DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

História napísaná na hroboch veľkých Poliakov

Uctením si pamiatky zosnulých si nielen uctíme ich pamiatku, ale aj spoznáme veľkolepú poľskú históriu. Cesta na Podkarpatsku medzi hrobmi rodiny Sapiehovcov nám ukazuje, aký výnimočný je osud parlamentarizmu.

- Mali by sme konať a myslieť na našich predchodcov, ktorí sa zaslúžili o dobro republiky. Mali by sa ctiť aj v modernej dobe," myslí si Marek Kuchciński. 

Predseda Sejmu ôsmeho volebného obdobia sa modlil v Łętowni pri Przemyśli pri pamätníku Leona Aleksandra Sapiehu. Je to výnimočná osobnosť, ktorá fascinuje nielen svojou vlastnou históriou, ale nabáda nás aj k spoznávaniu celej rodiny Sapiehovcov. Leon pochádzal z Krasiczyna, ale jeho zvedavá myseľ ho posúvala do rôznych kútov sveta. Študoval na gymnáziu vo Ľvove, potom v Chyrowe, ale ani tam sa dlho nezdržal, pretože sa vydal v ústrety dobrodružstvu na námornú akadémiu v Rijeke. Ani tam však nezostal dlho, pretože sa rozhodol vrátiť do školy vo Ľvove, kde zložil maturitu a opäť sa vydal na cestu. Študoval chémiu v Nemecku (Lipsko) a vo Švajčiarsku (Bern). Absolvoval tiež jednoročný kurz na poľnohospodárskom inštitúte v Belgicku (Gembloux).

Jeho záujem o poľnohospodárstvo bol okrem iného spôsobený veľkými majetkami, ktoré vlastnila jeho rodina a napokon aj on sám. Podľa historických zdrojov vlastnil v roku 1922 majetok s rozlohou 10 550 hektárov.

Jeho druhým životom bola armáda. V roku 1914 sa stal kvalifikovaným pilotom. Aby si osvojil umenie pilotovania lietadla, odišiel do Anglicka. Táto zručnosť sa mu hodila počas prvej svetovej vojny. Slúžil v rakúsko-uhorskej armáde. Okrem iného slúžil v 15. výsadkovej rote v Rakoviciach pri Krakove. Preslávil sa mnohými odvážnymi bojovými akciami. Kvôli svojmu zdraviu bol však prepustený z armády a usadil sa v Krasiczyne. Práve Leonovi vďačíme za obnovu hradu zničeného vojnou.

V novembri 1918 sa musel opäť chopiť zbrane. Tentoraz bojoval s Ukrajincami o Przemyśl. Keď v roku 1920 vypukla poľsko-boľševická vojna, Leon si opäť obliekol uniformu. Velil 3. eskadróne 8. ukoristníckeho pluku. Bol známy tým, že rozbil veľké sovietske jednotky v oblasti Žovkvy. Počas týchto bojov bol aj vážne zranený.

Foto: Marek Kuchciński s Bogusławom Zaleszczykom, predsedom mestskej rady v Przemyśli v minulom volebnom období. Bogusławov starý otec pracoval pre Sapiehovcov ako hlavný lesník

Zaujímavým svedectvom tých čias je neobvyklý hrob Sapiehovho koňa Ralla, ktorý sa nachádza v Łętowni. Treba vedieť, že Leon Alexander bol veľkým milovníkom koní. Po návrate zo školy v Belgicku prevzal farmu Wapowce (v roku 1910), kde zriadil dostihovú stajňu a tréningovú dráhu. Rall vo vojne nezomrel. K tomu došlo až v roku 1926. 

Príbeh Leona Sapiehu však nevedie len cez oblasť poľnohospodárstva a vojny. Známy je aj svojimi výpravami do vtedy neznámych kútov sveta, na ktorých ho sprevádzala jeho manželka Catherine. Opísal ich vo svojich knihách. Kniha "Ituri Forests" ilustruje jeho cestu naprieč Afrikou. "Sopky Kivu" sú zasa pestrým opisom jeho spomienok na expedíciu po Sudáne, Ugande, Kongu a Tanganike. V Kongu práve kúpil obrovské panstvo Ngesho: 500 hektárov medzi jazerom Mokoto a sopkou Nyamuragira. Založil tu kávovú plantáž a prvú čajovú plantáž v regióne. Vypracoval tiež koloniálne plány, ktoré boli v tom čase kontroverzné.

Leon Aleksander Sapieha sa rozhodol uplatniť svoje skúsenosti a politické ambície aj v Sejme Poľskej republiky na 4. volebné obdobie. Dostal sa do nej z volebného obvodu č. 74 (okresy: Przemyśl, Jarosław a Jaworowo). Jeho činnosť však mnohí historici hodnotili nejednoznačne. V Sejme sa zaoberal vojenstvom, právom a obhajobou majiteľov veľkých pozemkov (bol proti agrárnej reforme). 

Vypuknutie druhej svetovej vojny opäť prinútilo Sapiehu k aktívnemu odporu proti agresorovi. Pomerne skoro bol zatknutý a uväznený v Rzeszowe. Po prepustení zo zajatia začal konšpiračnú činnosť v Zväze ozbrojeného boja a potom v Domobrane. Bezprostredne pred sovietskou inváziou sa zúčastnil operácie "Búrka", ozbrojenej operácie domácej armády proti nemeckým jednotkám. V auguste 1944 bol ťažko zranený, keď sa pokúšal prebojovať do Krakova, kde mal podľa sľubu darovať svoje auto Domobrane. Bol prevezený do Rzeszowa, kde po amputácii nohy 27. septembra 1944 zomrel.

Leon Aleksander je len jednou z mnohých pestrých postáv rodiny Sapiehovcov, ktorá mala obrovský vplyv na dejiny Poľska. Z rodu, ktorý v 15. storočí založil Semen Sapieha, pisár litovského veľkokniežaťa Kazimierza Jagiellończyka, pochádzali významní muži cirkvi (kardinál Adam Sapieha) alebo predseda haličského Sejmu (Leon Sapieha), učenci, politici, podnikatelia a umelci.

História takýchto rodín ilustruje viacgeneračnú poľskú tradíciu, ktorá bola kedysi republikou mnohých národov.

mo

Leon Aleksander Sapieha, účastník poľsko-boľševickej vojny a poľsko-sovietskej vojny v roku 1939. V roku 1935 bol zvolený za poslanca Sejmu 4. volebného obdobia. Pochovaný bol v Łętowni pri Przemyśli.

Bruno Gruszka, poslanec zákonodarného zboru, Radymno
Jan Nawrocki, poslanec zákonodarného zboru, Radymno
Michał Głowacz, poslanec Sejmu v rokoch 1945 až 1947 (PSL Mikołajczykowskie), Żurawica
Jędrzej Krukierek, poslanec Sejmu druhej Poľskej republiky, Krosno
Wincenty Jabłoński, poslanec zákonodarného zboru, Krosno
Jakub Madej, poslanec zákonodarného zboru, Brzyska v okrese Jaslo
Jan Madejczyk, poslanec parlamentu druhej Poľskej republiky, Brzyska v okrese Jaslo
Władysław Kojder, významný ľudový aktivista, zavraždený funkcionármi UB, Przeworsk
Stanisław Zając, podpredseda Sejmu v 3. volebnom období, poslanec Sejmu v 1., 3., 5. a 6. volebnom období, v rokoch 2008 až 2010 senátor v 7. volebnom období. Narodil sa 1. mája 1949 vo Svätanoch, zomrel 10. apríla 2010 pri leteckom nešťastí v Smolensku.
Ako advokát sa stýkal s opozičnými kruhmi v mestách i na vidieku a s odborovým zväzom Solidarita. Opakovane pôsobil ako obhajca a advokát v politických procesoch, a to aj počas vojnového stavu. Okrem iného bol posmrtne vyznamenaný Čestným odznakom "Za zásluhy o Podkarpatské vojvodstvo", titulom čestného občana Jaroslawa, Jasla, obce Dydňa.
Jan Mech, Czesława Karut z Mechu, Szymon Mech, vojak AK, symbolický hrob, Żurawica
Kazimierz Świtalski, syn povstalca z januárového povstania, predseda Sejmu a predseda vlády druhej Poľskej republiky, jeden z najbližších spolupracovníkov Józefa Piłsudského a jeden z hlavných spoluautorov aprílovej ústavy. Narodil sa 4. marca 1886 v Sanoku na Podkarpatsku. Bol dôstojníkom poľských légií, slúžil v prvej brigáde a bol tiež členom poľskej vojenskej organizácie. V novembri 1918 sa zúčastnil na obrane Ľvova. V poľskej armáde dosiahol hodnosť majora. Bol vyznamenaný rádom Virtuti Militari. V rokoch 1930 - 1935 bol predsedom Sejmu. V rokoch 1939 - 1945 bol nemeckým vojnovým zajatcom a neskôr v rokoch 1948 - 1956 bol väznený orgánmi PR.

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah