DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Rečník Kuchciński: Poľsko - slobodná krajina slobodných ľudí. Zákon poľskej exilovej vlády bol zverejnený v Sejme

- Dnes v Sejme oznamujeme veľmi dôležité rozhodnutie. Obnovujeme v Poľsku právny odkaz orgánov nášho štátu pôsobiacich v exile počas druhej svetovej vojny. Týmto spôsobom zachovávame systémovú kontinuitu poľskej štátnosti," povedal predseda Sejmu Marek Kuchciński počas vydávania úradných vestníkov z rokov 1939-1990.

- Zbierky zákonov poľských exilových orgánov z rokov 1939-90 a zákony v nich obsiahnuté boli pred Poliakmi 45 rokov komunizmu utajované a potom 27 rokov tretej republiky mlčky ignorované. Dnes je už verejná a prístupná všetkým Poliakom v parlamentnej databáze ISAP.

Podľa predsedu Sejmu je to dôležitý symbolický znak budovania našej štátnosti na základoch nezávislého Poľska. Predseda zdôraznil, že zákony republiky, ktoré prijímajú predstavitelia národa, musia byť otvorené a všeobecne prístupné. Takýto princíp funguje v našom parlamentarizme a právnom systéme už viac ako pol tisícročia.

- Dnešným zverejnením historických normatívnych aktov v oficiálnom internetovom systéme zákonov Sejmu (ISAP), ktorý teraz prevádzkuje Kancelária Sejmu Poľskej republiky, vyjadrujeme všeobecnú zmenu vo vnímaní našej štátnej identity," povedal Kuchciński. - Dnes zverejnené úradné vestníky, normatívne akty a iné dokumenty v nich obsiahnuté sú mimoriadne cenným zdrojom poznatkov o našich dejinách. Rozšíria nielen vedomosti všetkých, ktorí tieto databázy používajú. Budú však formovať aj naše štátne povedomie, ktorého korene musia vyrastať len zo skutočne suverénneho Poľsko - slobodná krajina slobodných ľudí - povedal predseda Sejmu.

Predsedníčku parlamentu počas konferencie sprevádzala premiérka Beata Szydło. - Tento deň je veľmi dôležitý. V predvečer jubilejného stého výročia znovuzískania nezávislosti Poľska je pre nás vhodná chvíľa, aby sme to pripomenuli a aby sme tieto kroky poľských orgánov sprístupnili našim krajanom.

Iniciátor projektu, profesor Jan Majchrowski, pripomenul, že Stalinove plány zahŕňali okupáciu celej strednej a východnej Európy vrátane Poľska a na ich realizáciu bolo potrebné vytvoriť bábkovú vládu, úplne podriadenú ZSSR, ktorá neuznávala zákony vytvorené poľskou exilovou vládou. Výsledkom boli dva súbežné denníky zákonov.

Jan Majchrowski zdôraznil, že publicita neznamená zverejnenie. Je to preto, že normatívne akty a iné dokumenty už boli uverejnené v príslušnom úradnom vestníku vydanom v exile. Ich dnešné zverejnenie nijako nemení ich právny status, a preto dnešný obrad nepredstavuje žiadnu zmenu platných právnych predpisov v Poľsku.

Súčasné zverejnenie denníkov nemení existujúci právny stav, ale vypĺňa neopodstatnenú medzeru pokrývajúcu poľské právne predpisy z rokov druhej svetovej vojny a povojnovú činnosť poľských exilových orgánov. Nové verzie uvedených informačných systémov jasne oddelia tento segment od ostatných normatívnych aktov.

KU218038 KU218073 KU218167 KU218122KU218342KU218378

Foto: Paweł Kula

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah