ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

15. února Visegrádský den

Visegrádská skupina (V4) je neformální regionální forma spolupráce čtyř středoevropských zemí - Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska, které spojuje nejen sousedství a podobné geopolitické podmínky, ale především společná historie, tradice, kultura a hodnoty. Záměrem založení skupiny bylo zintenzivnit spolupráci při budování demokratických státních struktur a volného tržního hospodářství a v dlouhodobějším horizontu se podílet na procesu evropské integrace. Za datum jejího vzniku se považuje 15. únor 1991, kdy prezidenti Polska Lech Wałęsa a Československa Václav Havel a maďarský premiér József Antall podepsali v maďarském Visegrádu společné prohlášení, v němž stanovili cíle a podmínky vzájemné spolupráce. Od roku 2004 jsou všechny země V4 členy Evropské unie a Visegrádská skupina je fórem pro výměnu zkušeností a vytváření společných postojů k otázkám důležitým pro budoucnost regionu a EU.

Kromě evropských otázek se spolupráce v rámci V4 zaměřuje především na posílení stability ve střední Evropě, výměnu informací, podporu kulturního společenství a spolupráci v oblasti kultury, vědy, vzdělávání a výměny mládeže. Prioritními oblastmi spolupráce jsou rozšíření dopravní infrastruktury a posílení energetické bezpečnosti v regionu. Existuje také mechanismus pro spolupráci se třetími zeměmi v rámci vzorce "V4+".

Do visegrádské spolupráce je zapojeno mnoho různých aktérů: prezidenti, premiéři, ministři, parlamenty, vládní instituce, nevládní organizace, výzkumná centra, univerzity nebo kulturní instituce. Jedinou plně institucionalizovanou formou spolupráce v rámci V4 je Mezinárodní visegrádský fond (IVF). Předsednictví skupiny probíhá na základě rotace a trvá jeden rok, přičemž program je přijímán předsedy vlád visegrádských zemí. Polsko předsedá skupině od 1. července 2016 do 30. června 2017.

Další informace o Visegrádské skupině jsou k dispozici na jejích oficiálních internetových stránkách: http://www.visegradgroup.eu/

MFA

 

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah