DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Katalin Novaková je novou prezidentkou Maďarska: Po desaťročiach morálneho rozkladu v 20. storočí máme nevyčerpateľnú potrebu duchovnej a intelektuálnej obnovy

Maďarský parlament zvolil 10. marca prezidentského kandidáta vládnucej strany Fidesz. 44-ročná Katalin Novak získala 137 zo 188 platných hlasov. Hlasovanie si vyžadovalo dvojtretinovú väčšinu. Kandidát zjednotenej opozície, ekonóm Peter Rona, získal 51 hlasov.

Reč

Vážení predsedovia, vážení poslanci, milí hostia!

Krajina si dnes volí svojho prezidenta. Pre väčšinu Maďarov je dnešný deň obyčajným štvrtkom. Vstávajú, odvádzajú deti do škôlky alebo školy, vykonávajú každodennú prácu, študujú, starajú sa o chorých, dbajú o bezpečnosť svojej rodiny. Nanajvýš sa z večerných správ dozvedia, že Maďarsko bude mať novú hlavu štátu. Dnes si krajina zvolí nového prezidenta prostredníctvom vás, demokraticky zvolených poslancov parlamentu, ktorí majú právomoc rozhodovať.

Máte právo vedieť, kto je osoba, ktorej môžete odovzdať svoj hlas, a čo má táto osoba dnes povedať Maďarsku. To by som robil aj naďalej, keby do našich životov nezasiahla vojna. Vojna, ktorú začalo Rusko, vojna, ktorá je neopodstatnená a nevysvetliteľná.

Práve sme začali znovu získavať bezpečnosť a slobodu, ktorú sme mali pred pandémiou koronavírusu. Aj keď sme smútili nad stratami, dokázali sme sa opäť tešiť. A potom sa rozšíril ďalší ničivý vírus.

V našom okolí už štrnásť dní prebieha vojna. V krajine, kde sa aj Maďari na druhej strane hranice obávajú o svoje životy a budúcnosť.

Minulý týždeň som ako vyslanec pomoci maďarskej reformovanej cirkvi navštívil spolu so štyrmi biskupmi Zakarpatskú Ukrajinu. Prišiel som tam, aby som vyjadril: Maďari, ktorí zostali vo svojich domovoch, sú rovnako dôležití ako tí, ktorí svoje domovy opustili, a ako všetci ostatní utečenci z Ukrajiny.

V ťažkostiach vidíme jednotu. Potrebujeme ju aj v čase mieru. Mnohí ľudia si berú voľno, aby sa ako dobrovoľníci vydali na hranice, tisíce ľudí otvárajú svoje domovy utečencom, cirkvi a organizácie pomáhajú ľuďom v núdzi s láskou a starostlivosťou, ktorú sa naučili počas storočí. Vláda, ktorá má dlhoročné skúsenosti s krízovým riadením, poskytuje všetky potrebné ľudské a materiálne zdroje na zmiernenie následkov katastrofy.

Učitelia pomáhajú, inžinieri pomáhajú, manuálni pracovníci pomáhajú, zdravotné sestry pomáhajú, vojaci pomáhajú, policajti pomáhajú, mladí a starí pomáhajú. V núdzi si navzájom pomáhame. Ďakujeme!

Nie je nič horšie ako vojna. Zapáli všetko, čo je nám drahé. Útočí na pokoj, istotu každodenného života, predvídateľnosť dneška a pokoj zajtrajška. Naše národné krédo hovorí: "... po desaťročiach morálneho rozkladu v 20. storočí máme nevyčerpateľnú potrebu duchovnej a intelektuálnej obnovy. Platí to aj teraz, po globálnych morálnych otrasoch na začiatku 21. storočia. V súčasnosti potrebujeme aj duchovnú a intelektuálnu obnovu.

Maďari chcú mier. Pretože v mieri môžeme prosperovať, budovať, plánovať a usmievať sa jeden na druhého. Matka Tereza povedala: "Mier sa začína úsmevom".

Pre väčšinu z nich nie je dnešok ničím iným ako včerajšok. Ale pre mňa, vážené poslankyne a poslanci, je dnešný deň výnimočný.  

Keď som si pred dvadsiatimi rokmi povedala "áno" so svojím manželom Istvánom, vedela som, ale len čiastočne som chápala, čo to znamená uzavrieť celoživotný zväzok. V dobrom i zlom, v chorobe i zdraví, v prosperite i chudobe. Od narodenia môjho dnes už osemnásťročného syna sa učím, čo znamená rozhodovať o deťoch, ktoré som priviedla na svet: Ádámovi, Tamásovi a Kate. Boli to najdôležitejšie rozhodnutia môjho a nášho života.

Aj ja som urobil dôležité rozhodnutie, keď som si vybral povolanie ekonóma a neskôr diplomatickú kariéru a službu vo verejnom živote.

Ďakujem Jánosovi Martonyimu, od ktorého som sa naučil meandre klasickej diplomacie! Tieto poznatky budú užitočné. Ďakujem Zoltánovi Balogovi, že mi vo svojej službe otvoril profesionálnu cestu, že ma naučil: najdôležitejším zdrojom je Božie dielo: človek.

Považujem za dar, že už osem rokov je úlohou mojej vlády zabezpečiť budúcnosť rodín. Som vďačný za dvetisíc detí, ktoré sa mohli narodiť, pretože sme im mohli poskytnúť dodatočnú pomoc. Som vďačný aj za sedemsto tisíc detí, ktoré by sa narodili aj bez tejto pomoci. Ak sa pozrieme za hranice krajiny, vidíme, že za posledných desať rokov sme mohli osláviť narodenie viac ako milióna maďarských životov.

Vážený pán premiér, ďakujem vám za možnosť podieľať sa na budovaní štátu!

Dnes sa jeden z nás vráti domov s ťažkým a sladkým bremenom na pleciach, aby sme nasledujúcich päť rokov svojím životom, prácou, postojom, silou svojich slov, činov a v prípade potreby aj mlčaním ukázali pravú a krásnu tvár tejto krajiny. Pomôcť nám nájsť v sebe to, čo nás spája, a naučiť sa usilovať o to, čo je naše.

Ak mám odpovedať na otázku, kto je Katalin Novák, musím vám najprv povedať, odkiaľ pochádzam.

Cítim sa Segedínčanom, aj keď od svojich osemnástich rokov žijem v 11. budapeštianskom obvode. Bez príbehov mojich starých rodičov by som nebol tým, kým som. Chcel by som si znova vypočuť rozprávanie mojej starej mamy o tom, ako zháňala jedlo pre svoje šesťmesačné dieťa, zatiaľ čo na ňu ruský vojak mieril samopalom. Ako sa služobný stranícky tajomník rozvalil za skonfiškovaným stolom! Ako rodine zobrali celoživotný majetok. Ich príbehy o vojnovom zajatí, úteku, hľadaní seba samého vo mne stále žijú. Pamätám si teplo piesku z Dorozsmy, chuť čerstvo natrhaných malín z Ágasu, istotu silných rúk môjho starého otca. Moji bratia a ja sme sa od mamy a otca naučili to, čo aj oni dostali od svojich rodičov: schopnosť povzniesť sa, česť a čestnosť. Toto dedičstvo obohatili podnikavosťou, vedomosťami a pracovitosťou.

Dnes je tu so mnou mnoho členov mojej rodiny. Ďakujeme, že ste prišli!

V každom okamihu sa môžeme pohnúť ďalej a môžeme tiež začať odznova. Môžeme budovať, môžeme posilňovať to, čo je naše. Pokiaľ máme ruky, pokiaľ máme slobodnú vôľu, nemôžu si nás podmaniť. To je základ našej suverenity. A kolískou suverenity je rodina.

Nikdy sa nevzdám svojej národnej suverenity.

Som ochotný to urobiť nanajvýš v rodine, ale aj to len z určitej jej časti - v prospech Istvána Vereša, ktorý by mal údajne niesť titul prvého pána. Zostane však István Veres.

My ženy vychovávame deti, staráme sa o chorých, varíme, ak treba, môžeme robiť prácu za dvoch, zarábať peniaze, učiť, vyhrávať Nobelove ceny, umývať okná. Vieme, akú silu majú slová, ale v prípade potreby môžeme aj ustúpiť a počúvať. S pravou mužnou odvahou bránime svoje rodiny, keď nám hrozí nebezpečenstvo.

Nie je to napriek tomu, že som žena, ale aj preto, že chcem byť dobrou prezidentkou Maďarska.

Pripravujem sa na akciu. Som pripravený prevziať všetky bremená, ktoré tento úrad prináša. Zároveň zachováme pokoj v našom manželstve a bezpečnosť našej rodiny.

Ako matka a manželka sa usilujem o tento pokoj, porozumenie a istotu. Ako prezident chcem byť mužom mieru.

Patrím ku generácii, pre ktorú bola národná nezávislosť samozrejmosťou, ku generácii, ktorá mohla v Maďarsku pokojne vyrastať. Nemuseli sme riskovať svoje životy a svoju budúcnosť pre svoje zásady, pre slobodu myslenia a konania. Nikomu nedovolíme, aby sa s našou draho zakúpenou nezávislosťou hral ruskú ruletu!

My štyridsiatnici s národným cítením sa na svet pozeráme z maďarskej pôdy, maďarskými očami. Náš pohľad na svet je maďarský, aj keď sa naň pozeráme z nadhľadu.

Naša generácia je hrdá generácia. Má odvahu kráčať so vztýčenou hlavou. Nemá radosť, keď počuje niekoho hovoriť po anglicky, sám zvláda cudzie jazyky, dokonca aj v zahraničí. A ak jeho srdce túži po vlasti, má odvahu vrátiť sa domov.

Už sme sa nemuseli učiť žiť pod ruskou okupáciou, mali sme možnosť pochopiť, čo znamená byť súčasťou Európy "v nervoch, v krvi, v myšlienkach, v trápení, v túžbe". Mnohí z nás študovali a žili v západnej Európe. Nechceme napodobňovať tento svet, ale sú dobré veci, ktoré si môžeme osvojiť. Stojí za to pokúsiť sa odhaliť tajomstvo anglického trávnika, aj keď nám je bližšia maďarská kvetinová lúka. 

Maďarsko nikdy nebude Švajčiarsko. Balaton je pre nás riviérou, Kékes vrchom, voda nerastným bohatstvom, vzdelané mysle prírodným bohatstvom, maďarčina naším tajným jazykom, Bartók a Kodály našou hudobnou značkou a naši susedia sú nám darovaní. Patríme do Európy a Európa patrí nám. To je niečo, čo nemôžeme zmeniť, a preto to nechceme meniť.

Toto je vlasť Maďarov. Toto je jediné miesto, kde každý dobrý recept začína slovami: nakrájajte cibuľu nadrobno a potom ju poduste, kým nezosklovatie.

Vážení poslanci

Tu stojím pred Maďarmi. Viem, odkiaľ pochádzam, kto som a čo je mojou úlohou. Som pripravený na náročnú úlohu, ktorá je predo mnou.

Mal som čas premýšľať o tom, čo ma čaká.

Chcel by som sa poďakovať Jánosovi Áderovi a jeho manželke Anite Herczeghovej za to, že sa so mnou veľkoryso a ochotne podelili o svoje skúsenosti z posledných desiatich rokov, ale aj z obdobia predtým.

Vážený pán predseda, drahý László! Pán minister, drahý Gergő! Ďakujem vám za vaše priateľstvo a za všetko, čo som od vás dostal!

Mojou úlohou bude pozdvihnúť mojich maďarských spoluobčanov do výšin, kde sa prejaví jednota maďarského národa. V týchto výšinách vládne porozumenie, mier a bezpečie. Viem, že predovšetkým ja budem musieť reprezentovať túto komunitu. Predovšetkým, ale nie výlučne.

Mojou úlohou bude zastupovať všetkých Maďarov. Ale ako by som mohol byť každý Maďar? Nemôžeme byť predsa všetkým a všetkými. Aj ja zostanem tým, kým som, a budem využívať talenty, ktorými som bol obdarený, aby som oslovil tých, ktorí potrebujú posolstvo pokoja a porozumenia.

Nie je to teda tak, že môžem zastupovať tých, ktorí majú inú vieru, ak si z krku zložím kríž, ale ak si ho dám na srdce a budem čerpať silu zo svojej viery, aby som pochopil druhých.

Týmto spôsobom chcem ísť do rodín, k osamelým rodičom a k opatrovateľom chorých detí.

Budem podporovať tých, ktorým záleží na živote od momentu počatia. Ako kresťan som a budem prítomný v spoločenstvách veriacich. 

Pôjdem za talentovanými mladými ľuďmi, za Maďarmi žijúcimi v zahraničí a v diaspóre a budem prítomný aj v New Yorku, v Bruseli, ako v každom hlavnom meste, ak to bude potrebné na obranu našich záujmov.

Budem sa podieľať na živote národností žijúcich v Maďarsku.

Navštívim Maďarov-Rómov v cigánskych osadách pri dedinách, pôjdem do miest a dedín.

Nechystám sa obísť celú krajinu. Jednoducho budem tam, kam patrím. Budem s ľuďmi, ku ktorým patrím: s Maďarmi.

Kam pôjdem na prvú návštevu? Domov, k našej rodine.

A samozrejme, že chcem čo najskôr ísť do Varšavy, k našim poľským priateľom.

3. apríla sa budú konať parlamentné voľby a referendum. Toto bude rozhodujúci okamih. Pre teba, pre mňa, pre všetkých Maďarov. Verím, že ani voliči, ktorí budú voliť po prvýkrát, ani tí, ktorí už volili viackrát, nestratia zo zreteľa národný záujem a budúcnosť našich detí.

Jedno je isté: ak budem zvolený, budem stavať na základoch, ktoré položila ústava. Budem ho dodržiavať a uistím sa, že tak budú robiť aj ostatní.

Nebudem sa usilovať o demontáž existujúceho právneho poriadku; ako strážca ústavnosti sa budem usilovať o jeho zachovanie.

Za vzor považujem varovania nášho prvého kráľa, svätého Štefana.

"Buďte milosrdní ku všetkým, ktorí trpia násilím. Buďte zhovievaví ku všetkým, nielen k mocným, ale aj k tým, ktorí nemajú moc. Buďte pokorní, mierni, skromní."

Ďakujeme vám za pozornosť.

Nech je tu mier, sloboda a porozumenie!

fot. https://twitter.com/KatalinNovakMP/status/1501887811473051653?s=20

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah