DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Marek Kuchciński pre PAP: Výsledky prináša len tímová hra

PAP: Už takmer dva mesiace zastávate úrad vedúceho kancelárie predsedu vlády. Už si sa aklimatizoval?

Marek Kuchciński: Aklimatizujem sa, ale stále to pokračuje.

PAP: A čo je zlé na tejto kancelárii?

MK: Nejde ani tak o kanceláriu samotnú, aj keď preferujem ležérnejší interiérový dizajn.

PAP: Čo hovoríte na spoluprácu s premiérom Mateuszom Morawieckim, ako to ide?

MK: Veľmi dobre, predseda vlády je skutočne prvok v politike, taký všezahŕňajúci.

PAP: Krátko po vašej nominácii sa hovorilo, že máte byť prezidentovým okom a uchom v kancelárii predsedu vlády.

MK: Toto sú fámy.

PAP: Mám tomu rozumieť tak, že keď ste sem prišli, prestali ste sa rozprávať s pánom Jarosławom Kaczyńským?

MK: Veľmi často sa rozprávame, všetci politici, ktorí sú vo vedení Práva a spravodlivosti a vo vedení vlády, majú medzi sebou veľmi častý kontakt, aj niekoľkokrát do týždňa. Práca tu si vyžaduje skutočne veľké nasadenie a podporu pre všetky aktivity smerujúce k koordinácii spolupráce medzi premiérom a jednotlivými rezortmi práve v rámci premiérskej kancelárie. To je hlavná úloha kancelárie predsedu vlády – pomáhať premiérovi pri podávaní a riadení vlády.

PAP: Využívate nejaké nápady alebo rady od svojho predchodcu, pána Michała Dworczyka?

MK: Absolútne. Minister Dworczyk bol tiež tým prvkom, ktorý viedol k fungovaniu tohto úradu ako takého všestranného - prinútila ho k tomu situácia, ktorá nastala v posledných rokoch tak v Poľsku, ako aj vo svete, hlavne v Európe. Mám na mysli pandémiu a mnohonásobné krízy s ňou spojené a, samozrejme, zintenzívnenie vojny na Ukrajine, ktorá priniesla následné prekrývajúce sa krízy: infláciu, hospodársku atď. Zdá sa mi, že v modernej histórii Poľska máme nemal rovnako vážnu situáciu – ani v roku 2008, ani predtým, počas tých veľkých reforiem v 90. rokoch, preto musela kancelária premiéra predvídať udalosti, konať niekedy na hodinovej báze.

PAP: Môžete riskovať, že sa z toho stala taká supervláda vo vláde?

MK: Nazval by som to inak – doplnkový orgán, podporujúci „horúce“, z momentu na chvíľu činnosť rôznych ministerstiev – ako v prípade zdravotných kríz alebo aktivít súvisiacich s vojnou na Ukrajine. Minister Dworczyk to dokázal.

PAP: No, čo je s ním, čo robí? Hovorilo sa, že odchádza z vlády.

MK: Nie, stále pracuje na úrade predsedu vlády, kde rieši veci súvisiace s podporou humanitárnych aktivít v zahraničí.

PAP: Baví vás pracovať s ministrom Dworczykom? Ľutujete, že ste nastúpili na jeho miesto?

MK: Veľmi dobre. A nie sú tam žiadne líšky. Vidno, že tento politik prešiel v mladosti tvrdou školou skautingu a armády – učí vytrvalosti a odolnosti v ťažkých časoch.

PAP: Povedzte mi, prosím – dôjde v najbližších týždňoch k nejakým personálnym zmenám vo vláde?

MK: To je v podstate otázka na pána premiéra, ale myslím si, že sa to momentálne neplánuje. Predvolebné obdobie – pretože do volieb máme necelý rok – na to nie je vhodné obdobie a každá vláda sa vtedy vyhýba vážnym personálnym zmenám.

PAP: No, pokiaľ nezoberiete právomoci nejakému významnému politikovi, ako sa to stalo pánovi Jackovi Dekorovi, námestníkovi ministra pre klímu a životné prostredie.

MK: Ide o technické činnosti, ktoré zvyčajne majú zlepšiť – hovorím všeobecne, nehovorím o pánovi Dekorovi – fungovanie ministerstva.

PAP: Je to veľmi zaujímavý koncept: nikoho k ničomu nepustíme, a tak automaticky zlepšíme fungovanie ministerstva.

MK: V mnohých vládach sú ministri bez portfeje, tí majú iné úlohy.

PAP: Reprezentovať?

MK: Nielen, ale aj plniť úlohy zadávané predsedom vlády alebo ministrom klímy a životného prostredia.

PAP: Minister Mariusz Błaszczak v utorok oznámil, že začíname rozhovory s Nemeckom o nasadení ich Patriotov v Poľsku, ktorí - žiaľ - nebudú odovzdaní Ukrajine. Ako očakávate: kedy by sa k nám toto zariadenie mohlo dostať?

MK: Na podrobnosti sa musíte opýtať ministra obrany, pretože rozhovory s nemeckou stranou vedie on, bez účasti divákov. Podľa mňa je to však otázka dosť krátkeho času. Minister obrany navrhol chrániť hranicu na ukrajinskej strane, teda aj na Ukrajine aj v Poľsku, a bol to dobrý návrh. Samozrejme za predpokladu, že v prípade Patriotov nešlo len o PR hru zo strany Nemecka. Naši západní susedia sa nerozhodli odovzdať Patriotov Ukrajine, a tak sa dokončujú rozhovory, aby tento raketový systém bol v Poľsku a navyše vedený poľským velením a posádkami.

PAP: Pôvodný návrh Nemcov, že by ich armáda mala prevádzkovať toto zariadenie, by predstavoval pre Poľsko nejakú hrozbu?

MK: Mnohí tušili, že ide zo strany Nemcov o vtip. Je ťažké si predstaviť krajinu, ktorá by po tom, čo Nemecko zažila tieto drámy dvadsiateho storočia, nekriticky a bezpodmienečne súhlasila s takouto situáciou.

PAP: Na najbližšom zasadnutí Sejmu sa bude hlasovať o vyslovení nedôvery Zbigniewovi Ziobrovi. Budete ho chrániť?

MK: Musíme brániť ministra Ziobra a myslím si, že uspejeme.

PAP: Napriek tomu, že situácia v Zjednotenej pravici je tiež turbulentná a plná výbojov.

MK: Stáva sa to a vlastne si od roku 1989 nepamätám žiadne volebné obdobie a vládu, ktorá by neprešla ťažkými a turbulentnými situáciami. Vrátane vlád, ktoré mali obrovskú výhodu, ako napríklad vláda SLD-PSL s prezidentom Aleksanderom Kwasniewskim alebo vlády AWS a Unia Wolności, tiež s prezidentom Kwasniewskim. Takýchto príkladov je viac. Preto tu nevidím žiadne zvláštne drámy. Vždy je tu sčítanie hlasov, odkaz na tvrdý ústavný základ, že na získanie väčšiny musíte mať viac ako 230 hlasov. A v prípade vážnejších zmien - ešte viac. Preto zmeny nerobíme, ak nemáme istotu, že sa nájde dostatočná väčšina na ich schválenie. A opakujem: nedramatizoval by som situáciu v zjednotenej pravici.

PAP: Keď som bol dieťa, agresívne správanie voči skupine volali „fika“. Rib fik?

MK: Keď ho počúvam, mám dojem, že hovorí celkom vážne a v mnohých prípadoch poukazuje na dôležité veci. Varovania pred niektorými krokmi v Európskej únii či tvrdý boj za nezávislosť a poriadok v súdnictve sú dôležité a vážne veci. Pozor - iba jedno prostredie, súvisiace so súdnictvom, prežilo komunizmus bez procesu previerky a dekomunizácie. A máme z toho výsledky, takže pre ministra Ziobra je to náročná výzva. Ideologicky má v mnohých prípadoch pravdu, no niekedy treba zostať nohami na zemi, pretože nie všetky nápady sa dajú realizovať – tu a teraz, najmä vo vzťahoch s Európskou úniou.

PAP: Stalo sa to, čo Jacek Dekora ukázal žltú kartu politickému partnerovi, aby sa trochu upokojil?

MK: Ide o spoluprácu všetkých ministrov a námestníkov v jednej vláde. Sme tím, preto by mala hrať tímová hra. Každý z ministrov je ústavne zodpovedný za svoj rezort, no spolupráca je povinná – aj pri verejných vyhláseniach.

PAP: Jeden tím, nie hráči?

MK: Áno, pretože iba tímová práca prináša výsledky. Na to sú potrebné aj úlohy a podávanie správ. Preto, ak je implementovaný program, potom je potrebné skontrolovať, s akým účinkom. Ochrana životného prostredia je veľmi dôležitá, ale aj náročná oblasť. Od odpadového hospodárstva cez ochranu prírody, ochranu vôd a obchodovanie s emisnými kvótami CO2. Sú to záležitosti, ktoré si vyžadujú veľké nasadenie, ale aj spoluprácu a hľadanie dohôd – aj s Európskou úniou.

PAP: Keď už hovoríme o Európskej únii – kedy, prosím, môžeme očakávať našu prvú žiadosť o platbu KPO?

MK: Pred nami je ešte nejaký čas, z 27 krajín EÚ nie všetky majú sfinalizovanú cestu k peniazom z KPO, niektoré sú od nej ešte ďalej ako Poľsko.

PAP: Premiér Morawiecki ide na budúci týždeň na summit EÚ. Bude tam mať nejaké rozhovory o týchto peniazoch pre Poľsko?
MK: Ako poznám pána premiéra, každý rozhovor, aj bilaterálny, vždy využíva na to, aby sa rozprával o spolupráci s EÚ, keď cestuje do zahraničia. Keď sa vedú rozhovory s premiérmi Litvy alebo Talianska, vždy sú jednou z tém naše vzťahy s Európskou úniou. Táto perspektíva EÚ je veľmi komplikovaná, najmä preto, že sa nie vždy spoliehame na spoločné chápanie zmlúv a práva EÚ. Tento zákon je v Európskej komisii často interpretovaný odlišne – veľmi široko, čo nám sťažuje konanie. Takže ešte viac, v takom veľkom tíme musíte neustále hovoriť - je to nevyhnutné.

PAP: Možno by stálo za to hovoriť aj s EÚ o peniazoch, ktoré by nejako kompenzovali pomoc Poľska Ukrajine? Teraz sa hovorí o ďalšej zimnej vlne utečencov z tejto krajiny do Poľska. Sme na ne pripravení?

MK: Verím, že áno; na základe minulých skúseností. V roku 2020, keď sa objavila pandémia, a vo februári 2022, keď Rusko zasiahlo Ukrajinu v plnom rozsahu, poľská spoločnosť prešla testom. Na druhej strane, otázka peňazí a podpory aktivít Poľska na pomoc Ukrajine je jednou zo zásadných tém a myslím si, že by mala byť prepojená aj s Národným plánom obnovy a žiadať podporu od Európskej únie, ktorá by tie peniaze mala presunúť čo najskôr podľa KPO. Poľsko poskytuje Ukrajine a jej občanom veľkú pomoc. Rozdiel oproti väčšine ostatných krajín EÚ je obrovský. Žiaľ, táto podpora EÚ pre utečencov neprichádza. Zároveň je pre nás ťažké získať finančné prostriedky od KPO, často útočiace na našu krajinu ústami predstaviteľov EÚ. Mám podozrenie, že nemecká, francúzska či iná spoločnosť si neuvedomuje nespravodlivosť, ktorá sa nás dotýka zo strany niektorých oficiálnych elít EÚ.

PAP: 11. decembra sa má konať dohovor Právo a spravodlivosť o poľnohospodárstve. Máte nejaké návrhy pre farmárov, ktoré teraz, v predvolebnom období, predstavíte?

MK: Návrhy budú, pripravujú sa, množstvo rôznych potrebných ponúk, ktoré budú zodpovedať aktuálnym potrebám vo vidieckych oblastiach. Nie je to len záležitosť farmárov, teda poľnohospodárskych výrobcov, ale aj celých vidieckych komunít. Budú sa týkať aj perspektívnych otázok, teda vízie rozvoja poľského poľnohospodárstva a poľského vidieka, pričom sa budú odvolávať na princíp potreby obrany rodinných fariem, ktorý pred niekoľkými rokmi sformulovala naša vláda a implementoval Janusz Wojciechowski, eurokomisár pre Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka . Nielen poľských, ale po celej Európe, najmä strednej, lebo ich tu máme najviac.

PAP: Spýtam sa inak: čo potrebujú farmári a dediny, aby to bolo lepšie?

Potrebujú právnu a organizačnú podporu, posilňujúcu svoju pozíciu na trhu, napríklad voči sprostredkovateľom a dodávateľom. Snažíme sa tiež vybudovať pochopenie, že poľnohospodárska politika v Poľsku by mala byť regionalizovaná. Prosím, pozrite sa: farmy v juhovýchodnom Poľsku majú malú výmeru – niekoľko alebo tucet hektárov, zatiaľ čo v severozápadnom Poľsku máme veľké farmy, takmer farmárov; treba k nim pristupovať inak. Posilniť treba celú oblasť súvisiacu s obsluhou poľnohospodárstva, teda spracovateľské závody, ako aj procesy marketingu poľnohospodárskych produktov. K tomu sa pridáva obrana poľských farmárov a dotácie – to sa bude realizovať aj naďalej. Pre poľské farmy 97% sa nám už podarilo dosiahnuť dotácie nad priemer EÚ. Je tiež dôležité poskytnúť poľskému poľnohospodárstvu možnosti vývozu, najmä preto, že poľský tovar – poľnohospodárske produkty aj spracovanie – je na svetových trhoch veľmi konkurencieschopný. Navyše sú svojou povahou ekologické, majú minimálne trikrát menej fungicídov a pesticídov ako tie, ktoré sa vyrábajú v západných krajinách EÚ. Toto sú výhody, ktoré by štát mal podporovať a podporuje, je to pre nás výzva a týmto smerom pôjde aj naše konanie.

PAP: Prezident Jarosław Kaczyński nedávno vyhlásil, že by súhlasil s diskusiou s Donaldom Tuskom, ak by sa konala za férových podmienok. Je to dobrý nápad? Myslíte, že bude takáto debata?

MK: Neviem, odporučil by som prezidentovi Kaczyńskému, aby sa nerozprával s človekom, ktorý je nespoľahlivý a agresívny. Bolo to viditeľné od samého začiatku, keď Platforma vznikla. Prvý príklad: ako sa správal k ľuďom, s ktorými túto stranu zakladal? Maciej Plazynski? Čoskoro po vytvorení PO bol marginalizovaný. Zyta Gilowska bola odstránená. Ján Rokita - bol tiež odstránený. So spolupracovníkmi to neurobíte. Je to bezohľadný politik bez škrupúľ.

PAP: Donald Tusk sľúbil, že počas rozpravy bude „nežný a jemný“.

MK: Diabol si obliekol ornát a na omši zvoní chvostom.

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah