DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Akú solidaritu potrebuje Európa?

Dnes si treba pripomenúť dve udalosti, ktoré robia 8. september výnimočným dňom. V roku 1968 Ryszard Siwiec protestoval proti agresii poľskej armády voči Československu sebaupálením na varšavskom Štadióne 10. výročia za prítomnosti predsedov strán, diplomatov a 100 000 divákov. V závete, ktorý napísal pred odchodom do Varšavy, žiadal, aby bolo vypočuté jeho volanie: "Volanie šedivého, obyčajného človeka, syna národa, ktorý miloval svoju slobodu a slobodu iných nadovšetko, nad svoj vlastný život, spamätajte sa! Ešte nie je neskoro!"

Druhým symbolickým dátumom je 8. september 1981, keď podľa slov prezidenta Reagana "zaznel hlas slobodných ľudí". V tom čase delegáti zhromaždení v Gdansku na prvom kongrese Solidarity poslali svoje pozdravy a vyjadrili podporu pracujúcim krajín východného bloku: "Ako prvý nezávislý odborový zväz v našej povojnovej histórii hlboko pociťujeme spoločný osud. Ubezpečujeme vás, že na rozdiel od klamstiev, ktoré sa šíria vo vašich krajinách, sme skutočnou 10-miliónovou robotníckou organizáciou, ktorá vznikla v dôsledku štrajkov robotníkov. Naším cieľom je bojovať za zlepšenie situácie všetkých pracujúcich. Podporujeme tých z vás, ktorí sa rozhodli ísť ťažkou cestou boja za slobodné odborové hnutie. Veríme, že čoskoro sa budú môcť vaši a naši zástupcovia stretnúť a vymeniť si odborárske skúsenosti." Správu odsúdil prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu Leonid Brežnev ako pokus Solidarity vnucovať svoje vzdorovité myšlienky susedným krajinám a zasahovať do ich vnútorných záležitostí.

Dnes sa na Hospodárskom fóre v Krynici konalo plenárne zasadnutie s názvom "Akú solidaritu potrebuje Európa?", na ktorom vystúpil predseda Sejmu Marek Kuchciński: "Musíme hovoriť o solidarite a dať jej novú podobu. Musíme sa usilovať o obnovenie solidarity v Európe a pripomenúť si veľkú myšlienku Solidarity spred 36 rokov - povedal. - Potom bude pre nás jednoduchšie preniesť solidaritu do praxe," vysvetlil. Podľa jeho názoru je potrebné "usporiadať zásady spolupráce a nariadenia EÚ tak, aby boli jasné a zrozumiteľné pre všetkých a aby rešpektovali jednotlivé štáty a spoločenstvo". - Postupy v rámci fungovania Európskej únie musíme organizovať tak, aby boli transparentné a jasné a nezasahovali do kompetencií národných štátov na úrovni parlamentov a vlád, ako je to v súčasnosti v prípade Poľska," zdôraznil. - Poľsko patrí medzi krajiny postihnuté komunistickou traumou. Pre nás je suverenita a nezávislosť hodnotou. Západoeurópske krajiny to musia akceptovať, inak vznikne múr alebo veľká priepasť," tvrdí predseda parlamentu.

Varoval však pred falošnou solidaritou, v mene ktorej skupina krajín nerešpektuje ostatné, ako je to v prípade Nord Stream, ktorý sa buduje pod heslom energetickej solidarity.

rs

Pomník Ryszarda Siwieca v Prahe/ Foto: Pawel Kula

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah