ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Jakou solidaritu Evropa potřebuje?

Stojí za to si dnes připomenout dvě události, které činí 8. září výjimečným dnem. V roce 1968 protestoval Ryszard Siwiec proti agresi polské armády proti Československu sebeupálením na Stadionu 10. výročí ve Varšavě za přítomnosti předsedů stran, diplomatů a 100 000 diváků. V závěti, kterou napsal před odjezdem do Varšavy, žádal, aby bylo vyslyšeno jeho volání: "Volání šedivého, obyčejného člověka, syna národa, který miloval svobodu svou i druhých nade vše, nad vlastní život, vzpamatujte se! Ještě není pozdě!"

Druhým symbolickým datem je 8. září 1981, kdy se podle slov prezidenta Reagana "ozval hlas svobodného lidu". Delegáti shromáždění v Gdaňsku na prvním sjezdu Solidarity tehdy poslali pozdravy a vyjádření podpory dělníkům zemí východního bloku: "Jako první nezávislý odborový svaz v naší poválečné historii hluboce pociťujeme společný osud. Ujišťujeme vás, že na rozdíl od lží šířených ve vašich zemích jsme autentickou, desetimilionovou dělnickou organizací, která vznikla v důsledku dělnických stávek. Naším cílem je bojovat za zlepšení životních podmínek všech pracujících. Podporujeme ty z vás, kteří se rozhodli vydat se na obtížnou cestu boje za svobodné odborové hnutí. Věříme, že se již brzy budou moci vaši a naši zástupci setkat a vyměnit si odborářské zkušenosti." První tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu Leonid Brežněv zprávu odsoudil jako pokus Solidarity vnutit své vzpurné myšlenky sousedním zemím a vměšovat se do jejich vnitřních záležitostí.

Dnes se na Ekonomickém fóru v Krynici konalo plenární zasedání na téma "Jakou solidaritu potřebuje Evropa?", na kterém vystoupil předseda Sejmu Marek Kuchciński: - Musíme mluvit o solidaritě a dát jí novou podobu. Musíme usilovat o obnovu solidarity v Evropě a připomenout velkou myšlenku Solidarity před 36 lety - řekl. - Pak bude pro nás snazší převést solidaritu do praxe," vysvětlil. Podle jeho názoru je třeba "uspořádat zásady spolupráce a předpisy EU tak, aby byly jasné a srozumitelné pro každého z nás, aby respektovaly jednotlivé státy a společenství". - Postupy v rámci fungování Evropské unie musíme uspořádat tak, aby byly transparentní, jasné a nezasahovaly do pravomocí národních států na úrovni parlamentů a vlád, jako je tomu v současnosti v případě Polska," zdůraznil. - Polsko patří mezi země postižené komunistickým traumatem. Suverenita, nezávislost je pro nás hodnotou. Západoevropské země to musí akceptovat, jinak vznikne zeď nebo velké rozdělení," uvedl předseda parlamentu.

Varoval však před falešnou solidaritou, v jejímž jménu skupina zemí nerespektuje ostatní, jako je tomu v případě Nord Streamu, který se buduje pod heslem energetické solidarity.

rs

Pomník Ryszarda Siwiece v Praze/ foto: Pawel Kula

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah