DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Lepsza ochrona zdrowia Polaków dzięki PiS

Większe nakłady na służbę zdrowia, więcej pieniędzy dla lekarzy i pielęgniarek, lepsza dostępność leków i nowoczesnych form leczenia - dorobek PiS za ostatnie siedem lat jest niepodważalny. Polacy są leczeni lepiej i nie brakuje funduszy na profilaktykę.

Szanowni Państwo, służba zdrowia to dziedzina wymagająca ogromnych zmian i funduszy. Niemożliwe jest całkowite zreformowanie jej w ciągu siedmiu lat, ale zmiany, jakie nastąpiły, są znaczne i  nie było takich od 1989 roku. Żeby nie opierać się na emocjach, ale faktach, przedstawię statystyki: 

PiS dla Polski: wyższe nakłady na ochronę zdrowia

rząd PiS dla polski służba zdrowia

 Nakłady na ochronę zdrowia. W 2015 r. to 77 mld zł. Szacujemy, że w 2023 wyniosą ok. 165 mld zł (6,3 proc. PKB).

Różnica 2016 r. do 2022 r. wysokości średniego wynagrodzenia zasadniczego brutto w przeliczeniu na jeden etat:

 • lekarz z II stopniem specjalizacji – wzrost wynagrodzenia z 4 701 zł do 8 210 zł, czyli o 3 509 zł (wzrost o 75 proc.),
 • lekarz z I stopniem specjalizacji- wzrost wynagrodzenia z 4 310 zł do 8 210 zł, czyli o 3 900 zł (wzrost o 90 proc.),
 • lekarz bez specjalizacji (bez statystów i rezydentów) – wzrost wynagrodzenia 3 402 zł do 6 738 zł, czyli o 3 335 zł (wzrost o 98 proc.),
 • pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją – wzrost wynagrodzenia z 2 725 zł do 7 304 zł, czyli o 4 579 zł (wzrost o 168 proc.),
 • pielęgniarki i położne z tytułem magistra bez specjalizacji, pielęgniarki i położne z tytułem licencjata ze specjalizacją, pielęgniarki i położne ze średnim wykształceniem i specjalizacją – wzrost wynagrodzenia z 2 641 do 5 775, czyli o 3 135 zł (wzrost o 84 proc.),
 • pielęgniarki i położne ze średnim wykształceniem bez specjalizacji – wzrost wynagrodzenia z 2 641 zł do 5 332 zł, czyli o 2 682 zł (wzrost o 102 proc.),
 • ratownicy medyczni – wzrost wynagrodzenia z 2 297 zł do 5 322 zł, czyli o 3025 zł (wzrost o 131 proc.).

Od lipca 2023 r. kolejny wzrost najniższych wynagrodzeń zasadniczych o kwoty od 444 zł do 991 zł w zależności od grupy zawodowej.

Po ośmiu latach rządów PiS jest więcej lekarzy

Dzięki naszym działaniom mamy więcej lekarzy i lekarzy dentystów. Na koniec 2015r. liczba osób wykonujących zawód wyniosła 166 985. Na koniec kwietnia 2023 r. było to już 191 528. To wzrost o ponad 24,5 tys.!

W porównaniu z 2015 r. to:

 • zwiększenie o 3293 miejsc limitów przyjęć na studia na kierunku lekarskim,
 • 10 815 miejsc dla studentów w roku akademickim 2022/2023 na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny,
 • 28 370 lekarzy i lekarzy dentystów realizujących program specjalizacyjny, czyli ponad 4 788 więcej lekarzy w trakcie specjalizacji (stan na koniec 2015 r. 23 582).
 •  8 578 więcej miejsc szkoleniowych (grudzień 2015 – 39 569 miejsc) – w sumie 48 147 miejsc w grudniu 2022 r.

W latach 2016-2021 dla jednostek samorządu terytorialnego przekazaliśmy dofinansowanie z przeznaczeniem dla podmiotów leczniczych w wysokości ponad 75,8 mln zł, w tym:

 • Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 bezpośrednio dla podmiotów leczniczych – ponad 252 tys. zł.
 • środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazane do 28 września 2022 r. bezpośrednio dla podmiotów leczniczych – ponad 9,2 mln zł.

 PiS DLA PODKARPACIA. SŁUŻBA ZDROWIA

 • W poszczególnych latach przekazaliśmy dla Podkarpacia:
  • 2022 – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – ponad 9,2 mln zł,
  • 2021 – ogólna kwota dotacji na m.in. zakup sprzętu, prace remontowe szpitala w Nowej Dębie, prace budowlane szpitala w Jaśle oraz zakup specjalistycznego sprzętu w ramach  walki z pandemia COVID-19 – ponad 23 mln zł,
  • 2020 – ogólna kwota dotacji na m.in. zakup sprzętu, aparatury medycznej, środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej – ponad 17,5 mln zł, 
  • 2019 – ogólna kwota dotacji, w tym m.in. na zakup sprzętu i inwestycję budowlaną samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Górnie – ponad 9,2 mln zł, 
  • 2018 – ogólna kwota dotacji, w tym na m.in. inwestycje budowlane samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Górnie i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie oraz zakup sprzętu – ponad 6,6 mln zł, 
  • 2017 – ogólna kwota dotacji, w tym na m.in. realizację inwestycji budowlanej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w  Przemyślu oraz zakup sprzętu – ponad 14,6 mln zł, 
  • 2016 – ogólna kwota dotacji, w tym na m.in. realizację rozbudowy oddziału zakaźnego   Centrum Medycznego w Łańcucie oraz zakup sprzętu – ponad 4,4 mln zł. 

  System Państwowego Ratownictwa Medycznego  

  Od 2016 r. na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Podkarpacia w zakresie funkcjonowania ratownictwa medycznego, przeznaczyliśmy blisko 25 mln zł. W tym na zakup ambulansów blisko 20,3 mln zł, wyposażenie w odpowiedni sprzęt Zespołów Ratownictwa Medycznego blisko 3 mln zł. 

  W tym czasie na wyposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz na budowę lądowisk przy szpitalnych oddziałach ratunkowych przekazaliśmy blisko 1,2 mln zł. Za ponad 499 tys. zł doposażono i wyposażano dyspozytornię medyczną.

  • W latach 2016-2022 na potrzeby związane z pandemią COVID-19 przeznaczono łącznie         ponad 7,6 mln zł. Z tej kwoty zostało wydane w 2022 r. blisko 6 mln zł na zakup 12 ambulansów. W 2020 r. 909 tys. zł z  rezerwy COVID, została wydatkowana na zakup ambulansu,. W 2021 r. 739 tys. zł została przekazana na zakup dwóch ambulansów na potrzeby COVID-19. 
  • W latach 2016-2022 z budżetu państwa, w tym również z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz na potrzeby pandemii COVID-19 zakupionych zostało łącznie 62 ambulansów. 

  Program Posiłek w szkole dzięki staraniom PiS

  Na realizację Program Posiłek w szkole i w domu dla woj. podkarpackiego przekazaliśmy ponad 248,6 mln zł. 

  W ramach programu w woj. podkarpackim podejmowane są działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. 

  Facebook
  Twitter

  Diania

  parlamentné výbory

  Právo a spravodlivosť

  Vyhľadávanie

  Archívy

  Archívy
  Preskočiť na obsah