým aktérom pri vytváraní tohto hospodárskeho priestoru prostredníctvom iniciatívy III C. Priniesla veľmi konkrétne a praktické výsledky. Povedal tiež, že Ukrajina je v súčasnosti pod útokom a stredná Európa sa za ňu musí postaviť. - Je to skutočne dôležitá otázka a naša podpora je absolútne nevyhnutná. A naša suverenita je ohrozená. Nielen ruskými vojskami, ale aj vážnou hospodárskou krízou. Vidíme, ako rastú ceny energií, čo sa deje, ako rastie inflácia, ako sa dramaticky menia úrokové sadzby. V skutočnosti sa všetko stáva nepredvídateľným, nepredstaviteľným problémom. Musíme sa proti tomu brániť, pretože to rôznymi spôsobmi ohrozuje aj našu suverenitu. Jednou z takýchto hrozieb je napríklad nestabilita, sociálne napätie, ktoré rastie, cítime ho. V celej strednej Európe sa konajú demonštrácie, protesty. V Poľsku sa čoskoro uskutočnia voľby. Frustrácia, ktorú vidíme v spoločnosti, je určite súčasťou, prvkom tejto situácie. Sociálna nespokojnosť, ktorá oslabuje našu suverenitu. Musíme si tiež uvedomiť, že existuje obrovské nebezpečenstvo rastúceho dlhu. V predchádzajúcich rokoch sme sa snažili nejakým spôsobom vyrovnať s tlakom MMF a finančných inštitúcií. Trochu sa nám to podarilo, ale teraz sa to vracia. Naša suverenita môže byť ohrozená rôznymi spôsobmi, a to je veľmi dôležité pre stredoeurópsky hospodársky priestor a pre karpatskú spoluprácu," povedal Nemeth. Pripomenul tiež diskusiu v Budapešti za účasti maršalov Terleckého a Kuchcinského, Macieja Szymanowského a Balázsa Orbána. Šírenie myšlienok a poľsko-maďarských vzťahov je dobre načasované, diskusné kluby a tie karpatské, európske, sa môžu ukázať ako veľmi užitočné v tejto veci, v boji proti propagande a dezinformáciám.

Matyáš Zrno, šéfredaktor portálu Konzervatívnych novín, pripomenul migračnú krízu, ktorá takpovediac vrátila Vyšehradskú skupinu späť. Ukázalo sa, že dnes sme v podobnej situácii, pretože, samozrejme, sú tu rozdiely, v Maďarsku je to teraz iné, na Ukrajine je vojna. To tu predtým nebolo. Slovensko je niekde uprostred, ale súčasná situácia je taká, že máme vojnu a energetickú krízu. - Nemecko je silný sused Českej republiky, najbližší, ale prečo by sme nemohli diverzifikovať a posilniť tak našu hospodársku infraštruktúru tým, že by sme niečo podobné preniesli do strednej Európy, kde sa nachádza Svinúšť," pýtal sa Zrno. - Keď som sem prišiel z Českej republiky, uvedomil som si, aké ťažké je dostať sa k poľským hraniciam autom alebo vlakom. Za posledných 30 rokov sa všetky cesty stavali na západ, nie na juh, takže toto je jeden z mála prípadov v histórii, keď môžeme práve profitovať z posilnenia vzťahov s Poľskom. Náš premiér, ktorý tam hore diskutuje so svojím poľským kolegom o poľskom spôsobe uvažovania politickej triedy vo vzťahu k Českej republike... Ale je to aj na nás, je to na nás, aby sme prišli s nejakými praktickými, konkrétnymi koncepciami, nielen s takými voľnými víziami, debatami, že áno, bolo by to pekné, ale treba k tomu pridať niečo praktické, aby to bolo ekonomické, infraštruktúrne a malo to také konkrétne ciele," argumentoval redaktor.

Prof. Marian Suplata Zdôraznil, že naše krajiny musia držať spolu. - Vyšehrad je pre nás všetkých strategickou nevyhnutnosťou a je mi ľúto, keď v našej krajine alebo v iných vyšehradských krajinách počujem opačné hlasy. Je jednoducho nezodpovedné hľadať partnerstvo s inými krajinami. Tak ako sme sa vracali k systému CEFTA, nemalo by to, samozrejme, automaticky viesť k zanedbaniu koncepcie zjednotenej Európy. Myšlienka Európy, Schumanova myšlienka, skutočne stojí na veľmi pevných základoch a my vždy argumentujeme tým, že tieto základy sú skutočne pevné. Nielen Schuman, ale aj Adenauer, De Gasperi. Konrad Adenauer urobil na bruselskej konferencii v roku 1996 veľmi dôležité vyhlásenie: Európske spoločenstvo nesmie byť pre členské štáty rigidným korzetom, ale malo by jednoducho slúžiť ich rozvoju, a to je iná vec. Toto je veľmi dôležitý Adenauerov citát. A keď sa pozriem na text vyhlásenia, zdá sa, že je naozaj nesmierne dôležitý. Nemal by to byť pevný korzet. Mala by byť v prospech rozvoja jednotlivých členských štátov, či už sú malé alebo veľké. Ako už navrhol veľvyslanec Szczerski, aj z diplomatického prostredia," povedal Suplata.

Prof. Igor Cependa tvrdil, že vojna a pandémia narušili mnohé veci, ktoré súvisia s hodnotením realizácie tohto dôležitého projektu, ale vytvorila sa dobrá príležitosť na rozšírenie univerzity. - V tomto roku sa končí cezhraničný projekt Poľsko-Ukrajina-Bielorusko 2012-2020, prvá etapa: rekonštrukcia bývalého observatória Varšavskej univerzity na hore Pop Ivan, medzinárodné výskumné centrum, observatórium. Už tento rok začne fungovať ako výskumné zariadenie, pretože bez ohľadu na vojnu sa nám podarilo kúpiť meteo zariadenie od fínskej firmy, ktorá nám ho dodáva, za 60 000 eur v rámci grantu. Samozrejme, toto zariadenie už bude na observatóriu a bude to príspevok našej univerzity k realizácii koncepcie Karpatskej Európy, pretože na Slovensku na Lomnickom štíte, ktorý je vysoký 2600 metrov, je observatórium a meteorologická stanica, bude tam druhá meteorologická stanica nad 2000 metrov, ktorá bude funkčná a samozrejme, bude to výkonné výskumné centrum pre ukrajinské, poľské a, samozrejme, karpatské univerzity," povedal rektor Cependa.

.foto: Marta Olejnik

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah