DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

V Krynici o Karpatskej Európe a Ukrajine

Aké sú riziká a príležitosti pre spoluprácu v strednej a východnej Európe v ohrození?

Zaobchádza sa s národnými štátmi nachádzajúcimi sa v tejto časti nášho kontinentu ako s poddanými? Dokážu si zachovať svoje dedičstvo? Ako by sa tam mala realizovať hospodárska politika a investície? - tieto otázky boli položené počas panelovej diskusie "Európa Karpát" na XXV. ekonomickom fóre v Krynici-Zdroji.

Marek Kuchciński, podpredseda poľského Sejmu, vyzval politikov, zástupcov parlamentov, predstaviteľov vlád a regionálnych samospráv, mimovládnych združení, vedcov, odborníkov, zástupcov samospráv z Poľska, Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Ukrajiny, Srbska a Rumunska, aby diskutovali o všetkých formách, okolnostiach a závislostiach dôslednej spolupráce vo všetkých možných oblastiach.

- Zdá sa nám, že recepty v rozvojovej politike sa točia okolo jedného slova - spolupráca," povedal Marek Kuchciński. - To je to, čo od seba navzájom očakávame. To od nás očakávajú občania strednej a juhovýchodnej Európy. Zdá sa však, že by sme to mali očakávať aj z geopolitického hľadiska, z celoeurópskeho hľadiska od orgánov Európskej únie a širšie.

- Nie všetci si veríme rovnako," poznamenal Krzysztof Szczerski, štátny tajomník Kancelárie prezidenta Poľskej republiky. - Je telefonát medzi našimi hlavnými mestami prvým, po ktorom siahneme, keď máme problém? - Minister Szczerski sa opýtal. - Komu zavoláme ako prvému? Do ktorého hlavného mesta - Budapešti, Varšavy, Prahy, Bratislavy, Bukurešti - zavoláme v prípade týchto problémov ako prvé? Zavoláme si navzájom alebo niekomu inému? Alebo zavoláme niekomu mimo nášho regiónu? A to je niečo, čo si podľa môjho názoru vyžaduje hlbšiu reflexiu na každej úrovni vlády.

Vysvetlil, že poľský prezident Andrzej Duda uskutočnil svoju prvú zahraničnú návštevu nášho regiónu. Odišiel do Estónska, do Tallinnu. Vybral si aj symbolický dátum - Európsky deň pamiatky obetí stalinizmu a nacizmu, výročný deň paktu Molotov-Ribbentrop. Toto bol prvý telefonát, ktorý Andrzej Duda uskutočnil. Krzysztof Szczerski dodal, že v blízkej budúcnosti sa poľský prezident stretne so všetkými prezidentmi a veľkou časťou orgánov celého regiónu. "Či sa náš región prostredníctvom vzájomnej spolupráce dostane zo situácie, v ktorej ho môžu rozdeliť vonkajšie sily, alebo zostane v takej závislosti od iných krajín, iných hlavných miest, iných síl, vrátane ekonomických, ktorá spôsobuje, že ho neustále rozdeľujú a ovládajú vonkajšie sily," povedal Krzysztof Szczerski. Vyzval ľudí, aby verili vo vzájomnú silu.

Podpredseda poľského Sejmu Marek Kuchcinski má už veľké skúsenosti s realizáciou projektov "Európa Karpát". V rozhovore pre Kurier povedal:

- Plodom našej práce je vzájomné spoznávanie sa, ďalšie povzbudzovanie, podpora zástupcov rôznych inštitúcií, orgánov verejnej správy, samosprávy, vlád, medzinárodných organizácií Európskej únie. Podporovať stále lepšiu spoluprácu.

A tu vieme jedno: spolupráca je pre karpatské krajiny kľúčovým slovom. Spoločne máme takú veľkú rozmanitosť, akú nemá žiadny iný veľký makroregión v Európe. Náš región má najväčší počet krajín, najväčší počet hraníc. Najväčšia rozmanitosť, pokiaľ ide o prírodu. Žiaľ, máme aj najväčšie rozdiely v životnej úrovni. Praha, Budapešť, Bratislava, Varšava sú najbohatšie miesta. Naopak, východné Slovensko, severné Rumunsko, východné Poľsko, severovýchodné Maďarsko - to sú najchudobnejšie oblasti v Európskej únii. Podobne možno klasifikovať aj karpatské regióny Ukrajiny. Je to pre nás výzva. Našou úlohou je zabezpečiť, aby ľudia v budúcnosti mali takú životnú úroveň, aby nemuseli emigrovať za prácou. Hrozba emigrácie odtiaľto do iných častí Európy existuje, hrozba migrácie tiež, ale ak sa zameriame na vzájomné spoznávanie a odstraňovanie stereotypov, potom bude migrácia v našej oblasti menším problémom. Samozrejme, najlepšie by bolo, keby napríklad študenti z Ukrajiny odišli študovať do Poľska, na Slovensko, do Maďarska, študovali tam a potom sa vrátili do svojich rodných miest, aby pokračovali v práci pre miestne komunity vo svojich krajinách. To isté platí aj pre Poľsko. Ak sme však v Poľsku v Európskej únii, jednou z hodnôt je, že sme si vybojovali slobodu pohybu, slobodu usadiť sa, slobodu nájsť si prácu a slobodu vybrať si univerzitu, na ktorej budeme študovať. Tieto práva nás sprevádzajú v Európe bez hraníc. Želajme si, aby celé Karpaty boli bez týchto hraníc. Musíme sa tiež snažiť odbúrať stereotypy. Za komunizmu hranice znamenali, že sme žili v uzavretých getách. Dnes je potrebné, aby sa to podarilo celým generáciám. Sme v procese búrania týchto stereotypov," povedal Marek Kuchciński.

S poslancom Andrzejom Sztorcom som sa stretol v spoločnosti bývalého ukrajinského veľvyslanca vo Varšave, profesora Markijana Malského.

- Som členom Výboru pre EÚ a miestnu samosprávu," povedal poľský poslanec. - Ekonomické fórum v Krynici je predovšetkým príležitosťou precítiť všetky nové trendy v ekonomike, v energetike. Je to miesto, kde sa neustále stretávame. Dôvodom mojej dnešnej prítomnosti je okrem iného stretnutie s veľvyslancom Malskim. Všetky dôležité stretnutia, ktoré sa počas roka realizujú veľmi ťažko, sú možné práve tu. Práve tieto neformálne stretnutia a rozhovory sú najdôležitejšie. Som tu od rána a už som stihol hovoriť o Ukrajine, o tom, čo sa deje v Donecku. V Poľsku o tom neustále diskutujeme. Preto je také dôležité stretnúť sa s ľuďmi, ktorí tam žijú, aby sme počuli posolstvo prirodzene, naživo. Tu sa vytvárajú priateľstvá, ekonomické kontakty a mnoho ďalších vecí. A v tomto smere Krynica plní svoju úlohu - povedal Andrzej Sztorc.

- "Na fóre v Krynici som prvýkrát," povedal vikár biskupa Mukačevskej diecézy o. Piotr Žarkovský. - Zastupujem mukačevského biskupa Antala Majneka, predsedu Komisie pre ekológiu a migráciu Latinskej biskupskej konferencie Ukrajiny. Počas rokovania, najmä v paneli "Európa Karpát", sa diskutovalo o viacerých témach, ktorými sa zaoberá aj nová encyklika pápeža Františka "Laudato si" o ekológii. Druhou dôležitou témou bola súčasná migrácia ľudí z Východu do Európy.

- "V rámci iniciatívy Európa Karpát sa tohto fóra zúčastňujeme už mnoho rokov," dodal riaditeľ Ústavu ekologického a náboženského výskumu Národnej univerzity v Užhorode docent Alexander Bokotej. - V našej delegácii sú vedci a zástupcovia Cirkvi. Ide nielen o veľmi zaujímavé rokovania, ale dôležité sú aj neformálne stretnutia.

Prostredníctvom poľského novinára Andrzeja Klimczaka sa delegácia zo Zakarpatskej Ukrajiny oboznámila s činnosťou Univerzitnej nadácie zo Stalowej Woly v Poľsku. Prezidentka nadácie Jolanta Róża Kozłowska, bývalá generálna konzulka Poľskej republiky v Kolíne nad Rýnom, ďalej predstavila hostí zo Zakarpatska štátnemu tajomníkovi ministerstva práce, integrácie a sociálnych vecí spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Thorstenovi Kluteovi.

Ďalšími pravidelnými účastníkmi Ekonomického fóra v Krynici boli rektor Karpatskej národnej univerzity Vasyľa Stefanyka profesor Ihor Cependa a riaditeľ Centra východoeurópskych štúdií Varšavskej univerzity Jan Malicki.

- Dnešná téma sa týkala veľmi zaujímavého problému, pretože súvisela s nerovnosťou v našich spoločnostiach, povedal profesor Ihor Cependa. - Nielen v postsovietskych krajinách, ale aj v krajinách EÚ. Ak sa pozrieme na tieto dôležité aspekty, v prvom rade je dôležité poznamenať, že problémy s migráciou, ktorým Európska únia čelila, sa začali oveľa skôr. V súčasnosti máme aj migračné toky spojené s ekonomickou emigráciou Ukrajincov. Druhá veľmi dôležitá vec je, že sociálna nerovnosť vedie k sociálnym výbuchom. Ak sa pozriete na Ukrajinu, udalosti z rokov 2004 a 2014 svedčia o tom, že ukrajinská spoločnosť chce spravodlivosť a žiada to najdôležitejšie - žiť podľa pravidiel, nie hrať podľa pravidiel. A to je najdôležitejšie. Európska únia spolu s ukrajinskou spoločnosťou musí vypracovať také pravidlá, ktoré pomôžu čo najskôr uviesť tieto hodnoty EÚ do reálneho života ukrajinskej spoločnosti.

Ako súvisí otázka spojenia hospodárskeho rozvoja s ochranou životného prostredia s témou nášho projektu obnovy observatória Popa Ivan? - povedal Jan Malitski. - Napriek tomu, že v projekte rekonštrukcie observatória ide predovšetkým o obnovu objektu, bývalej historickej pamiatky, je táto súvislosť závažná. V súčasnosti, keď plánujeme rekonštrukciu a najmä budúcu funkciu rekonštruovanej budovy, musíme neustále myslieť na hľadanie "zlatej strednej cesty" medzi fungovaním rekonštruovanej hvezdárne a otázkou spotreby vody, znečistenia životného prostredia, elektrickej energie atď. V tomto prípade je potrebné nájsť "zlatý" stred. Najmä preto, že som veľkým odporcom zmeny infraštruktúry prevládajúcej na svahoch Popa Ivana. Ak bude po mojom - nebudú sa stavať asfaltové cesty ani cyklistické chodníky. Nebude tam žiadne vedenie vysokého napätia, ktoré by privádzalo elektrinu. Budeme sa snažiť zachovať súčasný stav a zároveň obnoviť činnosť observatória. Plán je taký, že o niekoľko rokov, po otvorení observatória, sa nám podarí to, čo sa už raz stalo v roku 1938. To znamená postaviť v horách budovu, ktorá bude z technického hľadiska, z hľadiska infraštruktúry, z hľadiska vybavenia, predstavovať technologický a civilizačný skok na niekoľko desaťročí. Preto neuvažujeme o starých riešeniach, ale len o nových, a to tak v zmysle využívania elektrickej energie, ako aj čistenia odpadových vôd. V roku 2015 vstupujeme do novej etapy, keď tento rok uvedieme do prevádzky prvú časť zrekonštruovaného observatória. Tento rok sa začne činnosť poľsko-ukrajinskej stanice horskej záchrany. To znamená, že ak sa nám podarí dokončiť rekonštrukciu izieb, od jesene tam budú horskí záchranári slúžiť bez prestávky. Budú mať dve úlohy naraz: v prvom rade poskytovať pomoc a záchranu tým, ktorí ju v horách potrebujú, a tiež chrániť budovu," povedal Jan Malicki.

Na tohtoročnom jubilejnom XXV. ekonomickom fóre v Krynici sa stretli politici, ekonómovia, predstavitelia vedy a podnikateľskej sféry, ktorí sa snažili naznačiť smery rozvoja a ciele, ktorým čelí starý kontinent v súvislosti s vonkajšími hrozbami a politickou a ekonomickou nestabilitou v rámci Európskej únie. Na fóre sa zúčastnil aj poľský prezident Andrzej Duda a predsedníčka vlády Ewa Kopaczová. Všetci mali na jazyku vojnu na Ukrajine a veľmi aktuálnu tému utečencov a prisťahovalcov.

Ako sa vám už štvrťstoročie darí presvedčiť toľko významných osobností, ľudí s rôznymi názormi z celej Európy, aby sa zúčastnili na poľskom Davose? - Na túto otázku novinára denníka Kurier odpovedal hlavný iniciátor, predseda Programovej rady Ekonomického fóra a nadácie Inštitútu východných štúdií Zygmunt Berdychowski:

Neviem, ako sa to stalo. Pre strednú Európu je to absolútne výnimočné, neuveriteľné. Prečo sa podarilo vybudovať takúto inštitúciu za 25 rokov a ako mohla vzniknúť vo svete, kde každých pár rokov dochádza k obrovským zmenám, na to neviem odpovedať. Sám sa čudujem, ako je to možné. Je ťažké nájsť niečo, čo by tento jav vysvetľovalo. Predovšetkým by sme chceli, aby bolo budúcoročné fórum ešte zaujímavejšie, ešte atraktívnejšie. Chceli by sme, aby bolo ešte viac hostí, viac tém. V januári 2016 by sme chceli v Lodži zorganizovať veľké fórum Európa-Ukrajina. Jedným slovom, veľa plánov, ambícií a zámerov.

"Kurier Galicyjski", Konstanty Czawaga 
Text vyšiel v č. 17 (237) 15.-28. septembra 2015

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah