DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Zasadnutie predsedov výborov pre zahraničné veci Vyšehradskej skupiny a Baltskej trojice

Dňa 29. marca tohto roku sa uskutočnilo stretnutie predsedov zahraničných výborov parlamentov Vyšehradskej skupiny a pobaltskej trojky, na ktorom sa diskutovalo o aktuálnej epidemiologickej situácii v regióne, spolupráci v rámci Trojstrannej iniciatívy, ako aj o spoločensko-politickej situácii v Bielorusku.

Počas zasadnutia venovaného COVID-19 predseda Výboru pre zahraničné veci Marek Kuchciński informoval, že počas prvej vlny pandémie bolo Poľsko v relatívne dobrej situácii, zatiaľ čo druhá vlna sa ukázala byť pre krajinu nebezpečnejšia. Dodal, že vzhľadom na rekordnú mieru infekcie, ktorá sa v súčasnosti zaznamenáva, bola poľská vláda nútená zaviesť prísne bezpečnostné pravidlá. Prezident Kuchciński uviedol, že očkovanie v Poľsku sa začalo v decembri minulého roka a že v súčasnosti je aktívnych viac ako 5 000 očkovacích miest, kde sa používajú tri druhy vakcín: AstraZeneca, Pfizer a Moderna. Zdôraznil tiež, že je dôležité bojovať proti dezinformáciám o vakcínach a posilniť spoluprácu v oblasti zdravotníckych opatrení na boj proti pandémii.

Predseda Marek Kuchciński upozornil na dva dôležité prvky regionálnej spolupráce založenej na solidarite. Po prvé, pripomenul existenciu virtuálneho Vyšehradského informačného centra pre COVID-19. Po druhé, zdôraznil význam spoločných opatrení priamo zameraných na boj proti pandémii - prijímanie pacientov s COVID-19 z iných krajín - a poznamenal, že poľské zariadenia v súčasnosti prijímajú pacientov zo Slovenska a Českej republiky.

Predseda Kuchciński vyzval svojich partnerov, aby na fóre EÚ vypracovali spoločné stanovisko k účinkom zákazu štátnej pomoci pre podnikateľov. Táto situácia položila na plecia našich vlád povinnosť pomôcť spoločnostiam, ktorým hrozí bankrot v súvislosti s administratívnym zákazom ich bežnej činnosti (...) V súčasnosti v celej EÚ viac ako 50% štátnych dotácií súkromným spoločnostiam predstavujú nemecké dotácie nemeckým spoločnostiam, 18% francúzske dotácie francúzskym spoločnostiam, po niekoľko percent talianskym a holandským spoločnostiam a zvyšok je menej ako 1%. Žiadna z krajín V4 + B3 nie je schopná konkurovať nemeckému alebo francúzskemu rozpočtu v oblasti dotácií - zdôraznil vo svojom prejave.

Predseda Marek Kuchciński vyzval svojich partnerov, aby spoločne zabránili tomu, aby boli národné parlamenty zbavené ďalších kompetencií prostredníctvom mimozmluvných presunov na inštitúcie EÚ pod zámienkou potreby koordinovať boj proti pandémii.

V druhej časti zasadnutia, venovanej Trojmorovej iniciatíve (IT) a situácii v Bielorusku, predseda Marek Kuchciński pripomenul, že 18. novembra 2020. Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu jednomyseľne a nadstranícky prijala rezolúciu na podporu trojstrannej iniciatívy a vyzvala na rozšírenie súvisiacej spolupráce na Ukrajinu, Moldavsko a západný Balkán. Predseda SZA preto navrhol, aby parlamenty vyšehradských a pobaltských krajín iniciovali a realizovali jednomyseľné uznesenie parlamentov všetkých krajín IT počas najbližšieho samitu iniciatívy, ktorý sa uskutoční na prelome júna a júla 2021.

Prezident Marek Kuchciński poukázal na diaľnicu Via Carpatia ako na jeden z príkladov investícií v rámci Trojmesta. Parlamenty vyšehradských a pobaltských krajín by mali inšpirovať svoje vlády k dokončeniu projektu (...) Pre V4 je obzvlášť dôležité dokončiť úsek Via Carpatia, ktorý vedie cez Slovensko, bez ktorého nebude možné prepojiť severnú poľsko-baltskú časť trasy s južnou maďarsko-rumunsko-bulharsko-gréckou časťou." - povedal.

Počas diskusie sa hovorilo aj o efektívnosti dopravnej a komunikačnej siete a o riadení výmeny tovaru a služieb. V nadväznosti na myšlienku Baltskej digitálnej diaľnice by sa malo uvažovať o výstavbe severojužnej Transkarpatskej digitálnej diaľnice. Digitálna infraštruktúra by nás mala spájať - Predseda Marek Kuchciński zdôraznil.

Ďalšou diskutovanou témou bola situácia poľskej menšiny a demokratických kruhov, ktoré sú už dlhší čas obeťami prenasledovania zo strany Lukašenkovho režimu v Bielorusku. Všetci rečníci potvrdili svoju podporu dôraznejším reakciám proti porušovaniu základných práv a občianskych slobôd a ochotu pomáhať nezávislým bieloruským kruhom. Prenasledovanie poľskej menšiny bolo ostro odsúdené. V súvislosti s regionálnou spoluprácou tvárou v tvár destabilizujúcim silám na východe sa otvorila téma plynovodu Nord Stream 2. Považoval sa za projekt, ktorý sabotuje úsilie krajín Trojspolku o oslobodenie východného krídla EÚ od závislosti od ruského plynu.

V závere stretnutia účastníci považovali za vhodné zaslať list Snemovni reprezentantov USA v súvislosti s rezolúciou, ktorú Snemovňa prijala v novembri minulého roka na podporu iniciatívy troch stredoeurópskych krajín na vybudovanie modernej infraštruktúry v strednej Európe. Navrhlo sa pozvať zástupcov USA na ďalšie stretnutie troch portugalských krajín s cieľom posilniť americkú účasť na tejto iniciatíve.

SM

Foto: Anna Strzyżak/Kancelária Sejmu

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah