DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Viac ako 174 miliónov PLN pre Podkarpatsko v rámci vládneho fondu pre miestne samosprávne cesty na rok 2021

Vláda PiS investuje do cestnej infraštruktúry! Napriek systematickému zlepšovaniu je stav poľských samosprávnych ciest stále jednou zo základných prekážok, ktoré obmedzujú zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky, ako aj faktorom znižujúcim hospodársku a investičnú aktivitu a konkurencieschopnosť regiónov a jednotlivých hospodárskych centier.

Zákonom z 23. októbra 2018 o vládnom fonde rozvoja ciest (Zbierka zákonov z roku 2020, položka 1430, v znení neskorších predpisov) bol vytvorený nový mechanizmus na podporu jednotiek miestnej samosprávy, ktoré realizujú investície do miestnych ciest. Štátny fond rozvoja ciest (ŠFRB) je komplexný nástroj na podporu realizácie úloh na cestách, ktoré spravujú jednotky miestnej samosprávy. Jeho cieľom je urýchliť budovanie modernej a bezpečnej cestnej infraštruktúry na miestnej úrovni, ktorá je dôležitým prvkom pre správne fungovanie a rozvoj hospodárstva a prispieva k zlepšeniu životnej úrovne občanov.

Zriadenie fondu je zamerané aj na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky a technických parametrov siete miestnych komunikácií, ako aj na zlepšenie a zvýšenie atraktivity a dostupnosti investičných oblastí. Rozvoj miestnej cestnej infraštruktúry zároveň predstavuje doplnkové opatrenie k iniciatívam na vnútroštátnej úrovni v oblasti výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré prispievajú k vytvoreniu uceleného a integrovaného dopravného systému.

Podkarpatské vojvodstvo dostane v rámci RFRD PLN 174 793 246, 94 v roku 2021 . Nižšie sú uvedené investície, na ktoré budú pridelené finančné prostriedky.

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah