DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

15. február - Vyšehradský deň

Vyšehradská skupina (V4) je neformálna regionálna forma spolupráce štyroch stredoeurópskych krajín - Poľska, Českej republiky, Slovenska a Maďarska, ktoré spája nielen susedstvo a podobné geopolitické podmienky, ale predovšetkým spoločná história, tradícia, kultúra a hodnoty. Zámerom založenia skupiny bolo zintenzívniť spoluprácu pri budovaní demokratických štátnych štruktúr a voľného trhového hospodárstva a v dlhodobom horizonte sa zapojiť do európskeho integračného procesu. Za dátum jej vzniku sa považuje 15. február 1991, keď prezidenti Poľska Lech Wałęsa, Československa Václav Havel a predseda maďarskej vlády József Antall podpísali v maďarskom Vyšehrade spoločné vyhlásenie, v ktorom stanovili ciele a podmienky vzájomnej spolupráce. Od roku 2004 sú všetky krajiny V4 členmi Európskej únie a Vyšehradská skupina predstavuje fórum na výmenu skúseností a vypracovanie spoločných stanovísk k otázkam dôležitým pre budúcnosť regiónu a EÚ.

Spolupráca v rámci V4 sa okrem európskych otázok zameriava najmä na posilnenie stability v strednej Európe, výmenu informácií, podporu kultúrneho spoločenstva, ako aj spoluprácu v oblasti kultúry, vedy, vzdelávania a výmeny mládeže. Medzi prioritné oblasti spolupráce patrí rozvoj dopravnej infraštruktúry a posilnenie energetickej bezpečnosti v regióne. Existuje aj mechanizmus spolupráce s tretími krajinami vo vzorci "V4+".

Do vyšehradskej spolupráce je zapojených mnoho rôznych subjektov: prezidenti, premiéri, ministri, parlamenty, vládne inštitúcie, mimovládne organizácie, výskumné centrá, univerzity či kultúrne inštitúcie. Jedinou plne inštitucionalizovanou formou spolupráce v rámci V4 je Medzinárodný vyšehradský fond (IVF). Predsedníctvo skupiny prebieha na rotačnom princípe a trvá jeden rok, pričom jej program prijímajú predsedovia vlád vyšehradských krajín. Poľsko predsedá skupine od 1. júla 2016 do 30. júna 2017.

Ďalšie informácie o Vyšehradskej skupine sú k dispozícii na jej oficiálnej webovej stránke: http://www.visegradgroup.eu/

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ

 

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah