DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Premiéra reprintu časopisu "Strych Kulturalny" - undergroundového časopisu, ktorý redigoval Marek Kuchciński

"Kultúrne podkrovie" bolo znovu vydané s premiéra sa uskutoční v nedeľu 2. júna v Národnom múzeu Przemysla. Przemysl. Ide o výnimočnú udalosť, ktorá je silne prepojená s oslavami výročia oslavy výročia volieb v júni '89.

Podkrovie sa spája s tajomným miestom, trochu skrytým od náhodného návštevníka. Zároveň vzbudzuje zvedavosť, čo skrýva, je to prísľub niečoho zakázaného, oáza vecí, myšlienok, predstáv, ktoré majú sa na chvíľu zastavili na svojej ceste medzi reálnym svetom. Zážitky nazbierané na pôde nadobúdajú nový význam a opäť sa vracajú do ľudia. To je to, čo bolo kultúrne podkrovie: podzemné noviny, ktoré vznikli v podkroví, v hlavách ľudí hľadajúcich útočisko pred nepriateľským svetom. svet.

"Názov časopisu odkazoval na dedičstvo generácií; zaprášené, opustené niekde na pôde, bez ktorého by bol pohľad na komunitu neúplný. Pre niektorých to bola príležitosť stretnúť sa s umením, pre iných nová myšlienka, nápad. Kultúrna podkrovie teda nie je len názov literárneho a umeleckého časopisu, ale aj miesto stretávania skupiny priateľov, ktorí vytvárajú nezávislý kultúrny okruh. Je to upravené podkrovie rodinného domu, zaplnené dielami umelcov, obrazmi a knihami, z ktorého bolo vidieť na okolité kopce. Pred domom sa rozprestiera starý ovocný sad s niekoľkými desaťročiami rozrastajúcich sa jabloní s nekosenou viackvetou lúkou. Všade veľa zelene. Z perspektívy podkrovia ("loftu") sme sa pozerali na svet okolo nás, pričom sme nezabúdali na existenciu "podzemia". Žili sme teda trochu duálnym životom: pracovali sme, starali sa o každodenné záležitosti podľa komunistických pravidiel, ale popri tom sme duchovne žili niečo oveľa dôležitejšie," píše v úvode reedície Marek Kuchciński, hospodár podkrovia a jeden z redaktorov časopisu Strych. ("SK" vydali aj Jan Musiał, Mirek Kocoł a Mariusz Kościuk).

Napríklad profesor Jarosław Piekalkiewicz sa nebojí odvážnych prirovnaní: "Podkrovie bolo dôležitejšie, než sa na prvý pohľad zdá. Atmosféra týchto stretnutí mi pripomínala moje stretnutia v Domobrane. V podkroví, rovnako ako v AK, sme sa cítili slobodní. Samozrejme, počas vojny sme riskovali oveľa viac, pretože nás čakalo mučenie a smrť, ale pre nás, rovnako ako pre členov Atticu, "Poľsko ešte nie je mŕtve, kým sme nažive". Členovia podkrovia riskovali prenasledovanie zo strany úradov, komunistov, možno aj zatknutie a určite aj problémy v kariére. Tak ako my ostatní v Domobrane, aj oni boli v menšine, pretože väčšina Poliakov považovala za potrebné žiť."

Dnes sa na históriu Attiky môžeme pýtať nielen významných historikov, ale aj intelektuálov a filozofov. Roger Scruton, autor viac ako 30 kníh, je jedným z nich.

"V 80. rokoch bolo obdobie Solidarity už len spomienkou a vojnový stav priviedol Poľsko do akéhosi somnambulného ticha. Cestoval som a hľadal malé skupiny ľudí, ktorí chceli diskutovať, učiť sa, klásť otázky a obnoviť aspoň časť intelektuálneho života, ktorý kedysi v Poľsku prekvital." - spomína Scruton, ktorý v Przemyśli narazil na okruh ľudí spojených s "kultúrnym Stryszom". "Stretávali sa nie ako naši priatelia z Česka v nejakých pivniciach alebo kotolniach pod zemou, ale na vrcholoch budov, akoby im bolo jedno, kto ich vidí. Ich diskusná skupina bola opísaná ako podkrovie, miesto pod strechou, a keď som ich stretol, ocitol som sa v otvorenej spoločnosti normálnych malomeštiackych ľudí, ktorí boli odhodlaní žiť, maľovať, písať a diskutovať, akoby strana nebola ničím iným než prúdom špinavej vody tečúcej v kanalizácii pod nimi. Na ich čele stál Marek Kuchcinski, bývalý študent dejín umenia, ktorý žil mimo systému a horlivo veril v kultúru ako oslobodenie ducha a vzdor voči totalitnému poriadku. "Zhromaždili sa okolo neho spisovatelia, maliari, učitelia a vďaka nemu som mohol zorganizovať sériu návštev západných intelektuálov, aby v týchto podkrovných priestoroch diskutovali o najdôležitejších otázkach súčasnosti," rozpráva Roger Scruton.

Je ťažké jednoznačne povedať, čo bolo "kultúrne podkrovie" a aký vplyv malo na v povedomí mnohých ľudí bolo "kultúrne podkrovie". Profesor Krzysztof Dybciak, historik a teoretik literatúry, esejista a autor poézie, pripomína kultúrne podujatia, niekedy označované ako "Strychowy Spotkania" a

vydania časopisov: "Boli originálnym fenoménom na mape nezávislej kultúry existujúcej mimo štruktúr komunistami riadeného štátu. Jednou z nezvyčajných čŕt bol fenomén prilákania prispievateľov nielen z Poľska. V tom čase bolo naozaj výnimočné, že toľko britských umelcov a intelektuálov vystupovalo v malom (na európske pomery) meste priamo na hraniciach Ríše zla. A Przemyśl hostil nemalý počet umelcov; profesori Mark Lilla a Roger Scruton sú významnými osobnosťami svetových humanitných vied. Napriek tomu sú poznatky o takomto cennom fenoméne slobodnej kultúry v 80. rokoch 20. storočia skromné."

Túto medzeru v kolektívnej pamäti má vyplniť reprint vydaný v spolupráci s Ústavom pamäti národa. Má 450 strán a obsahuje 6 "kultúrnych podkroví" z 80. a 90. rokov 20. storočia a jedno nikdy neuverejnené.

Marta Olejnik

Marek Kuchcinski nad matricou, 1988

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah