DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Varšava: samit predsedov parlamentov strednej a východnej Európy

Cieľom varšavského samitu predsedov parlamentov strednej a východnej Európy bolo diskutovať o strednej a východnej Európe, jej bezpečnosti, rozvoji a projektoch spolupráce.

Európa je pre niektorých len geopolitický priestor, pre iných je to civilizačné spoločenstvo. Všetci si však uvedomujú dôležitosť jednoty kontinentu," povedal predseda Sejmu Marek Kuchciński pri vítaní delegácie. - My v Poľsku vnímame európsky kontinent ako jednotu, hoci poznáme jeho rozmanitosť. Európu spája spoločné právo na bezpečnosť a rozvoj, záväzok k slobode a rešpektovanie kultúrnej, náboženskej a jazykovej rozmanitosti - argumentoval.

Už nejaký čas sme predsa svedkami rastúcej úlohy národných parlamentov pri tvorbe zahraničnej politiky. Zároveň sa čoraz zreteľnejšie prejavuje trend poklesu dôvery v superinštitúcie EÚ a vytváranie ďalších orgánov na diskusiu o vnútorných politikách jednotlivých štátov. V Poľsku je veľmi vysoká podpora samotnej myšlienky zjednotenej Európy, ale menej nadšenia pre samotný "superštát", čo dokazuje nízka účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu - 23,8 %.

Maršal zdôraznil, že Poľsko zastáva názor, že rozmanitosť našej časti regiónu je zároveň jeho silnou stránkou. Máme odlišné povahy a ambície, ale máme veľa spoločného. Chceme, aby krajiny mali právo rozvíjať svoje špecifické vlastnosti a zároveň nájsť spoločný jazyk. Výborne to ilustruje napríklad politika v oblasti infraštruktúry. Náš región sa môže spojiť okolo projektov, ako je veľká vodná cesta Odra - Dunaj alebo Via Carpatia. Spoločnou výzvou môže byť aj nová Hodvábna cesta. O to viac, že čínske investície sa realizujú v mnohých krajinách strednej a východnej Európy. Teraz máme príležitosť vyvážiť vplyv krajín, ktoré uvažujú o dvojrýchlostnej Európe.

Náš región je obzvlášť citlivý na otázky národnej nezávislosti. K tomu by som pridal významný a dôležitý prínos cirkvi a náboženstva v našich krajinách, či už je prevládajúcim náboženstvom katolicizmus, protestantizmus alebo islam. Jednou z tém programu bola bezpečnosť regiónu. Predseda zdôraznil, že ohrozenie nezávislosti jednej z európskych krajín si vyžaduje solidárny postoj všetkých ostatných krajín a európskych organizácií. - V tejto časti Európy si dobre uvedomujeme dôsledky takejto politickej pasivity," povedal.

Našou silnou stránkou je potenciál strednej a východnej Európy, jedinečného regiónu, v ktorom žijú dynamické národy. Naše bohatstvo spočíva v početných hospodárskych zdrojoch, v našej hrdej minulosti, v našej pozoruhodnej a rozmanitej kultúre a v našich ľuďoch mnohých jazykov a vierovyznaní.

Predseda Sejmu počas svojho prejavu v pléne uviedol, že stredná a východná Európa potrebuje stálu parlamentnú spoluprácu: dialóg a konzultácie. Z týchto dôvodov si vám dovoľujem predložiť na zváženie nasledujúce návrhy:

  1. Navrhujeme, aby sa samit predsedov parlamentov považoval za pravidelné fórum na diskusiu medzi zástupcami parlamentných komôr našej časti kontinentu. Vyjadrujeme pripravenosť zorganizovať stretnutia tohto druhu vo Varšave.
  1. Navrhujeme tematické konzultácie parlamentných delegácií zložených z poslancov, ktorým podľa možnosti a potreby pomáhajú odborníci a poradcovia. Medziparlamentné pracovné skupiny sa môžu zaoberať aj dôležitými otázkami, ako je výmena skúseností z transformácie a procesu konsolidácie demokracie.
  1. Navrhujeme tiež krízové stretnutia osobitných vyslancov predsedov parlamentov v prípade, že stredná a východná Európa čelí náhlym výzvam ohrozujúcim jej subjektivitu a identitu.
  1. V rámci našich kompetencií a možností sme pripravení zriadiť Inštitút pre štúdium parlamentarizmu v strednej a východnej Európe. Išlo by o medzinárodnú think tankSpolupredsedníctvo by zriadilo Výbor pre regionálnu spoluprácu, ktorý by vykonával výskum, pripravoval analýzy a stratégie, organizoval dialóg a podporoval regionálnu spoluprácu na parlamentnej úrovni. Na stretnutie budú pozvaní odborníci z rôznych oblastí zo všetkých krajín regiónu, ktorých nominujú predsedovia parlamentov. Aby sme mohli robiť veci lepšie a efektívnejšie, musíme o sebe navzájom vedieť.
  1. Aby sa predišlo nadmernej byrokracii, navrhujeme, aby sa koordináciou parlamentnej spolupráce zaoberali úrady parlamentov zodpovedné za medzinárodnú spoluprácu.

KU145127KU144715 KU144885KU145439

 

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah