ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Zpráva skupiny expertů o problémech Ústavního soudu

Zpráva expertního týmu pro problémy Ústavního tribunálu se velmi důležitým způsobem dotýká stávající politické a právní krize kolem Ústavního tribunálu a obsahuje zejména kritickou analýzu stanoviska Benátské komise vydaného v březnu tohoto roku a velmi podrobný výčet událostí ilustrujících pozadí, genezi a průběh krize kolem Ústavního tribunálu, včetně skutečností, které byly ve stanovisku Benátské komise opomenuty. Zpráva se rovněž zabývá otázkou ústavního soudnictví jako takového a obsahuje návrhy týmu. de lege ferenda o fungování Ústavního soudu v Polsku.

Maršálek Sejmu by rád vyzval všechny instituce a orgány veřejné moci v Polsku, které v rámci své činnosti přicházejí do styku se zahraničními subjekty zabývajícími se problematikou polského Ústavního tribunálu, aby se zajímaly o výsledky práce týmu expertů jmenovaného maršálkem Sejmu, což by mělo těmto subjektům usnadnit vytvoření objektivního pohledu na danou problematiku.

Níže je uvedena polská a anglická verze zprávy.

cs-expert-team-report-on-problems-of-the-constitutional-tribunal-version-english

zpráva skupiny odborníků o problematice ústavního soudu

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah