DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Medzinárodné trienále karpatského maliarstva "Strieborný štvoruholník" za účasti predsedu Sejmu

V Galérii ARP na zámku Krasiczyn sa uskutočnila vernisáž výstavy sumarizujúcej Medzinárodné trienále karpatskej maľby "Strieborný štvoruholník", ktorú už po desiaty raz zorganizovala Galéria súčasného umenia v Przemyśli.
- Výstava "Budúcnosť Európy. Jednota v rozmanitosti" ukazuje, ako sú ľudia rozdielni, a predsa - ako dobre dokážu spolupracovať, ako sa dokážu spojiť okolo spoločnej myšlienky. O takúto spoluprácu sa usilujeme na politickom fóre V4, karpatských krajín. Ale, samozrejme, táto spolupráca vyzerá najkrajšie vo výtvarnom umení, hudbe, literatúre. Najlepšie je to vidieť na Striebornom štvorlístku, ktorý sa organizuje už mnoho rokov," povedal Marek Kuchciński.
Zhromaždených hostí a umelcov privítal riaditeľ Galérie súčasného umenia v Przemyśli Janusz J. Cywicki, ktorý pripomenul myšlienky organizátorov podujatia. "Strieborný štvoruholník je najväčšou prehliadkou súčasnej maľby umelcov Karpatského euroregiónu. Koná sa pod čestnou záštitou prezidenta Poľskej republiky, s podporou predsedu Sejmu, ministra kultúry a národného dedičstva, maršálka Podkarpatského vojvodstva, primátora mesta Przemyśl a najvýznamnejších galérií v Rzeszowe, Krosne a Kielcach. Zahraniční partneri spolupracujú s Galériou súčasného umenia Przemyśl, vďaka ktorej výstava predstavuje súčasnú tvorbu poľských, rumunských, slovenských, ukrajinských a maďarských umelcov. Tento rok sa k nim ako hostia pripojili aj Česi.
Umelecký kurátor tohtoročného Trienále András Kákóczki predstavil koncept s názvom: "Budúcnosť Európy - jednota v rozmanitosti". Podľa jeho slov "charakteristickým znakom európskej kultúry je jedinečná jednota, ktorú vytvára rozmanitosť. Politické a sociálne základy dnešnej Európy a Európskej únie tvoria národné štáty, ktoré v mnohých otázkach definujú spoločný postoj, ale sú pripútané k vlastným národným charakteristikám, národnému jazyku, národnému umeniu."
Špeciálnu cenu trienále za výnimočnú umeleckú osobnosť získal Teofil Ioan Stiop z Rumunska. Ako oznámil predseda parlamentu Kuchciński, jedno z diel oceneného umelca, "Leviatan", bude vystavené v Sejme, kde spolu s niekoľkými ďalšími obrazmi vytvorí začiatok galérie súčasného umenia Sejmu.
Grand Prix tohtoročného Trienále, Cenu ministra kultúry a národného dedičstva, získala Magdalena Cywicka.
V poľskom parlamente bude zriadená Galéria súčasného umenia a jedným z prvých exponátov bude obraz "Leviatan" od Teofila Stiopa z Rumunska.

DdA6AmxWkAI9C7q fot_G_Karnas__11718 fot_G_Karnas__11719 fot_G_Karnas__11723 fot_G_Karnas__11726 fot_G_Karnas__11732 fot_G_Karnas__11734 fot_G_Karnas__11735 fot_G_Karnas__11763 fot_G_Karnas__11764 fot_G_Karnas__11769 fot_G_Karnas__11776 fot_G_Karnas__11777

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah