DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

List predsedu Sejmu pri príležitosti slávnostného finále súťaže PATRIA NOSTRA

Vážená pani predsedajúca,

 

Oceňujem projekty zamerané na popularizáciu historických vedomostí medzi mladými ľuďmi a rozvíjanie ich vášne pre históriu. S veľkým uspokojením som preto prijal správu o ďalšom ročníku súťaže PATRIA NOSTRA. Srdečne ďakujem organizátorom za pokračovanie vzdelávacej tradície. Chcel by som vyjadriť vďaku všetkým, ktorí sa podieľajú na organizácii tohto podujatia a ktorí v žiakoch pestujú lásku k vlasti, učia ich úcte k minulosti a k hodnotám zakoreneným v našej kultúre.

Keďže som sa nemohol zúčastniť na záverečnom ceremoniáli, rád by som využil túto príležitosť a srdečne zablahoželal víťazom a oceneným študentom. Som presvedčený, že všetky diela sú výnimočné. Nepochybne sa vyznačujú mladistvou kreativitou, novým pohľadom na minulosť, ako aj veľkým nasadením pri zbere a spracovaní materiálov. Verím, že súťaž priniesla jej účastníkom veľa spokojnosti, najmä preto, že forma vyjadrenia je zaujímavá pre ľudí narodených v dobe informatizácie. Chcel by som tiež vyjadriť svoje presvedčenie, že práca na tvorbe filmu alebo animácie bola zdrojom reflexie minulej a súčasnej doby.

Všetkým oceneným želám spokojnosť s dosiahnutými výsledkami, neutíchajúci záujem o časy minulé, veľa šťastia pri štúdiu a predovšetkým splnenie ich snov.

Chcel by som popriať všetkým, ktorí sa zišli na záverečnom ceremoniáli historickej súťaže, veľa nezabudnuteľných emócií a skvelú atmosféru stretnutia.

S láskavým pozdravom a pozdravom.

 

 

 

Marek Kuchciński

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah