ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Výbor pro zahraniční věci přijal aklamací návrh usnesení o projektu Nord Stream 2.

V pátek 11. června byl na zasedání zahraničního výboru jednomyslně přijat návrh usnesení o plynovodu Nord Stream 2. Členové výboru vyzývají vlády partnerských zemí EU a NATO, zejména vládu Spolkové republiky Německo, aby podnikly naléhavé kroky k zastavení výstavby tohoto plynovodu.

Předseda Marek Kuchciński připomněl, že návrh rezoluce byl přijat nad rámec politických rozporů a v duchu loajality k Polské republice.

Během výměny názorů mezi odborníky a poslanci byla opakovaně zdůrazněna nebezpečí, která s sebou nese dokončení projektu Nord Stream 2 a zahájení jeho provozu. Nord Stream 2 vystavuje Ukrajinu (kde již probíhá válka) a obecněji náš středoevropský region rostoucímu energetickému a možná i vojenskému nebezpečí.

Účastníci rozhovoru se shodli, že odpovědnost za tuto krizi i klíč k jejímu řešení leží v Berlíně.

sm

foto mo

ŘEŠENÍ
SEJM POLSKÉ REPUBLIKY
od 11. června 2021.

o výzvě vládám Evropské unie a NATO, zejména
vládu Spolkové republiky Německo, aby přijala naléhavá opatření k ukončení
výstavba plynovodu Nord Stream 2.


Sejm Polské republiky ze solidarity s našimi
Středoevropští sousedé ohrožení ruským expanzionismem, včetně v
vyzývá Evropskou unii a její členské státy, zejména Ukrajinu, aby
především Spolkovou republiku Německo jako našeho spojence v NATO a partnera v Unii.
Evropskou unii, aby stáhla veškerou podporu projektu Nord Stream.
Stream 2 a přijmout opatření k zajištění okamžitého a účinného
zastavit jeho výstavbu. Vyzýváme k tomu ve jménu úcty k hodnotám, na nichž je založena.
Evropská unie v zájmu solidarity s Ukrajinou a v zájmu stability a bezpečnosti v této zemi
Evropě, jakož i pro zvýšení odolnosti Unie vůči ruskému tlaku. Vyzýváme rovněž Spojené státy
Spojené státy americké, jako náš spojenec v NATO, udržovat a rozšiřovat
sankce proti osobám zapojeným do výstavby plynovodu. Další tlak
politická a ekonomická z americké strany může přispět k opuštění tohoto projektu.
pokračovat v tomto škodlivém projektu a posílit spolupráci mezi zeměmi.
členských států Severoatlantické aliance o klíčových otázkách jejich bezpečnosti.
Evropská unie a NATO již 30 let vyvíjejí mnohostranné úsilí, aby...
navázat vztahy s Ruskem. Rusko se ke všem z nich chová jako k
připravuje půdu pro svou imperiální expanzi a právní zásady, jimiž se řídí.
brutálně pošlapala mezinárodní normy při ozbrojené agresi proti Gruzii.
v roce 2008 a na Ukrajinu od roku 2014, jejichž důsledky v podobě nelegálního obsazování částí jejich území se projevily v roce 2008.
území, stejně jako nezákonné odtržení Podněstří od Moldavska, stále probíhají.
Vývoz uhlovodíků je zdrojem financování ruského zbrojení a jako takový je
důležitým nástrojem ruské agresivní politiky nejen vůči svým sousedům, ale i vůči Rusku.
včetně ostatních členských států Evropské unie. Nord Stream 2 je zaměřen výhradně na
změna dodavatelských tras namísto jejich diverzifikace. Stávající přepravní kapacita zemního plynu z
Komise si je vědoma toho, že dodávky z východního směru jsou dostatečné pro zajištění nezbytných dodávek této suroviny.
surovin do Evropy. Tento projekt rovněž porušuje antimonopolní pravidla třetího balíčku.
Energetika, která kombinuje vlastnictví plynových polí a distribučních sítí, což je v rozporu se zákonem o energetice.
Právo Evropské unie.
Ruská federace vyvinula letos na jaře masivní vojenský tlak na
Ukrajiny, což hrozí vypuknutím rozsáhlého ozbrojeného konfliktu na hranicích Polska a Evropské unie.
Nord Stream 2, což Rusku umožní vzdát se tranzitu plynu přes ukrajinské území do.
jeho hlavních zákazníků, včetně Spolkové republiky Německo, se Rusku otevře cesta k
ozbrojený útok na Ukrajinu ve velkém měřítku, aniž by bylo nutné riskovat náklady spojené s narušením bezpečnosti.
v důsledku válečných operací v daném tranzitním režimu.
Je známo, že došlo k četným vraždám politických odpůrců a teroristickým činům.
státními službami Ruské federace na území členských států Unie
Evropské unie, včetně výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích v České republice a v Praze.
na šesti místech v Bulharsku. Život ruského opozičního vůdce Alexeje
Navalnyj, který je nezákonně vězněn v trestanecké kolonii. Rusko rovněž poskytuje podporu
represivního režimu Alexandra Lukašenka, který si uzurpoval právo vykonávat svou funkci.
moci v Bělorusku proti vůli většiny jeho občanů vyjádřené ve volbách 9. srpna 2020.
Jsme přesvědčeni, že přijetí pokračování projektu Nord Stream 2 ve výše uvedeném
za popsaných okolností je povolení pro Ruskou federaci provádět
politiky založené na porušování mezinárodních standardů, lidských práv, porušování práva na svobodu projevu.
celistvost sousedních zemí a vyvíjení tlaku na země Evropské unie a NATO.

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah