ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Před 225 lety založil král Stanislav August Poniatowski řád Virtuti Militari.

18. června 1792 založil král Stanislav August Poniatowski Řád Virtuti Militari, nejvyšší polské vojenské vyznamenání, na památku vítězství v bitvě u Zielence během války na obranu Ústavy 3. května. První medaile byly předány 25. června 1792 v polském vojenském táboře v Ostrogu na Volyni.

Řád Virtuti Militari je dosud nejstarším vojenským řádem udělovaným na světě. Myšlenka zavést řád válečných zásluh vznikla během polsko-ruské války, která trvala od 18. května 1792 a byla známá také jako válka na obranu Ústavy 3. května.

Původcem vyznamenání byl král Stanislav August. 12. června napsal v dopise svému synovci, knížeti Józefovi Poniatowskému: "Napadlo mě poslat vám jakési oválné medaile, které budou mít na jedné straně mé jméno a na druhé nápis +Virtuti Militari+ (...) Budou to stříbrné medaile pro vojíny a zlaté pro důstojníky."

Piotr Derdej: "Virtuti Militari je pravý rytířský řád. Její stanovy, přijaté po skončení války, stanovily, že kavalíři vytvoří bratrstvo, jehož jediným cílem bude obnovit původní lesk a slávu vlasti."

První medaile s nápisem "Virtuti Militari" na rubu (latinsky Vojenské ctnosti nebo Vojenská statečnost) byly vyraženy 15. června ve Varšavě. Na lícní straně medailí byl nápis "SAR" (Stanislaus Augustus Rex) a obraz královské koruny a dvou palmových ratolestí.

O tři dny později svedla polská armáda těžkou, ale vítěznou bitvu s Rusy u Zielence. Bylo to první vítězství polských zbraní od osvobození Vídně Janem Sobieským v roce 1683.

Po bitvě sestavil velitel polské armády kníže Poniatowski seznam těch, kteří se v bitvě vyznamenali statečností, a poslal jej Stanislavu Augustovi.

Dne 22. června, kdy se kníže Poniatowski zdržoval v táboře u Kozienic, obdržel od krále odpověď. "(...) s největším spěchem Vám posílám dvacet zlatých medailí s heslem +Virtuti Militari+ pro významnější důstojníky, kteří se vyznamenali v posledních bitvách tohoto tažení," napsal král.

Měl také poznámky o způsobu nošení řádu - "na šatech" - a vysvětlil: "pokud mi to čas a okolnosti dovolí, zavedu formální instituci vojenského řádu".

Kromě knížete Poniatowského bylo na seznamu vyznamenaných Řádem I. třídy 15 osob (král navíc zaslal 4 zlaté medaile), mezi nimi generálové Tadeusz Kościuszko a Michał Wielhorski a kníže Eustach Sanguszko. Předání medailí se uskutečnilo 25. června v táboře polské armády v Ostrogu na Volyni.

Král také poslal 40 stříbrných medailí (druhé třídy), pokud bylo třeba vyznamenat poddůstojníky a vojíny za zásluhy.

"Virtuti Militari je pravý rytířský řád. Její stanovy, přijaté po skončení války, stanovily, že kavalíři vytvoří bratrstvo, jehož jediným cílem bude obnovit bývalý lesk a slávu vlasti," vysvětlil Piotr Derdej ("Zielence-Mir-Dubienka 1792").

Statut stanovil vytvoření pěti tříd řádu: Velkokříž s hvězdou, Komandérský kříž, Rytířský kříž, Zlatá medaile a Stříbrná medaile. Po vzoru řádu Marie Terezie dostala dekorace podobu kříže s letopočtem "1792" a erby Koruny (orlice) a Litvy (Pahonia). Řád se nosil na modré stuze s černým lemem.

Řád Virtuti Militari je dosud nejstarším vojenským řádem udělovaným na světě. Myšlenka zavést řád válečných zásluh vznikla během polsko-ruské války, která trvala od 18. května 1792 a byla známá také jako válka na obranu Ústavy 3. května.

Stanislav August se stal velmistrem řádu a rytířem velkokříže; po porážce ve válce v roce 1792 vedl kapitulu řádu kníže Poniatowski.

Jak napsal Derdej: "Vezmeme-li v úvahu, že řád byl složen z nejodvážnějších, v boji osvědčených vojáků, a připomeneme-li si jeho ideologické předpoklady, je zřejmé, že řádoví kavalíři měli být pro republiku poslední záchranou, a proto měli vytvořit vojenské spiknutí (...), které mělo připravit svržení targowické moci a osvobození země od ruské okupace".

Koncem srpna 1792 zrušila Targowická konfederace tento řád, který byl v listopadu následujícího roku obnoven Grodenským sněmem. Řád byl zrušen v lednu 1794 rozhodnutím Stálé rady pod ruským tlakem.

Řád byl obnoven na konci roku 1806. Po vytvoření Varšavského knížectví Napoleonem Bonapartem se vyznamenání přejmenovalo na Vojenský řád Varšavského knížectví. Upraven byl i jeho vzhled - nápis "SAR" byl nahrazen heslem "Rex et Patria" (Král a vlast).

V roce 1815, kdy bylo založeno Polské království, se vyznamenání přejmenovalo na Vojenský řád Polska. V roce 1831 obnovili listopadoví povstalci udělování řádu Virtuti Militari v jeho původní verzi.

Po porážce povstání car Mikuláš I. řád zrušil. Místo něj byl zřízen polský čestný odznak za válečné zásluhy. Jak v roce 2012 vysvětlil Andrzej Cz. Żak, ředitel Ústředního vojenského archivu, "toto vyznamenání bylo polské pouze podle jména - z carského rozhodnutí mělo +připomenout výjimečné zásluhy Naší armády během bojů proti polským povstalcům+. Řád (...) měl pět tříd a řádovou stuhu v barvách Virtuti Militari, na které bylo datum pádu povstání - 1831" ("1792-2012. 220 let řádu Virtuti Militari").

K restituci řádu došlo po znovuzískání nezávislosti Polska v roce 1918. Zákonem z 1. srpna 1919 byl obnoven vojenský řád Virtuti Militari, který si zachoval pět tříd a tvar kříže. Na zadní straně byl nápis "Čest a vlast".

Dne 25. března 1933 byl dalším zákonem Sejmu název vyznamenání změněn na Řád válečné ctnosti (Virtuti Militari). Novým prvkem bylo umístění data "1792" na zadní stranu kříže.

Mezi rytíři řádu byli maršálové Ludvík Davout, Józef Piłsudski a Ferdinand Foch, stejně jako mnoho polských i zahraničních vojenských velitelů a řadových vojáků - účastníků například polsko-sovětské války, tažení v roce 1939, vojáků AK a polských vojenských sil na Západě. Nejmladším vyznamenaným byl třináctiletý Antoni Petrykiewicz, který padl v boji proti Ukrajincům o Lvov.

V období komunismu řád změnil svou podobu, z kříže byla odstraněna koruna a přibyl nápis "PRL". Kapitula řádu byla zrušena a řád udělovala Státní rada (do roku 1952 jej uděloval prezident Boleslav Bierut). V roce 1960 byl název změněn na řád Virtuti Militari.

Svou předválečnou podobu získal řád až po pádu komunismu v Polsku. V té době byla obnovena kapitula řádu a bylo dohodnuto, že bude udělován pouze během války nebo maximálně pět let po jejím skončení.

Mezi rytíři řádu byli maršálové Ludvík Davout, Józef Piłsudski a Ferdinand Foch, stejně jako mnoho polských i zahraničních vojenských velitelů a řadových vojáků - účastníků například polsko-sovětské války, tažení v roce 1939, vojáků AK a polských vojenských sil na Západě. Nejmladším vyznamenaným byl třináctiletý Antoni Petrykiewicz, který padl v boji proti Ukrajincům o Lvov.

Po roce 1945 byl řád udělen maršálům Konstantymu Rokossowskému a Michalu Roli-Żymierskému. Oceněn byl také generál Ivan Serov, důstojník NKVD, který nesl spoluodpovědnost za katyňský masakr, a generální tajemník ÚV KSSS Leonid Brežněv. Tyto nominace vyvolaly všeobecné pobouření a první prezident třetí republiky Lech Wałęsa je zrušil.

Řád byl udělen také praporům a městům, mimo jiné jej obdržel Lvov, Varšava a francouzské město Verdun.

"Řád válečné cti Virtuti Militari byl udělen přibližně 26 000 osobám. Bylo mezi nimi mnoho vynikajících velitelů, prostých vojáků a také dětí. Rytíři řádu se kromě těch, které jim vnucovala komunistická moc, vždy řídili těmi nejkrásnějšími vojenskými ctnostmi, jako je čest, odvaha, věrnost a láska k vlasti," uzavřel v roce 2012. Andrzej Cz. Żak.

Zdroj: Dzieje.pl

rysunek-bitwa-po-zielencami-18-czerwca-1792-r-rysowal-jean-pierre-norblin-de-la-gourdaine-1745-1830,518,duzy

Bitva u Zieleniece 18. června 1792., Jean-Pierre Norblin

 

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah