DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Karpatská Európa. Na ceste k stredoeurópskej identite - oznámenie o konferencii

Karpacz, 6. - 8. septembra

Karpatská Európa je miestom na výmenu nápadov a ich premenu na skutočné riešenia. Tento rok sa v Karpaczi stretnú politici, ekonómovia, diplomati, filozofi a mienkotvorné osobnosti, ktoré sa pokúsia opísať novú realitu a spoluprácu medzi krajinami, ktorých osudy boli po stáročia silne prepojené a celý región sa stále vyznačuje mnohonásobnou rozmanitosťou. o to viac nás núti hlbšie sa zamyslieť nad identitou strednej Európy.

  • Navrhujeme pozrieť sa na to, ako je možné v dnešnom stredoeurópskom svete komplikovanom vojnou a vonkajšími záujmami budovať formy spolupráce vo všetkých možných oblastiach," vysvetľuje Marek Kuchcinski, iniciátor a iniciátor Karpatskej Európy, predseda zahraničného výboru poľského Sejmu.

Posilnenie bezpečnosti v strednej Európe

Podpredseda klubu Právo a spravodlivosť sa domnieva, že je potrebné posilniť bezpečnosť krajín v našom regióne. - Ide o podporu susedskej spolupráce proti vonkajším záujmom. Počas trojdňovej konferencie budú panely venované konkrétnym témam súvisiacim so široko chápanou bezpečnosťou regiónu," dodáva Marek Kuchciński, ktorý pozýva do Karpacza na konferenciu Karpatská Európa (6.-8.9.).

Medzi rečníkmi budú: Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz, Ryszard Legutko, Ryszard Terlecki, Zdzisław Krasnodębski, Krzysztof Szczerski a Janusz Wojciechowski.

  • Pred viac ako 20 rokmi sme začali ľuďom vysvetľovať, že Karpaty spájajú krajiny nielen geograficky. Táto horská reťaz je zároveň sieťou menších spojení, ktoré spájajú ľudí, priemysel, kultúru, vzdelávanie, podobné problémy obrany, demografiu a poľnohospodárske výzvy. Dnes to vidíme obzvlášť jasne, keď sa vojna na Ukrajine stáva reálnou hrozbou pre Poľsko, Bielorusko, Slovensko, Rumunsko, Českú republiku, Maďarsko, Rakúsko, Srbsko, teda karpatské krajiny. Je to samozrejme len príklad, začiatok reťazovej reakcie, ktorá otriasa Európou," vysvetľuje Marek Kuchciński, predseda Výboru pre zahraničné veci.

Prospešné prehĺbenie spolupráce

Východiskom bude panel, ktorému bude predsedať podpredseda Senátu Marek Pęk - "Stredoeurópska identita. Atribúty a symboly" (15:40-16:40 v utorok 6. septembra). Má byť výmenou argumentov v prospech prehĺbenia spolupráce. Spája geopolitické, hospodárske a infraštruktúrne dôvody. Marek Kuchcinski, Krzysztof Szczerski (veľvyslanec Poľskej republiky pri OSN), Pavol Mačala (Slovenské vedecké združenie pre personalizmus), Balázs Orbán (námestník ministra a štátny tajomník pre parlamentné a strategické záležitosti v Kancelárii prezidenta Poľskej republiky) a Marek Kuchcinski. Prednášajúci oboznámia poslucháčov aj s ďalšími charakteristickými črtami regiónu, významnými osobnosťami, symbolmi víťazstiev a neúspechov, ako sú Prof. Franjo Topić (Bosna a Hercegovina), Markiyan Malsky (Ľvovská univerzita, bývalý veľvyslanec Ukrajiny v Poľsku), Emanuelis Zingeris (poslanec Sejmu, člen zahraničného výboru), Jan Draus (člen kolégia Ústavu národnej pamäti).

Táto vojna sa týka nás všetkých

Tohtoročná konferencia sa prirodzene týka vojny za našou východnou hranicou. Je v záujme nášho regiónu, aby hlas z Kyjeva alebo Varšavy bolo počuť na celom svete. Poľský pápež mal kedysi taký hlasný prejav. "Je to mier, ktorý musí riadiť osudy národov a celého ľudstva," napísal Ján Pavol II. poľskému episkopátu pri príležitosti 50. výročia vypuknutia druhej svetovej vojny. Vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu je dôležité zamyslieť sa nad povahou vojny: lokálnou a globálnou. Ide o najdlhšiu modernú vojnu v Európe. Treba sa zamyslieť nad budúcnosťou Ukrajiny a rôznymi scenármi - od víťazstva až po masové vyhladzovanie a zotročovanie. Nikto už nemôže povedať, že táto vojna sa odohráva ďaleko, že jej dôsledky k nim nedorazia. V súčasnosti to pociťuje celý svet. Vidíme tragédiu civilistov zavraždených Rusmi, horiace domy, telá žien a detí, ktoré sa previnili len tým, že spolu chodili do škôlky. Ruské bomby totiž nič nezmenia: ničia škôlky a rafinérie, nemocnice a oceliarne menia na popol, trhajú kultúrne dedičstvo východu a rozrývajú pôdu dedinských farmárov.

Zastaviť Rusko, zvýšiť podporu regiónu

Ukrajinské úrady odhadujú, že na obnovu krajiny po vojne s Ruskom bude potrebných niekoľko miliárd USD mesačne. Odborníci tiež v súčasnosti odhadujú, že úplná rekonštrukcia Ukrajiny prekročí USD.

  • Rusko počas tejto vojny naďalej zarába viac, ako ostatné krajiny vynakladajú na podporu Ukrajiny, aby zastavili Putina. Pokiaľ budú tieto pomery v prospech imperiálnej politiky Moskvy, náš región bude ohrozený," vysvetľuje Marek Kuchcinski.

Odborníci z Inštitútu pre svetové hospodárstvo v Kieli medzitým bijú na poplach, že medzinárodná podpora pre Ukrajinu v júli klesla [1]. Žiadna z veľkých krajín EÚ, ako napríklad Nemecko, Francúzsko alebo Taliansko, neprijala žiadne nové významné záväzky. V júli Ukrajina dostala len približne 1,5 miliardy eur v nových prísľuboch podpory. Celkovo sú v nástroji na sledovanie podpory Ukrajiny zaznamenané záväzky vo výške 84,2 miliardy EUR.

Najväčšiu sumu vojenskej pomoci Ukrajine doteraz poskytli USA - 25 miliárd eur, čo je výrazne viac ako Spojené kráľovstvo, ktoré je na druhom mieste so 4 miliardami eur. Na treťom mieste je inštitucionálna podpora z inštitúcií EÚ - 2,5 miliardy. Poľsko je na štvrtom mieste s vojenskou pomocou vo výške 1,8 miliardy eur. Nemecko prisľúbilo 1,2 miliardy eur a Francúzsko 0,2 miliardy eur. Kielsky inštitút odhaduje, že poľská strana prisľúbila aj humanitárnu pomoc vo výške 100 miliónov eur a finančnú pomoc vo výške 0,99 miliardy eur.

Lotyšský minister obrany Artis Pabriks v rozhovore pre Politico naznačil, že Berlín a Paríž by mali zvýšiť svoju podporu [2]. Referenčnou hodnotou je pomoc, ktorú v pomere k HDP poskytujú krajiny ako Estónsko, Lotyšsko, Poľsko, Litva, Nórsko, Slovensko a Česká republika.

Európska únia poskytuje prekvapivo malú pomoc v porovnaní so svojím fondom na podporu epidémie koronavírusu vo výške 800 miliárd EUR.

Krvavý plyn a ropa

Renomovaná tlačová agentúra Bloomberg, ktorá sa špecializuje na ekonomiku, medzitým uvádza, že Rusko tento rok zarába v priemere 800 miliónov dolárov denne len na obchode s ropou a plynom. Počas stretnutia Karpatská Európa sa účastníci diskusie pokúsia objasniť ukrajinský dopyt po plyne a poľské kapacity na zásobovanie Ukrajiny. Táto téma je zložitá, pretože zahŕňa poľský dopyt po dovážanom plyne, kapacitu infraštruktúry podporujúcej poľský dovoz plynu (napr. kapacitu plynového prístavu a Baltic Pipe) a tranzitnú kapacitu poľských plynovodov a prepojovacích vedení vedúcich na Ukrajinu. Aby sme získali širší obraz o energetickej situácii v našom regióne, bolo by vhodné analyzovať aj analogické kapacity Slovenska, Maďarska a Rumunska a posúdiť, ako sa k nim Poľsko stavia. Tiež by stálo za to spočítať, aká silná by bola podpora všetkých stredoeurópskych krajín, keby konali spoločne.

Ako zabrániť potravinovej kríze

V dôsledku ruského útoku na Ukrajinu prudko vzrástli ceny hnojív a energií a zhoršili sa makroekonomické podmienky na celom svete, čo bude mať za následok veľkú potravinovú krízu. Rusko zaútočilo na ukrajinskú dopravnú infraštruktúru a de facto zablokovalo čiernomorské prístavy, z ktorých sa zvyčajne vyvážajú ukrajinské 90% poľnohospodárske produkty. Zničenie ukrajinskej úrody, skladov potravín a poľnohospodárskych strojov, krádež úrody ruskou armádou ovplyvní v najbližších mesiacoch výrobnú a vývoznú kapacitu. Zničením Ukrajiny chce Rusko zničiť Európu, aby si ju podmanilo.

Podľa iniciátora konferencie, Marek KuchcińskiMusíme začať uvažovať a hovoriť o spoločných opatreniach aj v prípade možnej potravinovej krízy. Poznajúc infraštruktúrne kapacity Poľska na vývoz ukrajinského obilia v tranzite cez Poľskú republiku, ako aj analogické kapacity Slovenska, Maďarska a Rumunska a vediac, ako sa k nim Poľsko stavia, budeme môcť odpovedať na otázku, či existujú a aké sú možnosti spolupráce Poľska s ostatnými krajinami karpatskej Európy pri riešení problémov zásobovania Ukrajiny. Zároveň musíme byť realisti a posúdiť, či ide o výrazný úder pre záujmy Poľska, alebo či je dostatok obilia na to, aby sa bez problémov nasýtili všetky tranzitné kanály. Okrem iných o tom budú diskutovať Janusz Wojciechowski (komisár Európskej únie pre poľnohospodárstvo), Henryk Kowalczyk (podpredseda vlády, minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka), Mykola Solskyi (minister agrárnej politiky a potravinárstva), Lajos Bognár (štátny podtajomník ministerstva poľnohospodárstva), Czesław Siekierski (poslanec parlamentu) Poľskej republiky a Zdeněk Nekula (český minister poľnohospodárstva).

  • V Karpaczi chceme porovnať rôzne názory na oprávnenosť obrovského zapojenia Poľska do pomoci Ukrajine. Politici, podnikatelia, obhajcovia ľudských práv, diplomati a členovia vlád môžu odhaliť názory, ktoré nie sú vždy predmetom verejnej diskusie," vysvetľuje Marek Kuchciński, organizátor konferencie. - Chceme, aby sa tento hlas dostal k verejnej mienke, ktorá má vplyv na orgány krajín ako Nemecko, Francúzsko alebo Taliansko. Práve oni môžu vyvíjať tlak na vlády, aby nepodporovali Putina tým, že od neho kupujú suroviny, z ktorých financuje armádu páchajúcu zločiny na Ukrajine," vysvetľuje bývalý predseda Sejmu.

Jaroslaw Kaczynski o realizme v politike

Osobitné miesto bude mať aj panel "Realizmus a hodnoty v politike" (17:15-18:15, 7. septembra, streda). Zúčastní sa na ňom predseda strany Právo a spravodlivosť Jarosław Kaczyński, ako aj filozof a poslanec Európskeho parlamentu profesor Ryszard Legutko a spisovateľ Bronisław Wildstein. Diskusiu bude moderovať Zdzisław Krasnodębski, tiež filozof a poslanec Európskeho parlamentu, a bude vychádzať z knihy "Realizmus a hodnoty. Právo a spravodlivosť v zahraničnej politike". Ide o monografiu zosnulého politológa a akademika, profesora Waldemara Parucha. Pôjde o výmenu názorov predovšetkým na stratégiu pre Poľsko, ale aj na paradigmu politického myslenia strany Právo a spravodlivosť a jej transatlantickú politiku. Toľko diskutovanú idealistickú politiku "podriadenia sa hodnotám" považujú niektorí za naivnú, iní za nevyhnutnosť. Ako súvisí reálna politika s "machiavelizmom" a dá sa zladiť vernosť hodnotám s efektívnosťou?

Waldemar Paruch vo svojej knihe cituje prezidenta Lecha Kaczynského: "Poľsko bude na Západe znamenať toľko, koľko dokáže vytvoriť väzby spolupráce na Východe, a na Východe si ho budú vážiť natoľko, nakoľko sa osvedčí ako spoľahlivý partner a obhajca pri presadzovaní legitímnych záujmov nášho regiónu v rámci EÚ a NATO."

Na posledný deň (8. septembra, štvrtok) sú naplánované panely, ktoré predstavia problémy našej časti Európy z iného uhla pohľadu. Keďže rok 2022 je Európskym rokom mládeže, vystúpia mladí európski lídri z oblasti politiky a médií. Jednou z tém bude odpoveď na otázku, či je možné hovoriť o vznikajúcej novej stredoeurópskej identite. Úplne iný pohľad na problémy nášho regiónu poskytne panel, ktorému bude predsedať česká prekladateľka a novinárka Lucie Szymanowska. Bude sa zaoberať budúcnosťou žien tvárou v tvár postmoderným trendom. Ako sa dámy vyrovnávajú s povinnosťami, ktoré na ne doliehajú vo verejnom, rodinnom a profesionálnom živote.

Dôležitou súčasťou Karpatskej Európy je aj oživenie spolupráce medzi univerzitnými komunitami v rámci Collegium Carpathicum. Ide o projekt výmeny lektorov medzi sieťou univerzít v karpatskom regióne. Tento panel predstaví koncepciu akcie Inštitút pre karpatskú Európuako forma inštitucionalizácie činností konferencie. Medzi jeho úlohy bude patriť príprava pracovníkov pre krajiny strednej a východnej Európy, práca Študijného centra Karpatskej Európy, pomoc Ukrajine v transformačnom procese a organizácia iniciatív predložených spoločenstvom.  

V tento deň sa odborníci vrátia aj k otázkam priamo súvisiacim s vojnou na Ukrajine. To viedlo k významným zmenám v medzinárodnej politike na európskej scéne. Poľsko sa stalo jedným z lídrov, ktorí poukazujú na potrebu zmien v chápaní vojenskej a hospodárskej spolupráce. Účastníci diskusie "Koniec sveta, ako sme ho poznali. Vedenie za hranicami. Poľsko, Chorvátsko, Európa" sa pokúsi nájsť odpoveď na otázku, ako sme pripravení na budúce krízy. V blízkej budúcnosti sa na katastrofické poveternostné javy, postupné vlny epidémií COVID-19 a genocídnu vojnu na Ukrajine navrstvia ďalšie šoky, ktoré môžu viesť nielen k ďalšej polarizácii, ale aj k sociálnej explózii. Ako sa pripraviť na takýto šok?

Vojnoví spravodajcovia z krajín karpatskej Európy sa zasa pokúsia priblížiť poslucháčom pravdu o vojne na Ukrajine. Udalosti za našou východnou hranicou sa v rôznych krajinách prezentujú rôzne. Poľskí spravodajcovia varujú, že honba za lacnou senzáciou a rýchlym spravodajstvom môže pre vojakov na fronte skončiť tragicky. Niektoré médiá odhaľujú pozície ukrajinských ozbrojených síl, čím ich vystavujú odvetným opatreniam zo strany Rusov. Ľudia z médií sa snažia vysvetliť, v čom sa vojna na Ukrajine líši od iných vojen, a to aj v oblasti jej vnímania verejnosťou v domovskej krajine spravodajcu.

Nakoniec sa odborníci budú zaoberať otázkou: Ukrajina a čo ďalej? Ako sa môže uskutočniť obnova a transformácia, odkiaľ zničená krajina získa kádre schopné vyvinúť také veľké úsilie, ako je pozdvihnutie celých odvetví hospodárstva z trosiek. Moderný svet je prepojený systém. Nemôžete sa tváriť, že Ukrajina sa po vojne postaví na nohy bez pomoci svojich susedov a bohatých krajín z celého sveta. Bude ťažké zahojiť takéto obrovské hospodárske a sociálne rany. Na to sú potrební vysokokvalitní odborníci a obrovské finančné zdroje. Ak nezatvoríme ranu na Ukrajine, infekcia spôsobená Putinovými zločincami prerastie do choroby šíriacej sa do ďalších krajín.

Tohtoročná konferencia Európa Karpát bude trvať tri dni a poskytne priestor desiatkam významných politikov, ekonómov a mysliteľov, aby si vymenili názory a nápady na riešenie naliehavých potrieb regiónu.

textt, foto: Marta Olejnik

  1. Sledovanie podpory Ukrajiny zohľadňuje vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc, ktorú vlády prisľúbili od 24. januára 2022. Zahŕňa 40 krajín, najmä členské štáty EÚ, ostatných členov G7, ako aj Austráliu, Južnú Kóreu, Turecko, Nórsko, Nový Zéland, Švajčiarsko, Čínu, Taiwan a Indiu. Poľsko sa v týchto správach vždy spomína na prvom mieste. https://www.ifw-kiel.de/topics/war-against-ukraine/ukraine-support-tracker/?cookieLevel=not-set)
  2. Európske mocnosti nedali Ukrajine v júli žiadne nové vojenské prísľuby, vyplýva z údajov https://www.politico.eu/article/data-show-europe-waning-military-support-ukraine/

PROGRAM

Karpatská Európa, Karpacz, september 2021
Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah