DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Správa skupiny expertov o problémoch Ústavného súdu

Správa skupiny expertov o problémoch ústavného tribunálu sa veľmi dôležitým spôsobom týka existujúcej politickej a právnej krízy okolo ústavného tribunálu a obsahuje najmä kritickú analýzu stanoviska Benátskej komisie vydaného v marci tohto roku a veľmi podrobný zoznam udalostí ilustrujúcich pozadie, genézu a priebeh krízy okolo ústavného tribunálu vrátane skutočností, ktoré boli v stanovisku Benátskej komisie opomenuté. Správa sa týka aj samotného problému ústavného súdnictva a obsahuje návrhy Benátskej komisie. de lege ferenda o fungovaní Ústavného súdu v Poľsku.

Predseda Sejmu by chcel vyzvať všetky inštitúcie a orgány verejnej moci v Poľsku, ktoré v rámci svojho fungovania prichádzajú do styku so zahraničnými subjektmi zaoberajúcimi sa problematikou poľského Ústavného súdu, aby sa zaujímali o výsledky práce tímu expertov vymenovaného predsedom Sejmu, čo by malo týmto subjektom uľahčiť vytvorenie objektívneho stanoviska k tejto otázke.

Nižšie je uvedená správa v poľskom a anglickom jazyku

sk - správa skupiny expertov o Ústavnom súde - anglická verzia

správa skupiny expertov o Ústavnom súde

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah