ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Historie psaná na hrobech velkých Poláků

Uctěním památky zesnulých nejen vzdáváme hold, ale také se seznamujeme s velkou historií Polska. Podkarpatská stezka mezi hroby rodiny Sapiehů nám ukazuje, jak neobvyklý je osud parlamentarismu.

- Měli bychom jednat a myslet na naše předchůdce, kteří se zasloužili o dobro Polské republiky. Měli by být ctěni i v dnešní době - domnívá se Marek Kuchciński. 

Předseda Sejmu 8. funkčního období se pomodlil u pomníku Leona Alexandra Sapiehy v Łętowni u Przemyślu. Je výjimečnou osobností, která fascinuje nejen svou vlastní historií, ale vybízí i k poznání celé rodiny Sapiehů. Leon pocházel z Krasiczyna, ale jeho zvídavá mysl ho hnala do různých koutů světa. Studoval na gymnáziu ve Lvově, pak v Chyrówě, ale ani tam se dlouho nezdržel, protože se vydal vstříc dobrodružství na námořní akademii v Rijece. Ani tam nezůstal dlouho, protože se rozhodl vrátit do lvovské školy, kde složil maturitu a vydal se znovu na cestu. Studoval chemii v Německu (Lipsko) a ve Švýcarsku (Bern). Absolvoval také roční kurz na zemědělském institutu v Belgii (Gembloux).

K jeho zájmu o zemědělství přispěly mimo jiné rozsáhlé statky, které vlastnila jeho rodina a nakonec i on sám. Podle historických pramenů vlastnil v roce 1922 panství o rozloze 10 550 hektarů.

Jeho druhým životem byla armáda. V roce 1914 se stal kvalifikovaným pilotem. Aby se naučil létat, odjel do Anglie. Tato dovednost se mu hodila během první světové války. Bojoval v rakousko-uherské armádě. Sloužil mimo jiné v 15. výsadkové rotě v Rakowicích u Krakova. Proslavil se mnoha odvážnými bojovými akcemi. Kvůli svému zdravotnímu stavu byl však z armády propuštěn a usadil se v Krasiczyně. Právě Leonovi vděčíme za obnovu hradu, který byl zničen válkou.

V listopadu 1918 se musel znovu chopit zbraně. Tentokrát bojoval s Ukrajinci o Przemyśl. Když v roce 1920 vypukla polsko-bolševická válka, Leon si opět oblékl uniformu. Velel 3. eskadroně 8. střeleckého pluku. Proslavil se porážkou velkých sovětských sil v oblasti Żółkwi. Během těchto bojů byl také vážně zraněn.

Na snímku je Marek Kuchciński s Bogusławem Zaleszczykem, předsedou městské rady v Przemyślu v minulém volebním období. Dědeček Bogusława pracoval pro rodinu Sapiehů jako vrchní lesník.

Zajímavým svědectvím té doby je neobvyklý hrob Sapiehova koně Ralla, který se nachází v Łętowni. Je třeba vědět, že Leon Alexandr byl velkým milovníkem koní. Po návratu ze školy v Belgii převzal farmu Wapowce (1910), kde zařídil dostihovou stáj a tréninkovou dráhu. Rall ve válce nezemřel. Stalo se tak až v roce 1926. 

Příběh Leona Sapiehy však nevede jen přes pole zemědělství a války. Je také známý svými výpravami do tehdy neznámých koutů světa v doprovodu své ženy Catherine. Popsal je ve svých knihách. Kniha "Ituri Forests" ilustruje jeho cestu napříč Afrikou. "Sopky Kivu" jsou naopak barvitým popisem jeho vzpomínek na expedici po Súdánu, Ugandě, Kongu a Tanganice. V Kongu právě koupil obrovské panství Ngesho: 500 hektarů mezi jezerem Mokoto a sopkou Nyamuragira. Založil zde kávovou plantáž a první čajovou plantáž v regionu. Vypracoval také koloniální plány, které byly v té době kontroverzní.

Leon Aleksander Sapieha se rozhodl uplatnit své zkušenosti a politické ambice také v Sejmu 4. republiky. Dostal se tam z volebního obvodu č. 74 (okresy Przemyśl, Jarosław a Jaworowo). Jeho činnost však mnozí historici hodnotili nejednoznačně. V Sejmu se angažoval v oblasti vojenství, práva a obhajoby velkých pozemkových vlastníků (vystupoval proti agrární reformě). 

Vypuknutí druhé světové války opět přinutilo Sapiehy k aktivnímu odporu proti agresorovi. Poměrně brzy byl zatčen a uvězněn v Rzeszówě. Po propuštění ze zajetí zahájil konspirační činnost ve Svazu ozbrojeného boje a poté v Domobraně. Bezprostředně před sovětskou invazí se zúčastnil operace "Bouře", ozbrojené operace domácí armády proti německým jednotkám. V srpnu 1944 byl těžce zraněn při pokusu probít se do Krakova, kde měl podle slibu darovat svůj vůz AK. Byl převezen do Rzeszowa, kde po amputaci nohy 27. září 1944 zemřel.

Leon Aleksander je jen jednou z mnoha barvitých osobností rodu Sapiehů, který měl velký vliv na dějiny Polska. Z rodu, který v 15. století založil Semen Sapieha, písař litevského velkoknížete Kazimíra Jagellonského, pocházeli velcí církevní hodnostáři (kardinál Adam Sapieha) nebo maršálek haličského Sejmu (Leon Sapieha), učenci, politici, obchodníci a umělci.

Historie těchto rodin ukazuje vícegenerační tradici Polska, které bylo kdysi republikou mnoha národů.

mo

Leon Aleksander Sapieha, účastník polsko-sovětské války a polsko-sovětské války v roce 1939. V roce 1935 byl zvolen do Sejmu na 4. volební období. Byl pohřben v Łętowni u Przemyślu.

Bruno Gruszka, poslanec zákonodárného sboru, Radymno
Jan Nawrocki, poslanec zákonodárného sboru, Radymno
Michał Głowacz, poslanec (PSL Mikołajczykowskie) v letech 1945-1947, Żurawica
Jędrzej Krukierek, poslanec Sejmu Druhé polské republiky, Krosno
Wincenty Jabłoński, poslanec zákonodárného sboru, Krosno
Jakub Madej, poslanec zákonodárného sboru, Brzyska v okrese Jasło
Jan Madejczyk, poslanec Sejmu Druhé polské republiky, Brzyska v okrese Jasło
Władysław Kojder, významný polský folklorista, zavražděn funkcionáři UB, Przeworsk
Stanisław Zając, místopředseda Sejmu 3. funkčního období, člen Sejmu 1., 3., 5. a 6. funkčního období, v letech 2008-2010 senátor 7. funkčního období. Narodil se 1. května 1949 ve Święcanech, zemřel 10. dubna 2010 při leteckém neštěstí ve Smoleńsku.
Jako právník byl spojen s opozičním prostředím ve městě i na venkově a s odborovým svazem Solidarita. Mnohokrát působil jako obhájce a advokát v politických procesech, včetně období stanného práva. Posmrtně vyznamenán mimo jiné čestným odznakem "Za zásluhy o Podkarpatské vojvodství", titulem čestného občana Jaroslawi, Jasla, obce Dydnia.
Jan Mech, Czesława Karut z Mechu, Szymon Mech, voják AK, symbolický hrob, Żurawica
Kazimierz Świtalski, syn povstalce z lednového povstání, předseda Sejmu a premiér Druhé polské republiky, jeden z nejbližších spolupracovníků Józefa Piłsudského a jeden z hlavních spoluautorů dubnové ústavy. Narodil se 4. března 1886 v Sanoku na Podkarpatsku. Byl důstojníkem polských legií, sloužil v první brigádě a byl také členem Polské vojenské organizace. V listopadu 1918 se zúčastnil obrany Lvova. V polské armádě dosáhl hodnosti majora. Byl vyznamenán řádem Virtuti Militari. V letech 1930-1935 zastával funkci předsedy Sejmu, v letech 1939-1945 byl německým válečným zajatcem a později v letech 1948-1956 vězněn úřady PR.

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah